• 1+(91) 458 654 528

  • mail@example.com

  • 1010 Avenue, NY, USA

Güngören Yeminli Tercüme Bürosu

Karlila Tercüme Ltd. Şti. Güngören Yeminli Tercüme Bürosu, noter yeminli tercümanları ile noter yeminli, noter onaylı, yeminli, noter tasdikli, tıbbi, hukuki, teknik, ticari, akademik, medikal, öğrenci belgeleri, patent, finansal, sözleşme, marka, kitap, broşür tercüme, yazılı, web sitesi, resmi belgeler, edebi, deşifre, simultane sözlü, çeviri – tercüme hizmeti vermektedir.

Simultane çeviri, sözlü-ardıl çeviri, mahkeme, nikâh, noterlerde, hastane, ticaret odası, Güngören noter yeminli tercümanlık hizmeti verilir.

Güngören Yeminli Tercüme

Vergi levhası, proforma fatura, evlat edinme belgeleri, banka hesap cüzdanı, tapu, diploma, nüfus cüzdanı, bayilik sözleşmesi, irsaliye, evlenme belgesi, boşanma evrakları, mahkeme kararı, diploma,  transkript, evlat edinme belgesi, nüfus cüzdanı,  pasaport, patent, nüfus kayıt örneği, Güngören yeminli tercüme bürosu, Güngören yeminli tercüme hizmeti verilir.

Güngören Noter Yeminli Tercüme

Garanti belgesi, transkript, proforma fatura, sabıka kaydı belgesi, askerlik durum belgesi, vergi levhası, şirket ana sözleşmesi, reçete, uyruk değiştirme belgesi, vukuatlı nüfus kağıt örneği,  sabıka kaydı belgesi, bekarlık belgesi, bonservis, nüfus hüviyet cüzdanı, pasaport, ikametgah senedi, Güngören yeminli tercüme bürosu, Güngören noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Güngören Noter Onaylı Tercüme

Apostil tasdik şerhi, sabıka kaydı, gizlilik sözleşmesi, nüfus kaydı, diploma, öğrenci belgesi, sertifika, sözleşme, ÖSYM sınav sonuç belgesi, sürücü belgesi,  bonservis, fatura, vukuatlı nüfus kayıt örneği, doğum belgesi (form a), form a, uluslararası aile cüzdanı, reçete, sözleşme, Güngören yeminli tercüme bürosu, Güngören noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

Güngören Noter Tasdikli Tercüme

İkametgâh belgesi, savcılık belgeleri, göçmen kimliği,  ticari sözleşmeler, uluslararası ihale dosyaları, evlilik cüzdanı, vasiyetname, ehliyet, evlenme belgesi, hesap ekstresi, evlilik cüzdan, apostil (tasdik şerhi), mernis tutanağı, askerlik durum belgesi, ikamet tezkeresi, Güngören yeminli tercüme bürosu, Güngören noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Güngören Finansal Tercüme

Fizibilite raporu, rehin sözleşmesi, fon bültenleri, hisse senetlerine ilişkin belgeler, mali rapor, yatırım teşvik belgesi, finans işlemleri, bilanço, bankacılık, varlık yönetimi belgeler, finans bülteni,   mali tablo, mali rapor, gelir tabloları, finansal analiz, ekonomi bülteni, Güngören tercüme, Güngören finansal tercüme hizmeti verilir.

Güngören Teknik Tercüme

Teknik şartnameler, teknik katalog, ISO belgeleri, inşaat ve mimarlık teknik dökümanları, CE belgeleri, TÜV belgesi,  hizmet yeterlilik belgesi, sertifikası, makine ve cihazların katalogları, teknik analiz raporları, teknik sistem, teknik yönetmelik, TSE belgesi, teknik belgeler,  Güngören tercüme bürosu, Güngören teknik tercüme hizmeti verilir.

Güngören Sözlü Çeviri

Ticari İş toplantıları, noterler, işyerinde telefon görüşmesi, seminer, mahkemeler, sunum, havaalanı yabancı konuk karşılama- uğurlama, yurtdışı seyahatleri refakat hizmetleri, tapu dairelerinde yabancılara tapu satışları, yabancıların noterde vekalet ve taahhütname işleri noter tercümanlarımız ile Güngören tercüme bürosu, Güngören sözlü çeviri hizmeti verilir.

Güngören Ticari Tercüme

Toplantı tutanakları, temsilcilik anlaşmaları, yurtdışı ihale şartnamesi, ticari teklifler, taşeronluk sözleşmeleri, ticari veri dosyası, tescil belgesi, temsilcilik sözleşmeleri, ticaret gazeteleri, ticari raporlar, şirket tanıtım evrakları, idari şartnameler, kontratlar, dış ticarete ilişkin belgeler, Güngören tercüme bürosu, Güngören ticari tercüme hizmeti verilir.

Güngören Gümrük Tercüme

Sigorta belgeleri, ihracat sertifikası,  konşimento, menşei belgesi, ISO belgeleri, paketleme listesi, TÜV belgeleri, manifesto, CE belgeleri, gümrük beyannamesi, analiz raporu, ATR belgeleri, veterinerlik sertifikası, paketleme listesi, nakliye evrakları,  analiz sertifikası, proforma fatura, Güngören tercüme bürosu, Güngören gümrük tercüme hizmeti verilir.

Güngören Hukuki Tercüme

İhbarname, hukuki yazışmalar,  şirketler hukuku, ticaret hukuku, ölüm belgesi,  dava dilekçeleri, ihale şartnameleri, taahhütname, dava dilekçeleri, yurtdışı istinabe yazışmaları,  hukuki yazılar, tutanaklar, mahkeme evrakları, hukuki belgeler, mahkeme kararları, adli belgeler, mahkeme kararları, AB müktesebatı, Güngören tercüme bürosu, Güngören hukuki tercüme hizmeti verilir.

Güngören Yeminli Tercüme Bürosu Fiyatları

* Güngören yeminli tercüme fiyatları metnin içeriği (teknik, ticari, finansal, tıbbi, hukuki..), karakter sayısı ve çeviri dillerine göre değişmektedir.

* Güngören tercüme fiyatları Boşluksuz 1.000 karakter 1 (bir) sayfa olarak hesaplanmaktadır.

* Güngören yeminli tercüme ücretlerine KDV dâhil değildir.

* Güngören noter tasdikli tercüme belgelerinde noter tasdik ücreti müşteriye aittir.

Yeminli Tercüme Hizmeti Verdiğimiz Güngören Mahalleleri

Mareşal Çakmak Mahallesi, Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi, Sanayi Mahallesi, Güven Mahallesi, Akıncılar Mahallesi, Merkez Mahallesi, Haznedar Mahallesi, Gençosman Mahallesi, Tozkoparan Mahallesi, Güneştepe Mahallesi, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi, Güngören yeminli tercüme bürosu, Güngören yeminli tercüme hizmeti verilir.