• 1+(91) 458 654 528

  • mail@example.com

  • 1010 Avenue, NY, USA

Silivri Yeminli Tercüme Bürosu

Karlila Tercüme Ltd. Şti. Silivri Yeminli Tercüme Bürosu, noter yeminli tercümanları ile yeminli, noter onaylı, noter yeminli, noter tasdikli, tıbbi, hukuki, teknik, akademik, sözleşme, ticari, patent, finansal, medikal, öğrenci belgeleri, marka, yazılı, web sitesi, resmi belgeler, kitap, broşür tercüme, edebi, deşifre, simultane sözlü, çeviri – tercüme hizmeti vermektedir.

Simultane çeviri, sözlü-ardıl çeviri, mahkeme, nikâh, noterlerde, hastane, ticaret odası, Silivri noter yeminli tercümanlık hizmeti verilir.

Silivri Yeminli Tercüme

İkametgah belgesi, evlilik cüzdanı, Diploma, ehliyet, pasaport, nüfus cüzdanı, geçici diploma, sabıka kaydı belgesi, ÖSYM Belgesi, öğrenci belgesi,  hastane heyet raporları, banka hesap cüzdanı, Tapu, bekârlık belgesi, ön lisans diploma,  transkript, hukuk sözleşmeleri, patent belgeleri, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği, Silivri yeminli tercüme bürosu, Silivri yeminli tercüme hizmeti verilir.

Silivri Noter Yeminli Tercüme

Şirket sözleşmeleri, ihale dosyaları, bankacılık ve finans raporları, pasaport, kimlik, diploma, doğum belgesi, sabıka kaydı vukuatlı nüfus cüzdanı örneği, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği, fatura, şirket sözleşmeleri, hukuki belgeler, ölüm belgesi,  mahkeme kararları, Silivri yeminli tercüme bürosu, Silivri noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Silivri Noter Onaylı Tercüme

Banka ve finans raporları, Oturma belgesi, nüfus cüzdan sureti, Sertifika, hastane raporları, kar-zarar cetveli, doğum belgesi, Lisans Sözleşmesi, Evlilik Cüzdan, Pasaport, Mahkeme Kararları, Boşanma Kararları, Erasmus Belgeleri, Medeni Hukuk, Vekaletname, Roma Hukuku, Nüfus Cüzdan, sabıka kaydı, Silivri yeminli tercüme bürosu, Silivri noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

Silivri Noter Tasdikli Tercüme

Evlenme belgesi, sağlık raporu, hastane sağlık raporu, ticaret sicil gazetesi, şirket faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri,  Nüfus cüzdanı örneği, kalite belgesi, patent, araştırma raporları, hastane raporları, genel raporlar, Kimlik, nüfus kayıt örneği, diploma, pasaport, poliçe, Silivri yeminli tercüme bürosu, Silivri noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Silivri Gümrük Tercüme

Paketleme listesi, TÜV belgeleri, manifesto, Kaza Tutanakları, Bitki Sağlık Sertifikası, Hayvan Sağlığı Sertifikası, Gümrük Raporları, İmalatçı Analiz Belgesi, Uygunluk Sertifikası, Kara Yolu Taşımacılığı Sözleşmesi, Denizyolu Taşımacılığı Sözleşmesi, İhracat Beyan Onayı, Manifesto, Silivri tercüme bürosu, Silivri gümrük tercüme hizmeti verilir.

Silivri Hukuki Tercüme

Boşanma kararları, ibraname, hukuki sözleşmeler, patent başvuruları, kanun, yönetmelik ve mevzuatlar, hukuki kararlar, iş sözleşmesi ile ilgili uyuşmazlıklar, ihale dosyaları, kira sözleşmesi anlaşmazlıkları, kefaletname, AB mevzuatı, beyannameler, kanun ve yönetmelikler, sanık & tanık ifadeleri, vekaletnameler, temlikname, hukuki yazışmalar, mahkeme kararları, tebligat (ek 184) belgeleri, Silivri tercüme bürosu, Silivri hukuki tercüme hizmeti verilir.

