• 0212 266 80 98

  • karlilatercume@gmail.com

  • Beşiktaş İstanbul

Gaziosmanpaşa Yeminli Tercüme Bürosu

Karlila Tercüme Ltd. Şti. Gaziosmanpaşa Yeminli Tercüme Bürosu, noter yeminli tercümanları ile hukuki, noter yeminli, tıbbi, yeminli, noter tasdikli, teknik, ticari, noter onaylı, akademik, patent, finansal, medikal, öğrenci belgeleri, sözleşme, marka, yazılı, web sitesi, resmi belgeler, kitap, broşür tercüme, edebi, deşifre, simultane sözlü, çeviri – tercüme hizmeti vermektedir.

Simultane çeviri, sözlü-ardıl çeviri, mahkeme, nikâh, noterlerde, hastane, ticaret odası, Gaziosmanpaşa noter yeminli tercümanlık hizmeti verilir.

Gaziosmanpaşa Yeminli Tercüme

Bonservis, fatura, proforma fatura, banka hesap cüzdanı, tapu, ruhsat, banka hesap cüzdanı, geçici mezuniyet belgesi, öğrenci belgesi,  fatura, kalite sertifikaları, evlilik cüzdanı, faaliyet belgeleri, bankacılık ve finans raporları, pasaport, kimlik, diploma, doğum belgesi, Gaziosmanpaşa yeminli tercüme bürosu, Gaziosmanpaşa yeminli tercüme hizmeti verilir.

Gaziosmanpaşa Noter Yeminli Tercüme

Sabıka kaydı vukuatlı nüfus cüzdanı örneği, transkript, fizibilite raporları, araba ruhsatı, YÖK Denklik Belgesi, ÖSYM belgesi,  Şirket Faaliyet Belgesi,  banka hesap cüzdanı,  Doğum Belgesi, boşanma kararı,  doktora diploma,  CE belgesi, vekaletname, hasta raporları, tapu, Gaziosmanpaşa yeminli tercüme bürosu, Gaziosmanpaşa noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Gaziosmanpaşa Noter Onaylı Tercüme

Hasta raporları, hissedarlar sözleşmesi, ikametgâh belgesi, imza sirkülerleri, heyet raporu, distribütörlük sözleşmeleri, sürücü belgesi, muhasebe raporları ve tabloları, doğum belgesi, ISO Belgesi, banka hesap ekstresi, idari şartnameler, teşekkür belgesi, ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi, Gaziosmanpaşa yeminli tercüme bürosu, Gaziosmanpaşa noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

Gaziosmanpaşa Noter Tasdikli Tercüme

Mahkeme Kararı, Doğum Belgesi, Kaza Raporu, Kimlik, Hüviyet, İmza Sirküleri, Nüfus Hüviyet Cüzdanı, Pasaport, İkametgah Senedi, Sabıka Kaydı, Nüfus Kaydı, Diploma, Reçete, Garanti belgesi, Şirket sözleşmeleri, ihale dosyaları, ikametgah belgesi, transkript, Gaziosmanpaşa yeminli tercüme bürosu, Gaziosmanpaşa noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Gaziosmanpaşa Finansal Tercüme

Banka dekont hesap dökümü, kredi sözleşme, banka hesap özeti, finans evrakları, satış raporu, banka hesap özeti  belgeleri, fon izahnamesi, rehin sözleşmesi, piyasa incelemesi, finansal kiralama dokümanları, yıllık rapor, ekonomi makaleleri, rehin sözleşmesi, ekonomik veri, ekonomik rapor, bilanço hesapları, irsaliye, sponsorluk anlaşması gayrimenkul değerleme,…. Gaziosmanpaşa tercüme bürosu, Gaziosmanpaşa finansal tercüme hizmeti verilir.

