• 1+(91) 458 654 528

  • mail@example.com

  • 1010 Avenue, NY, USA

Fatih Yeminli Tercüme Bürosu

Karlila Tercüme Ltd. Şti. Fatih Yeminli Tercüme Bürosu, noter yeminli tercümanları ile yeminli, noter tasdikli, noter onaylı, noter yeminli, sözleşme, hukuki, ticari, teknik, patent, marka, finansal, akademik, tıbbi, öğrenci belgeleri, medikal, yazılı, resmi belgeler, web sitesi, kitap, broşür tercüme, edebi, deşifre, simultane, sözlü çeviri – tercüme hizmeti vermektedir.

Simultane çeviri, sözlü-ardıl çeviri, hastane, mahkeme, nikâh, ticaret odası, noterlerde, Fatih noter yeminli tercümanlık hizmeti verilir.

Fatih Yeminli Tercüme

CE kalite belgesi, patent, araştırma raporları, hastane raporları, genel raporlar, savcılık kaydı tercümeleri, öğrenci belgesi, vasiyetname, yurtdışı eğitim başvuru belgeleri,  evlilik cüzdanı,  aile nüfus kayıt örneği, imza sirküleri, vergi levhası, aile nüfus kayıt örneği, Fatih yeminli tercüme bürosu, Fatih yeminli tercüme hizmeti verilir.

Fatih Noter Yeminli Tercüme

Yüksek lisans diploma,  ISO belgesi, sabıka kaydı belge,  öğrenci belgesi, ÖSYM belgesi, distribütörlük, bayilik sözleşmesi, pasaport, diploma, ehliyet, kimlik belgesi, franchise sözleşmesi,   ikametgah belgesi, mahkeme kararı, evlilik belgesi, TOEFL belgesi, Fatih yeminli tercüme bürosu, Fatih noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Fatih Noter Onaylı Tercüme

YÖK denklik belgeleri, proforma fatura, evlat edinme belgeleri, banka hesap cüzdanı, tapu, diploma, nüfus cüzdanı, nüfus hüviyet cüzdanı, pasaport, ikametgah senedi, tasdik şerhi, sabıka kaydı, gizlilik sözleşmesi, nüfus kaydı, diploma, öğrenci belgesi, sertifika, sözleşme, ÖSYM sınav sonuç belgesi, sürücü belgesi,  Fatih yeminli tercüme bürosu, Fatih noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

Fatih Noter Tasdikli Tercüme

Bonservis, uluslararası hukuki sözleşmeler, ihale şartnameleri doktora diploma, ekspertiz raporları, kaza raporu, denizcilik sözleşmeleri, hüviyet, doğum kayıt örneği, İhracat Sertifikası, evlilik cüzdanı, faturalar, sertifika, Alım satım sözleşmeleri, CE belgesi, Fatih yeminli tercüme bürosu, Fatih noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Fatih Finansal Tercüme

Teminat mektupları, şirket gelir tabloları, faaliyet raporu, yaklaşık maliyet, finansal durum sunum, banka dekont hesap dökümü, banka hesap özeti, sponsorluk anlaşması, bilançolar, mali tablolar, gelir tabloları, ekonomik veri, sponsorluk anlaşması, finans bülteni, satış raporu, fizibilite raporu, rehin sözleşmesi, fon bültenleri, hisse senetlerine ilişkin belgeler, mali rapor, yatırım teşvik belgesi, Fatih tercüme bürosu, Fatih finansal tercüme hizmeti verilir.

Fatih Tıbbi Tercüme

Laboratuvar sonuçları, yurtdışı tıp araştırma ve makaleler, tıbbi makaleler, klinik raporlar, tıp broşürler, medikal araç-gereç, hasta bilgileri, sağlık raporu, kullanma talimatları, tıbbi patent belgesi, hastane doktor raporları, tıp cihazları lisanslar, klinik deneyler, tıbbi ürün lisans belgeleri, Fatih tercüme bürosu, Fatih tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Fatih Teknik Tercüme

Teknik şartname, teknik ihale dosyaları, teknik katalog, teknik broşür, teknik kapasite raporu, teknik kitap, teknik el kitabı, imalat mühendisliği, bakım onarım kitapçık ve kılavuzları, CE belgesi,  cihazların kullanma kılavuzları, hakediş raporu, Fatih tercüme, Fatih teknik tercüme hizmeti verilir.

Fatih Deşifre Çeviri

Sunum ve toplantı, konferans, kongre, film, CD, DVD, kaset, bilgisayar ortamında kaydedilmiş ses kayıtlarının ve görüntü dosyalarının Word halinde deşifre edilmesidir. Fatih tercüme, Fatih deşifre çeviri hizmeti verilir.

Fatih Sözlü Çeviri

İş toplantısı, uluslararası fuar ve geziler, iş seyahatleri, basın toplantıları,  yurtdışı misafirlerinizi havaalanında karşılama-uğurlama refakat hizmetleri… Fatih tercüme bürosu, tüm dillerde sözlü çeviri hizmeti verilir.

Fatih Patent Çeviri

Patent tarifnameleri, tasarım tescil belgesi,  marka tescil belgesi,  kalite sistem belgesi,  patent başvuru belgesi, patent sertifikası, ISO belgeleri,… Fatih tercüme bürosu, tüm dillerde Fatih patent çeviri hizmeti verilir.

Fatih Gümrük Tercüme

Dağıtım ve satış belgesi, gıda üretim sertifikası,  imalatçı analiz belgesi, ekspertiz raporları, hata bildirim yazısı, test raporu, kalite sertifikaları,  ağırlık listesi, ticari fatura, tır karneleri, içerik belgeleri, ıso belgesi, serbest satış sertifikası, çeki listeleri,  Fatih tercüme bürosu, Fatih gümrük tercüme hizmeti verilir.

Fatih Yeminli Tercüme Bürosu Fiyatları

* Fatih Yeminli tercüme fiyatları metnin içeriği (teknik, ticari, finansal, tıbbi, hukuki..), karakter sayısı ve çeviri dillerine göre değişmektedir.

* Boşluksuz 1.000 karakter 1 (bir) sayfa olarak hesaplanmaktadır.

* Fatih yeminli tercüme ücretlerine KDV dâhil değildir.

* Fatih noter tasdikli tercüme belgelerinde noter tasdik ücreti müşteriye aittir.

Yeminli Tercüme Hizmeti Verdiğimiz Fatih Mahalleleri

Kalenderhane Mahallesi, Aksaray Mahallesi, Karagümrük Mahallesi, Akşemsettin Mahallesi, İskenderpaşa Mahallesi, Alemdar Mahallesi, Hoca Gıyasettin Mahallesi, Ali Kuşçu Mahallesi, Hobyar Mahallesi, Atikali Mahallesi, Hırka-İ Şerif Mahallesi, Ayvansaray Mahallesi, Haseki Sultan Mahallesi, Cerrahpaşa Mahallesi, Balat Mahallesi, Cibali Mahallesi, Binbirdirek Mahallesi, Demirtaş Mahallesi, Cankurtaran Mahallesi, Derviş Ali Mahallesi, Beyazıt Mahallesi, Emin Sinan Mahallesi, Balabanağa Mahallesi, Hacı Kadın Mahallesi, Hocapaşa Mahallesi, Koca Mustafapaşa Mahallesi, Küçük Ayasofya Mahallesi, Katip