Silivri Ticari Tercüme

Ruhsat, vergi levhası, özel durum açıklamaları, imza sirkülerleri, kalite sertifikaları, katalog, konşimento, ticari evraklar, lisans anlaşmaları ve sözleşmeleri, makroekonomik anketler, menşe şahadetnamesi, muhasebe tabloları, nakit akış tabloları, nakliye evrakları, pazarlama raporları, Silivri tercüme, Silivri ticari tercüme hizmeti verilir.

Silivri Tıbbi Tercüme

Bilimsel makaleler, medikal cihazların belgeleri, araştırma ve makaleler, uygunluk belgeleri, farmakoloji ile ilgili olarak klinik deneyler, tıp kitapçıkları hasta raporları, tıbbi cihazların kullanma kılavuzları, sağlık raporu, tıbbi kongre sunumu, teşhis ve tedavi belgeler, Silivri yeminli tercüme bürosu, Silivri tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Silivri Finansal Tercüme

Faaliyet raporu, satış raporu, banka hesap özeti belgeleri, muhasebe tercümeleri, faaliyet belgesi, fatura, gayrimenkul değerleme, sponsorluk anlaşması, bilançolar, mali tablolar, mali raporlar, kredi sözleşme, banka hesap özeti, finans evrakları, faaliyet raporu, Silivri tercüme bürosu, Silivri finansal tercüme hizmeti verilir.

Silivri Teknik Tercüme

Hakediş Raporu, ISO Belgesi, Teknik Belgeler, Garanti Belgesi, CE Belgesi, Uygunluk Sertifikası, uygunluk beyanları, endüstriyel ve teknolojik eğitim dokümanları, ürün katalogları, teknik araştırmalar, elektrik, elektronik, endüstri, enerji, havacılık, inşaat, kimya, makine, mimarlık, mühendislik, otomotiv, tekstil cihazları kullanım kılavuzları, Silivri tercüme bürosu, Silivri teknik tercüme hizmeti verilir.

Silivri Deşifre Çeviri

Seminer, konferans, kongre ve çok dilli toplantılar gibi organizasyonların BETACAM, CD, VCD, DVD, VHS kaset DVCAM, DİVX, ses kayıtlarının deşifre edilerek Word yazılı doküman haline getirilmesidir.

Silivri Tercüme Bürosu tüm dillerde Silivri deşifre çeviri hizmeti vermektedir.

Silivri Sözlü Çeviri

Sözlü çeviri konuşmacının söylediklerinin hedef dilde dinleyicilere aktarıldığı çeviridir.

Yurtiçi gezilerine eşlik edilmesi, yabancı konukların havaalanı karşılanması, uğurlanması, uluslararası fuar ve geziler, şirket toplantıları… Silivri Tercüme Bürosu tüm dillerde sözlü çeviri hizmeti vermektedir.

Noter, mahkemeler, karakol ifadeleri, nikâh dairelerinde tüm dillerde Silivri sözlü çevirmenlik hizmeti verilir.

Silivri Yeminli Tercüme Bürosu Fiyatları

*Silivri yeminli tercüme fiyatları metnin içeriği (teknik, ticari, finansal, tıbbi, hukuki..), karakter sayısı ve çeviri dillerine göre değişmektedir.

* Silivri tercüme fiyatları Boşluksuz 1.000 karakter 1 (bir) sayfa olarak hesaplanmaktadır.

* Silivri yeminli tercüme ücretlerine KDV dâhil değildir.

* Silivri Noter tasdikli tercüme belgelerinde noter tasdik ücreti müşteriye aittir.

Yeminli Tercüme Hizmeti Verdiğimiz Silivri Mahalleleri

Bekirli Mahallesi, Akören Mahallesi, Beyciler Mahallesi, Alipaşa Mahallesi, Büyük Çavuşlu Mahalles