• 1+(91) 458 654 528

  • mail@example.com

  • 1010 Avenue, NY, USA

Büyükçekmece Yeminli Tercüme Bürosu

Büyükçekmece Yeminli Tercüme Bürosu, noter yeminli tercümanları ile yeminli, noter yeminli, noter tasdikli, noter onaylı, sözleşme, ticari, hukuki, teknik, akademik, patent, finansal, tıbbi, medikal, deşifre, simultane sözlü, çeviri tercüme hizmeti vermektedir.

Büyükçekmece Yeminli Tercüme

Tapu senedi, finansal raporlar, mernis evlendirme bildirimi, vekaletname, tescil belgesi, ruhsat, şirket dergileri, sicil gazetesi, sabıka kaydı, ticaret gazeteleri, yüksek lisans diploma, uluslararası aile cüzdanı, rapor, pazarlama raporları, ticaret sicil gazetesi, nakit akış tabloları, resmi gazete, sigorta poliçeleri, boşanma kararı, satış raporları, kimlik, transkript, evlilik cüzdanı, Büyükçekmece yeminli tercüme bürosu, Büyükçekmece yeminli tercüme hizmeti verilir.

Büyükçekmece Noter Yeminli Tercüme

Ticaret sicil gazetesi, muvafakatname, CV, doktora transkript, temyiz belgesi, savcılık kaydı belgesi, CE belgeleri, göçmenlik başvuru belgeleri, yeminli beyanlar, öğrenci belgesi, ön lisans diploma… Büyükçekmece yeminli tercüme bürosu, Büyükçekmece noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Büyükçekmece Noter Onaylı Tercüme

Banka ve finans raporları, pasaport, kimlik, diploma, doğum belgesi, sabıka kaydı vukuatlı nüfus cüzdanı örneği, ikametgah belgesi, transkript, kalite belgesi, patent, araştırma raporları, hastane raporları, genel raporlar ve buna benzer belgelerin tercümeleri, konusunda uzman ve noterden yemin belgeli tercümanlar tarafından yapılır. Büyükçekmece yeminli tercüme bürosu, Büyükçekmece noter onaylı tercüme hizmeti verilir. Yasal sorumluluk gerektiren tercüme hizmetimizdir.

Büyükçekmece Noter Tasdikli Tercüme

Nüfus cüzdanı sureti, doğum belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı, boşanma evrakları, mahkeme kararı, vasiyetname, diploma, transkript, evlat edinme belgesi, uyruk değiştirme belgesi, göçmen kimliği, formül A doğum belgesi, formül B evlilik belgesi, formül C ölüm belgesi, Büyükçekmece yeminli tercüme bürosu, Büyükçekmece noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Büyükçekmece Tıbbi Tercüme

Tıbbi metinler, ilaç tescil belgeleri, tıp cihazları, tıbbi makaleler, klinik raporlar, tıp broşürler, medikal araç-gereç, hasta bilgileri, sağlık raporu, kullanma talimatları, tıbbi patent belgesi, hastane doktor raporları, tıp cihazları lisanslar, klinik deneyler, tıbbi ürün lisans, ilaç prospektüsleri, Büyükçekmece tercüme bürosu, Büyükçekmece tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Büyükçekmece Finansal Tercüme

Gayrimenkul değerleme, finansal analizleri, satış raporu, istatistik, maaş dökümü, yıllık bilanço raporları, banka hesap hareketleri, finansal analizler,  ekonomik rapor, finansal analiz, ekonomi bülteni, ekonomik analiz, fatura, finansal raporlar, finansal dergiler, gelir – gider tabloları, nakit akışı tabloları, opsiyon sözleşmeleri, piyasa incelemeleri, finansal analiz, maaş dökümü, Büyükçekmece tercüme bürosu, Büyükçekmece finansal tercüme hizmeti verilir.

Büyükçekmece Teknik Tercüme

Teknik rapor, kurulum direktifi, ürün tanıtımları, teknik el kitabı, malzeme güvenlik veri belgeleri, teknik veri, etiket, teknik resim ve çizim, sistem gereksinim belgesi, ar-ge raporu, imalat mühendisliği, teknik prosedür, kalite belgeleri, bilgisayar mühendisliği, mobil telefon, ihale belgeleri, Büyükçekmece tercüme, Büyükçekmece teknik tercüme hizmeti verilir.

Büyükçekmece Film, CD, DVD ve Deşifre Çevirileri

Toplantı, film, seminer, reklam, konferans, dizi filim, tanıtım DVD, VCD, CD, Kaset, Mikrokaset, Mpeg, gibi bilgisayar formatlarında kaydedilmiş görüntülü ve sesli kayıtlarınız deşifre edilir, hedef dilde Word ortamında tazılı hale getirilir. Büyükçekmece tercüme bürosu, Büyükçekmece deşifre çeviri hizmeti verilir.

Büyükçekmece Hukuki Tercüme

Yatırım teşvik belgeleri, AB mevzuatı, sigortacılık belgeleri, teminat mektupları, ibranameler, kanun metinleri, vekâletname hukuki tercüme, gayrimenkul alım satım sözleşmeleri hukuki, şirket ana sözleşme, şirket genel kurul kararı, teminat mektubu, şirket yetki belgesi, iş sözleşmesi, yurtdışı şube açma belgesi, hukuki anlaşmalar, Büyükçekmece tercüme, Büyükçekmece hukuki tercüme hizmeti verilir.

Büyükçekmece Gümrük Tercüme

Fatura, hata bildirim yazısı, orijinal fatura, eksik – fazla yükleme tutanakları, içerik ögeleri sertifikası, imalatçı analiz belgesi, ata karnesi, serbest satış sertifikası, ce belgesi, paketleme listesi, manifesto, proforma fatura, sağlık sertifikası, uygunluk sertifikası, uygunluk beyanı, ticari fatura, Büyükçekmece tercüme bürosu, Büyükçekmece gümrük tercüme hizmeti verilir.

Büyükçekmece Yeminli Tercüme Bürosu Fiyatları

*Büyükçekmece yeminli tercüme bürosu fiyatları hesaplanan karakter sayısı üzerinden yapılır.

*1 (Bir) standart sayfa birim fiyatı esas alınır. 1 (Bir) Standart sayfa ise boşluksuz 1000 karakterden oluşmaktadır. 1000 karakter altındaki çeviriler 1000 karakter olarak hesaplanır.

*Büyükçekmece tercüme ücretlerine %18 Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

*Büyükçekmece yeminli tercüme fiyatları metnin içeriği (teknik, ticari, finansal, tıbbi, hukuki..), karakter sayısı ve çeviri dillerine göre değişmektedir.

*Büyükçekmece Noter tasdikli tercüme belgelerinde noter tasdik ücreti müşteriye aittir.