• 1+(91) 458 654 528

  • mail@example.com

  • 1010 Avenue, NY, USA

Bayrampaşa Yeminli Tercüme Bürosu

Karlila Tercüme Ltd. Şti. Bayrampaşa Yeminli Tercüme Bürosu, noter yeminli tercümanları ile noter yeminli, noter onaylı, yeminli, noter tasdikli, hukuki, tıbbi, teknik, ticari, finansal, akademik, patent, medikal, öğrenci belgeleri, sözleşme, marka, yazılı, edebi, deşifre, web sitesi, resmi belgeler, kitap, broşür tercüme, simultane sözlü, çeviri – tercüme hizmeti vermektedir.

Simultane çeviri, sözlü-ardıl çeviri, mahkeme, nikâh, noterlerde, hastane, ticaret odası, Bayrampaşa noter yeminli tercümanlık hizmeti verilir.

Bayrampaşa Yeminli Tercüme

Vukuatlı nüfus cüzdanı örneği, vekaletname, diploma, İhale Şartnamesi, faaliyet belgesi, takdir belgesi, Şirket Tüzüğü, muvafakatname, imza sirküleri, Nüfus cüzdanı, pasaport, doğum belgesi,  evlilik cüzdanı, vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,  mahkeme kararları, uluslararası doğum belgesi (Form A), Tebligat belgeleri, Nüfus Cüzdan Sureti, Doğum Belgesi, Nüfus Kayıt Örneği, Maaş Bordrosu, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Bayrampaşa yeminli tercüme bürosu, Bayrampaşa yeminli tercüme hizmeti verilir.

Bayrampaşa Noter Yeminli Tercüme

Tapu Senedi, Nüfus Cüzdanı, Sicil Gazetesi, Uluslararası Aile Cüzdanı, Nüfus Cüzdan Suret, Doğum Belgesi, Sürücü Belgesi, Kredi Sözleşmesi, Askerlik Durum Belgesi, Mahkeme Kararı, Mernis Belgesi, Ölüm Belgesi,  Vekaletname, Evlilik Cüzdanı, Şirket Faaliyet Belgesi,  Terhis Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, CE Belgesi,  Ön Lisans Diploması, Sabıka Kaydı, Banka Hesap Cüzdanı, Pasaport, Reçete, Bayrampaşa yeminli tercüme bürosu, Bayrampaşa noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Bayrampaşa Noter Onaylı Tercüme

Hissedarlar sözleşmesi, ikametgâh belgesi, imza sirkülerleri, heyet raporu, distribütörlük sözleşmeleri, sürücü belgesi, muhasebe raporları ve tabloları, doğum belgesi, ISO Belgesi, banka hesap ekstresi, idari şartnameler, teşekkür belgesi,  ihale şartnameleri doktora diploma, ekspertiz raporları, kaza raporu, CE Belgesi, erasmus belgeleri, bilançolar, sigorta, tapu, Bayrampaşa yeminli tercüme bürosu, Bayrampaşa noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

Bayrampaşa Noter Tasdikli Tercüme

Boşanma kararı fatura, diploma,   yüksek lisans diploma,  denklik belgesi, doktora diploma,  erasmus belgesi, transkript, lise transkript, şirket evrakları, lise diploma, imza sirküleri, banka hesap özeti, yurtdışı eğitim başvuru belgeleri,  TOEFL belgesi, evlilik cüzdanı,  kira sözleşmesi, aile nüfus kayıt örneği,  ticaret sicil gazetesi, Bayrampaşa yeminli tercüme bürosu, Bayrampaşa noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Bayrampaşa Ticari Tercüme

Şirket sözleşmeleri, distribütörlük sözleşmesi, fatura, şirketler arası yazışmalar, sözleşmeler, ticari dökümanlar, teklifler, bankacılık işlemleri, toplantı tutanakları, toplantı metinleri, uluslararası anlaşmalar, satış sözleşmesi, uluslararası ihaleler, raporlar ve fizibiliteler, şirket ana sözleşmeleri, bayrampaşa tercüme bürosu, Bayrampaşa ticari tercüme hizmeti verilir.