Gaziosmanpaşa Tıbbi Tercüme

Tıp Makaleler, uzman raporları, hasta takip notları, laboratuvar testleri, göz hastalıkları, kardiyoloji, mikrobiyoloji, ortopedi ve travmatoloji raporları, Hastane Raporu, tıbbi ürün lisans ve patentleri, İlaç Prospektüsü, tıbbi malzeme ve cihazlarla ilgili kullanım kılavuzları, Tıp Malzemeleri, Tıbbi Sunumlar, Tıp Uzmanlığı Dökümanları, Tıp Cihazları Kataloglar, Hasta Raporları, Gaziosmanpaşa tercüme, Gaziosmanpaşa tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Gaziosmanpaşa Teknik Tercüme

Metro ve raylı sistemler, ihale teklif dosyaları, elektrikli alet kılavuzları, mühendislik teknik metinler, ce, tse kalite belgesi, elektrikli alet cihazlar broşürleri, mobil telefon belgeleri, cihazların bakım kılavuzları, mühendislik makaleleri, bilgisayar ve bilişim teknik belgeler, garanti belgeleri, elektronik alet cihazlar katalogları, teknik laboratuvar sistemleri, Gaziosmanpaşa tercüme, Gaziosmanpaşa teknik tercüme hizmeti verilir.

Gaziosmanpaşa Sözlü Çeviri

Ticari İş toplantıları, seminer, sunum, mahkemeler, noterler, işyerinde telefon görüşmesi, havaalanı yabancı konuk karşılama- uğurlama, yurtdışı seyahatleri refakat hizmetleri, tapu dairelerinde yabancılara tapu satışları, yabancıların vekalet ve taahhütname işleri noter tercümanlarımız ile Gaziosmanpaşa tercüme bürosu, Gaziosmanpaşa sözlü çeviri hizmeti verilir.

Gaziosmanpaşa Ticari Tercüme

Kapanış belgesi, şirket ana sözleşme, genel kurul kararı, distribütörlük, TÜV sertifikaları, uluslararası taahhütler, yatırım ve pazarlama belgeleri, yeminli beyanlar, yeterlilik belgeleri, yetkilendirme belgeleri, yönetim kurulu kararları, ticari yazışmalar, imza sirküleri, vergi levhası, CE belgeleri, seminer eğitim kitapları, Gaziosmanpaşa tercüme, Gaziosmanpaşa ticari tercüme hizmeti verilir.

Gaziosmanpaşa Gümrük Tercüme

Gümrük beyannamesi, kalite sertifikası, menşe şahadetnamesi, manifesto, bedelsiz faturalar, ihracat sertifikası,  uygunluk beyanı, faturalar,  bedelli faturalar, sağlık sertifikası, orijinal fatura, TÜV sertifikaları,  gümrük işlemleri hizmet sözleşmesi, sağlık sertifikası, Gaziosmanpaşa tercüme bürosu, Gaziosmanpaşa gümrük tercüme hizmeti verilir.

Gaziosmanpaşa Hukuki Tercüme

Hukuki yazışmalar, borçlar hukuku, boşanma davaları, vekaletname, taahhütname, ölüm belgesi, mahkeme kararları, hukuki belgeler, hukuki sözleşmeler, genel kurul kararları, inşaat sözleşmeleri, yönetim kurulu kararları, tebligat (ek 184) belgeleri, hukuki şartnameler, boşanma kararları, dernek tüzükleri, kanun, yönetmelik, tüzük ve mevzuatlar, ihtarname, borçlar hukuku, tanık ifadeleri, Gaziosmanpaşa tercüme bürosu, Gaziosmanpaşa hukuki tercüme hizmeti verilir.

Gaziosmanpaşa Yeminli Tercüme Bürosu Fiyatları

* Gaziosmanpaşa yeminli tercüme fiyatları metnin içeriği (teknik, ticari, finansal, tıbbi, hukuki..), karakter sayısı ve çeviri dillerine göre değişmektedir.

* Gaziosmanpaşa tercüme fiyatları Boşluksuz 1.000 karakter 1 (bir) sayfa olarak hesaplanmaktadır.

* Gaziosmanpaşa yeminli tercüme ücretlerine KDV dâhil değildir.

* Gaziosmanpaşa noter tasdikli tercüme belgelerinde noter tasdik ücreti müşteriye aittir.

Yeminli Tercüme Hizmeti Verdiğimiz Gaziosmanpaşa Mahalleleri

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, Bağlarbaşı Mahallesi, Karadeniz Mahallesi,  Hürriyet Mahallesi, Pazariçi Mahallesi, Karayolları Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Yıldıztabya Mahallesi, Sarıgöl Mahallesi, Karlıtepe Mahallesi, Şemsipaşa Mahallesi, Mevlana Mahallesi, Yeni Mahalle Mahallesi, Merkez Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Gaziosmanpaşa yeminli tercüme bürosu, Gaziosmanpaşa yeminli tercüme hizmeti verilir.