• 1+(91) 458 654 528

  • mail@example.com

  • 1010 Avenue, NY, USA

Kâğıthane Yeminli Tercüme Bürosu

Karlila Tercüme Ltd. Şti. Kâğıthane Yeminli Tercüme Bürosu, noter yeminli tercümanları ile noter yeminli, noter tasdikli, noter onaylı, yeminli, tıbbi, hukuki, patent, akademik, teknik, ticari, sözleşme, finansal, medikal, öğrenci belgeleri, marka, yazılı, web sitesi, resmi belgeler, kitap, broşür tercüme, edebi, deşifre, simultane sözlü, çeviri – tercüme hizmeti vermektedir.

Simultane çeviri, sözlü-ardıl çeviri, mahkeme, nikâh, noterlerde, hastane, ticaret odası, Kâğıthane noter yeminli tercümanlık hizmeti verilir.

Kâğıthane Yeminli Tercüme

Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, gazete, banka hesap, doğum kayıt örneği, sertifika, kimlik, patent başvuru belgeleri,  ikametgâh belgesi, yüksek lisans tezleri, ticari sözleşmeler, kontratlar, faaliyet raporları, faaliyet belgesi, bilançolar, gelir ve gider tablosu, Kâğıthane yeminli tercüme bürosu, Kâğıthane yeminli tercüme hizmeti verilir.

Kâğıthane Noter Yeminli Tercüme

Muhasebe tabloları, kira sözleşmeleri, distribütörlük, acentelik anlaşmaları, lisans sözleşmeleri, kredi sözleşmeleri, alım-satım sözleşmeleri, ikametgâh belgesi, doktora tezleri,  idari şartname, boşanma kararları, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi,  evlenme belgesi, Kâğıthane yeminli tercüme bürosu, Kâğıthane noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Kâğıthane Noter Onaylı Tercüme

Lisans bitirme tezleri, taahhütname,  kimlik belgesi, mahkeme bilirkişi raporu, finansal raporlar,  kitap, vekâletname, şirket yönetim kurulu kararları,  yurtdışı ihale evrakları, broşür, yabancı personele çalışma izni, imza sirküleri, Faaliyet raporu, ehliyet, nüfus cüzdanı, şirket oda sicil kaydı, Kâğıthane yeminli tercüme bürosu, Kâğıthane noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

Kâğıthane Noter Tasdikli Tercüme

Finansal raporlar, imza sirküleri, hukuki belgeler, patent başvuru belgeleri, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi,  fabrika teknik yazışmaları, teknik yazışmalar, diploma, idari şartname, ehliyet, evlilik cüzdanı, sabıka kaydı, bonservis, teknik şartnameler, sözleşme, Kâğıthane yeminli tercüme bürosu, Kâğıthane noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Kâğıthane Gümrük Tercüme

gümrükleme belgeleri, gümrük belgeleri, gıda üretim sertifikası, ata karnesi, analiz sertifikası, atr belgesi, uygunluk sertifikası, uygunluk beyanı proforma fatura, gümrük çıkış beyannamesi, hata bildirim yazısı, gümrük beyannamesi, ekspertiz raporu, fatura, Kâğıthane tercüme bürosu, Kâğıthane gümrük tercüme hizmeti verilir.

Kâğıthane Hukuki Tercüme

Denizcilik sözleşmeleri, kanun ve yönetmelikler, patent başvuruları belgeleri, şirket ana sözleşmeleri, sanık & tanık ifadeleri, AB mevzuatı, iş ve sosyal güvenlik hukuku, kefaletnameler, kamu hukuku, tanık ifadeleri, medeni hukuk, yatırım teşvik belgeleri, dava evrakları, dava dosyaları, Kâğıthane tercüme, Kâğıthane hukuki tercüme hizmeti verilir.

Kâğıthane Ticari Tercüme

Ticaret sicil gazetesi, distribütörlük anlaşmaları ihale evrakları, vergi levhası, Sertifikalar, ISO Belgeleri, Beyannameler, Geçici Kabul Tutanağı, Uluslararası İlişkiler belgeleri, Nevi Değişikliği, Vergi Levhası, İş Sözleşmesi, Gayrimenkul Değerleme, fuar broşürleri, fuar katalogları, CE belgeleri, şirket yönetim kurulu kararları, Bayilik Sözleşmeleri, Kâğıthane tercüme, Kâğıthane ticari tercüme hizmeti verilir.

Kâğıthane Tıbbi Tercüme

Tıbbi ürün broşür,  tıp ve eczacılık kuruluşlarının tanıtım metin ve broşürleri, tıbbi ürün lisans ve patentleri, ilaç patentleri, tıp broşürler, tıp cihazları ruhsatlandırma dosyaları, tıp kongre metinleri, prospektüsler, medikal yayınlar, Kâğıthane yeminli tercüme bürosu, Kâğıthane tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Kâğıthane Finansal Tercüme

İrsaliye, ekspertiz raporları, borsa, hisseler, SSK hizmet dökümleri, fizibilite raporu, finansal analiz, ekonomik analiz,  hisse bilgileri, finans dergi, bilanço, proje finansmanı, yıllık raporlar, finans kitap, finansal makaleler, finans modelleri, ekonomik rapor, finansal analiz, faaliyet raporu, Kâğıthane tercüme bürosu, Kâğıthane finansal tercüme hizmeti verilir.

Kâğıthane Teknik Tercüme

Üretici sertifikası, şirket kurulum evrakları, teknik rapor, fabrika kurulum belgeleri, ürün tanıtımları, malzeme güvenlik veri belgeleri, teknik veri, etiket, teknik resim ve çizim, sistem gereksinim belgesi, ar-ge raporu, teknik prosedür, kalite belgeleri, bilgisayar mühendisliği teknik belgeleri, Kâğıthane tercüme bürosu, Kâğıthane teknik tercüme hizmeti verilir.

Kâğıthane Deşifre Çeviri

Seminer, kongre konferans ve çok dilli toplantılar gibi organizasyonların BETACAM, VCD, DVD, CD, VHS kaset DVCAM, DİVX, ses kayıtlarının deşifre edilerek Word yazılı doküman haline getirilmesidir.

Kâğıthane Tercüme Bürosu tüm dillerde Kâğıthane deşifre çeviri hizmeti vermektedir.

Kâğıthane Sözlü Çeviri

Yabancı konuklarınız ile yapılan iş görüşmeleri ve toplantılar, iş gezileri, iş yemekleri, basın toplantıları ve açılışlarda, tüm dillerde sözlü çeviri hizmeti veriyoruz, Kâğıthane Tercüme Bürosu, Kâğıthane sözlü çeviri hizmeti verilmektedir.

Nikâh daireleri noter, mahkemeler, karakol ifadeleri, tüm dillerde Kâğıthane sözlü çevirmenlik hizmeti verilir.

Kâğıthane Yeminli Tercüme Bürosu Fiyatları

*Kâğıthane yeminli tercüme fiyatları metnin içeriği (teknik, ticari, finansal, tıbbi, hukuki..), karakter sayısı ve çeviri dillerine göre değişmektedir.

* Boşluksuz 1.000 karakter 1 (bir) sayfa olarak hesaplanmaktadır.

* Kâğıthane yeminli tercüme ücretlerine KDV dâhil değildir.

* Kâğıthane noter tasdikli tercüme belgelerinde