Bayrampaşa Gümrük Tercüme

Ürün etiketleri, havayolu taşımacılığı sözleşmesi, ürün bilgileri, çeki listesi, ekspertiz raporu, ce belgesi, dağıtım ve satış belgesi, veterinerlik sertifikası, analiz sertifikası, demiryolu nakliyesi sözleşmesi, gümrük evrakları, uluslararası taşıma sözleşmesi, ISO 9000 belgeleri, lojistik hizmet sözleşmeleri, gümrükleme, ATR belgesi, test raporu, Bayrampaşa tercüme bürosu, Bayrampaşa gümrük tercüme hizmeti verilir.

Bayrampaşa Hukuki Tercüme

Alım-satım sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, kira kontratları, inşaat sözleşmeleri, denizcilik sözleşmeleri, taşeron sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, distribütörlük sözleşmeleri, temsilcilik sözleşmeleri, bayilik sözleşmeleri, hissedarlar sözleşmesi, kredi sözleşmeleri, vekaletnameler, kefaletnameler, sulh sözleşmeleri, teminat mektupları, Bayrampaşa tercüme bürosu, Bayrampaşa hukuki tercüme hizmeti verilir.

Bayrampaşa Teknik Tercüme

Ürün tanıtımları, makine etiketleri, ürün tanıtım kitapçıkları, cihazların kullanma kılavuzları, teknik eğitim materyalleri, teknik servis eğitim dökümanları, bakım onarım kitapçık, cihazların bakım kılavuzu, teknik broşür ve kılavuzları, TÜV sertifikası, teknik ihale dosyaları, cihaz kitapçıkları, katalog, teknik analiz sertifikası, teklif dosyaları, mühendislik dökümanları, Bayrampaşa tercüme, Bayrampaşa teknik tercüme hizmeti verilir.

Bayrampaşa Tıbbi Tercüme

Tıbbi kongre sunumu, dahiliye, göz hastalıkları, göğüs hastalıkları, göz, kalp, patoloji, kalp hastalıkları, anestezi, endoskopi, travmatoloji, diş hekimliği, kardiyoloji, halk sağlığı, klinik raporu, hasta raporları, hasta bilgileri, tıbbî cihaz ve araç, tıbbi araştırma ve makaleler, sağlık sektörüne ait broşür ve kitapçıklar, ameliyat raporu, tıbbi makaleler, tıp ve eczacılık kuruluşlarının tanıtım metin ve broşürleri, bilimsel raporlar, prospektüsler, tahlil sonuçları, tıbbi cihaz patent başvuruları, Bayrampaşa tercüme, Bayrampaşa tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Bayrampaşa Finansal Tercüme

Muhasebe standartları dokümantasyonları, yaklaşık maliyet, ariyet sözleşmesi, aracılık dokümanları, maaş bordrosu, banka hesap özetleri, finans işlemleri, bilanço, bankacılık, finans evrakları, mali tablolar, finansal belgeler, banka belgeleri, finansal belgeler, banka hesap özeti, değerleme ve denetim raporları, yatırım teşvik belgesi, finansal web sitesi, vadeli işlemlere ilişkin belgeler, Bayrampaşa tercüme bürosu, Bayrampaşa finansal tercüme hizmeti verilir.

Bayrampaşa Film, CD, DVD ve Deşifre Çevirileri

Toplantı, film, seminer, reklam, konferans, tanıtım DVD, VCD, CD, Kaset, dizi filim, Mikrokaset, Mpeg, gibi bilgisayar formatlarında kaydedilmiş görüntülü ve sesli kayıtlarınız deşifre edilir, hedef dilde Word ortamında tazılı hale getirilir. Bayrampaşa tercüme bürosu, Bayrampaşa Film, CD, DVD ve Deşifre Çevirileri hizmeti verilir.

Bayrampaşa Sözlü Tercüme

Şirketlerin iş anlaşmaları, ticari toplantılarda sözlü tercüme hizmeti, fabrika gezileri, fabrika açılışları, fabrika iş yemekleri, noter, tapu ve mahkemelerde verdiğimiz Bayrampaşa sözlü tercüme hizmetidir.

Bayrampaşa Yeminli Tercüme Bürosu Fiyatları

* Bayrampaşa yeminli tercüme fiyatları metnin içeriği (teknik, ticari, finansal, tıbbi, hukuki..), karakter sayısı ve çeviri dillerine göre değişmektedir.

* Bayrampaşa tercüme fiyatları boşluksuz 1.000 karakter 1 (bir) sayfa olarak hesaplanmaktadır.