• 1+(91) 458 654 528

  • mail@example.com

  • 1010 Avenue, NY, USA

Esenyurt Yeminli Tercüme Bürosu

Esenyurt Yeminli Tercüme Bürosu, noter yeminli tercümanları ile noter yeminli, yeminli, noter tasdikli, noter onaylı, hukuki, teknik, sözleşme, tıbbi, ticari, akademik, patent, finansal, medikal, deşifre, simultane sözlü, çeviri tercüme hizmeti vermektedir.

Esenyurt Yeminli Tercüme

Tescil belgesi, ruhsat, şirket dergileri, sicil gazetesi, sabıka kaydı, lise transkript, şirket evrakları, lise diploma, imza sirküleri, banka hesap özeti, göçmenlik başvuru belgeleri, yeminli beyanlar, öğrenci belgesi, ön lisans diploma, boşanma kararı fatura, diploma, Esenyurt yeminli tercüme bürosu, Esenyurt yeminli tercüme hizmeti verilir.

Esenyurt Noter Yeminli Tercüme

Yüksek lisans diploma,  denklik belgesi, doktora diploma,  erasmus belgesi, transkript, yurtdışı eğitim başvuru belgeleri,  TOEFL belgesi, evlilik cüzdanı,  kira sözleşmesi, aile nüfus kayıt örneği,  ticaret sicil gazetesi, öğrenci belgesi, standart kontrol belgeleri, Esenyurt yeminli tercüme bürosu, Esenyurt noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Esenyurt Noter Onaylı Tercüme

Pasaport, nüfus cüzdanı, vekaletname, muhasebe tabloları, reçete, ticari raporlar, rapor, sözleşme, taşeronluk sözleşmeleri, ISO belgesi, gelir tablosu, taahhütnameler, eğitim sertifikaları, bonservis, CE belgesi,  nakliye evrakları, tapu senedi, Esenyurt yeminli tercüme bürosu, Esenyurt noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

Esenyurt Noter Tasdikli Tercüme

Sürücü belgesi, diploma eki, özgeçmiş, formül b evlilik belgesi, formül c ölüm belgesi, doktor raporu, nüfus kayıt örneği, TÜV sertifikaları, lise diploma, lise transkript, uluslararası taahhütler, ehliyet, mernis belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, evlilik cüzdan, yönetim kurulu kararları, banka cüzdanı, Esenyurt yeminli tercüme bürosu, Esenyurt noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Esenyurt Teknik Tercüme

Ürün Tanıtımları, makine etiketleri, ürün tanıtım kitapçıkları, Cihazların kullanma kılavuzları, teknik eğitim materyalleri, teknik servis eğitim dökümanları, bakım onarım kitapçık, cihazların bakım kılavuzu, broşür ve kılavuzları, TÜV sertifikası, teknik ihale dosyaları, cihaz kitapçıkları, katalog, teknik analiz sertifikası, teklif dosyaları, makine mühendisliği dökümanları, Esenyurt tercüme bürosu, Esenyurt teknik tercüme hizmeti verilir.

Esenyurt Tıbbi Tercüme

Tıp tezleri, araştırmalar, sertifikalar, laboratuvar sonuçları, yurtdışı tıp araştırma ve makaleler, tıp makaleler, uzman raporları, hasta takip notları, laboratuvar testleri, göz hastalıkları, kardiyoloji, mikrobiyoloji, ortopedi ve travmatoloji raporları, hastane raporu, tıbbi ürün lisans ve patentleri, ilaç prospektüsü, tıbbi malzeme ve cihazlarla ilgili kullanım kılavuzları, Esenyurt tercüme, Esenyurt tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Esenyurt Hukuki Tercüme

Hukuki belgeler, beyannameler, yabancı yargı kararları, taahhütname, verasetname, temsilcilik sözleşmeleri, mahkeme yazışmaları, dilekçeler, denizcilik sözleşmeleri, kanun ve yönetmelikler, patent başvuruları belgeleri, şirket ana sözleşmeleri, sanık & tanık ifadeleri, ab mevzuatı, bayilik sözleşmeleri, vekaletname, temlikname, yatırım teşvik belgeleri, hukuki yazışmalar, genel kurul kararları, Esenyurt tercüme, Esenyurt hukuki tercüme hizmeti verilir.

Esenyurt Finansal Tercüme

Ekonomi bülteni, bilanço, mali rapor, finans bülteni, gelir-gider tablosu, banka hesap özeti, gelir-gider tablosu, hisse senedi bilgisi, denetleme raporu, mali tablo, fon izahnamesi, ekspertiz raporu, finansal rapor, maaş bordrosu, banka hesap özeti, banka raporu, kartvizit, kar-zarar tablosu, maaş bordrosu, mevzuat, fatura, sigorta poliçesi, ekonomik analiz raporu, bilanço.. Esenyurt tercüme bürosu, Esenyurt finansal tercüme hizmeti verilir.

Esenyurt Gümrük Tercüme

Paketleme listesi, serbest satış sertifikası, tescil belgesi, düzeltme yazısı, ihracat beyan onayı, ihracat sertifikası, şahadetnameler, gümrük raporları, imalatçı analiz belgesi, uygunluk sertifikası, kara yolu taşımacılığı sözleşmesi, denizyolu taşımacılığı sözleşmesi, ihracat beyan onayı, Esenyurt tercüme bürosu, Esenyurt gümrük tercüme hizmeti verilir.

Esenyurt Film, CD, DVD ve Deşifre Çevirileri

Toplantı, film, konferans, dizi filim, seminer, reklam, tanıtım, VCD, CD, Kaset, DVD, Mikrokaset, Mpeg, gibi bilgisayar formatlarında kaydedilmiş görüntülü ve sesli kayıtlarınız deşifre edilir, hedef dilde Word ortamında tazılı hale getirilir. Esenyurt tercüme bürosu, Esenyurt Film, CD, DVD ve Deşifre Çevirileri hizmeti verilir.

Esenyurt Yeminli Tercüme Bürosu Fiyatları

* Esenyurt yeminli tercüme bürosu fiyatları hesaplanan karakter sayısı üzerinden yapılır.

*1 (Bir) standart sayfa birim fiyatı esas alınır. 1 (Bir) Standart sayfa ise boşluksuz 1000 karakterden oluşmaktadır. 1000 karakter altındaki çeviriler 1000 karakter olarak hesaplanır.

* Esenyurt tercüme ücretlerine %18 Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

* Esenyurt yeminli tercüme fiyatları metnin içeriği (teknik, ticari, finansal, tıbbi, hukuki..), karakter sayısı ve çeviri dillerine göre değişmektedir.

* Esenyurt noter tasdikli tercüme belgelerinde noter tasdik ücreti müşteriye aittir.

Yeminli Tercüme Hizmeti Verdiğimiz Esenyurt Mahalleleri

Akçaburgaz Mahallesi, Ardıçlı Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Esenkent Mahallesi, Fatih Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi, İncirtepe Mahallesi, İnönü Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Mehterçeşme Mahallesi, Merkez Mahallesi, Namık Kemal Mahallesi, Örnek Mahallesi, Pınar Mahallesi, Saadetdere Mahallesi, Sanayi Mahallesi, Talatpaşa Mahallesi, Yenikent Mahallesi, Yeşilkent Mahallesi, Esenyurt tercüme bürosu, Esenyurt yeminli tercüme hizmeti verilir.