• 0212 266 80 98

  • karlilatercume@gmail.com

  • Beşiktaş İstanbul

Sultanbeyli Yeminli Tercüme Bürosu

Karlila Tercüme Ltd. Şti. Sultanbeyli Yeminli Tercüme Bürosu, noter yeminli tercümanları ile noter yeminli, noter onaylı, yeminli, noter tasdikli, tıbbi, hukuki, teknik, ticari, akademik, medikal, öğrenci belgeleri, patent, finansal, sözleşme, marka, kitap, broşür tercüme, yazılı, web sitesi, resmi belgeler, edebi, deşifre, simultane sözlü, çeviri – tercüme hizmeti vermektedir.

Simultane çeviri, sözlü-ardıl çeviri, mahkeme, nikâh, noterlerde, hastane, ticaret odası, Sultanbeyli noter yeminli tercümanlık hizmeti verilir.

Sultanbeyli Yeminli Tercüme

Evlilik cüzdanı, diploma, ehliyet, pasaport, nüfus cüzdanı, geçici diploma, sabıka kaydı belgesi, ösym belgesi, öğrenci belgesi,  ehliyet belgesi, şirket sözleşmeleri, mernis belgesi, formül b evlenme belgesi, banka hesap cüzdanı, transkript, fatura, Sultanbeyli yeminli tercüme bürosu, Sultanbeyli yeminli tercüme hizmeti verilir.

Sultanbeyli Noter Yeminli Tercüme

Evlilik beyanı, mahkeme kararı, tebligat, maaş bordrosu, kimlik, yüksek lisans diploma, sabıka kaydı, gider tablosu, genel raporlar, maaş bordrosu, taahhütname, ikametgah belgesi, adli sicil kaydı, patent, ölüm belgesi, ikametgah belgesi, transkript, fatura, Sultanbeyli yeminli tercüme bürosu, Sultanbeyli noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Sultanbeyli Noter Onaylı Tercüme

Öğrenci belgesi, sertifika, patent araştırma raporları, ön lisans diploması, ÖSYM sınav sonuç belgesi, bonservis, fatura, proforma fatura, banka hesap cüzdanı, tapu, reçete, garanti belgesi, firma tanıtım yazısı, mahkeme kararları, banka hesap cüzdanı, Sultanbeyli yeminli tercüme bürosu, Sultanbeyli noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

Sultanbeyli Noter Tasdikli Tercüme

Şirket sözleşmeleri, formül A doğum belgesi, formül B evlilik belgesi, formül C ölüm belgesi, hukuki belgeler, ölüm belgesi,  ikametgah senedi, nüfus kayıt örnekleri, sürücü belgesi, ölüm belgesi, ticaret sicil gazetesi, sözleşme, imza beyannamesi, sabıka kaydı, diploma, sabıka kaydı, nüfus kaydı, diploma, Sultanbeyli yeminli tercüme bürosu, Sultanbeyli noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Sultanbeyli Finansal Tercüme

İzah nameler, kar-zarar cetvelleri, Mali Tablolar, sigorta poliçesi, Denetleme Raporu, Banka raporları, Gayrimenkul Değerleme, SSK Hizmet Dökümü, Sponsorluk Anlaşması, Mali Rapor, finansal raporlar, finansal dergiler, gelir – gider tabloları, nakit akışı tabloları, Ariyet Sözleşmesi, Sultanbeyli tercüme, Sultanbeyli finansal tercüme hizmeti verilir.

Sultanbeyli Teknik Tercüme

Teknik kitap, teknik makale, cihaz broşür ve katalogları, teknik broşürler, teknik şartnameler, teknik ihale belgeleri, ürün tanıtım katalogları, ürün spesifikasyonları, fizibilite raporları, çed raporları, patentler, CE belgeleri, ISO belgeleri, makine kurulum, bakım ve onarım kılavuzları, teknik plan ve projeler, Sultanbeyli tercüme bürosu, Sultanbeyli teknik tercüme hizmeti verilir.

Sultanbeyli Sözlü Çeviri

İşyerinde telefon görüşmesi, ticari İş toplantıları, noterler, seminer, mahkemeler, sunum, havaalanı yabancı konuk karşılama- uğurlama, yurtdışı seyahatleri refakat hizmetleri, tapu dairelerinde yabancılara gayrimenkul satışları, yabancıların noterde vekalet ve taahhütname işleri noter tercümanlarımız ile Sultanbeyli tercüme bürosu, Sultanbeyli sözlü çeviri hizmeti verilir.

Sultanbeyli Ticari Tercüme

Reklam metinleri, ticaret sicil gazetesi, , sağlık sertifikası, satış raporları, ticari yazışmalar, muvafakatname, şube açma belgesi, sicil gazetesi, sponsorluk anlaşması, fizibilite raporları, mali raporlar, toplantı tutanakları, alım satım sözleşmesi, imza sirküleri, şirket ana sözleşmesi, denizcilik sözleşmeleri, ticari belgeler, Sultanbeyli tercüme bürosu, Sultanbeyli ticari tercüme hizmeti verilir.

Sultanbeyli Gümrük Tercüme

Uygunluk beyanı, konşimento, ATR belgesi, ATA karnesi, karantina belgesi, koli listesi, hayvan sağlığı sertifikası, içerik öğeleri sertifikası, bitki sağlık sertifikası, ISO belgesi, serbest satış sertifikası, çeki listeleri,  gümrük çıkış beyannamesi, hata bildirim yazısı, gümrükleme belgeleri, gümrük belgeleri, Sultanbeyli tercüme bürosu, Sultanbeyli gümrük tercüme hizmeti verilir.

Sultanbeyli Hukuki Tercüme

Dava evrakları, beyanname, vekaletnameler ve yetkilendirme mektupları, sertifikalar ve beyanlar, medeni hukuk, ceza hukuku, patent başvuru evrakları, sözleşme, imza sirküleri, muvafakatname, yasa maddeleri, tapu, tutanak, yönetmelik, ab mevzuatı, şirket tüzüğü, ticari sözleşme, Sultanbeyli tercüme bürosu, Sultanbeyli hukuki tercüme hizmeti verilir.

Sultanbeyli Yeminli Tercüme Bürosu Fiyatları

* Sultanbeyli yeminli tercüme fiyatları metnin içeriği (teknik, ticari, finansal, tıbbi, hukuki..), karakter sayısı ve çeviri dillerine göre değişmektedir.

* Sultanbeyli tercüme fiyatları Boşluksuz 1.000 karakter 1 (bir) sayfa olarak hesaplanmaktadır.

* Sultanbeyli yeminli tercüme ücretlerine KDV dâhil değildir.

* Sultanbeyli noter tasdikli tercüme belgelerinde noter tasdik ücreti müşteriye aittir.

Yeminli Tercüme Hizmeti Verdiğimiz Sultanbeyli Mahalleleri

Adil Mahallesi, Yavuz Selim Mahallesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, Turgut Reis Mahallesi, Akşemsettin Mahallesi, Orhangazi Mahallesi, Battalgazi Mahallesi, Necip Fazıl Mahallesi, Fatih Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Mehmet Akif Mahallesi, Hasanpaşa Mahallesi, Mecidiye Mahallesi, Sultanbeyli yeminli tercüme bürosu, Sultanbeyli yeminli tercüme hizmeti verilir.