• 0212 266 80 98

  • karlilatercume@gmail.com

  • Beşiktaş İstanbul

Ümraniye Yeminli Tercüme Bürosu

Ümraniye Yeminli Tercüme Bürosu, noter yeminli tercümanları ile yeminli, noter yeminli, noter tasdikli, noter onaylı, hukuki, teknik, akademik, tıbbi, medikal, sözleşme, ticari, patent, finansal, deşifre, simultane sözlü, çeviri tercüme hizmeti vermektedir.

Ümraniye Yeminli Tercüme

Evlilik cüzdanı, faaliyet belgeleri, banka hesap cüzdanı,  öğrenci belgesi, aile nüfus kayıt örneği, imza sirküleri, vergi levhası, ÖSYM yerleştirme belgesi, banka hesap cüzdanı, tapu, ruhsat, banka hesap cüzdanı, ikametgah belgesi, transkript, Ümraniye yeminli tercüme bürosu, Ümraniye yeminli tercüme hizmeti verilir.

Ümraniye Noter Yeminli Tercüme

Pasaport, kimlik, resmi gazete, sigorta poliçeleri, diploma, denklik belgesi, doktora diploma,  erasmus belgesi, transkript, lise diploma, imza sirküleri, lisans anlaşmaları ve sözleşmeleri, geçici mezuniyet belgesi, öğrenci belgesi,  ÖSYM sınav sonuç belgesi, Ümraniye yeminli tercüme bürosu, Ümraniye noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Ümraniye Noter Onaylı Tercüme

Yüksek lisans diploma, nüfus kayıt örneği, kimlik, temsilcilik sözleşmeleri, finansal raporlar, diploma, ticaret gazeteleri, pasaport, kira sözleşmesi, genel raporlar, savcılık kaydı tercümeleri, öğrenci belgesi, nüfus kaydı, Ümraniye yeminli tercüme bürosu, Ümraniye noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

Ümraniye Noter Tasdikli Tercüme

Diploma, aile nüfus kayıt örneği, aile nüfus kayıt örneği,  transkript, ticaret sicil gazetesi, öğrenci belgesi, öğrenci belgesi, sertifika, sözleşme, nüfus kayıt örneği, ön lisans diploma, boşanma kararı fatura, diploma, doğum belgesi, yüksek lisans diploma, Ümraniye yeminli tercüme bürosu, Ümraniye noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Ümraniye Teknik Tercüme

Teknik ihale dökümanları tercümesi, teknik şartname tercümesi, lisans tercümesi, cihazların kullanma kılavuzu tercümesi, teknik şartname belgeleri tercümesi, teknik analiz tercümesi, teknik analiz sertifikası tercümesi, garanti belgesi tercümesi, CE belgesi tercümesi, ISO belgesi tercümesi, Ümraniye tercüme, Ümraniye teknik tercüme hizmeti verilir.

Ümraniye Hukuki Tercüme

Sulh sözleşmeleri, kefaletnameler, temsilcilik sözleşmeleri, yönergeler, teminat mektupları, bayilik sözleşmeleri, genelgeler, hissedarlar sözleşmesi, tüzük metinleri, vakıf senetleri, dernek tüzükleri, kredi sözleşmeleri, vekaletnameler, ibranameler, kanun metinleri, yönetmelikler, yönetim kurulu kararları, Ümraniye tercüme, Ümraniye hukuki tercüme hizmeti verilir.

Ümraniye Finansal Tercüme

Banka hesap özetleri, bilançolar, değerleme ve denetim raporları, faaliyet raporları, finansal analizler, finansal kiralama dokümanları, Hisse Senedi Bilgisi, Finansal Durum Sunumları, Kredi Sözleşme, Fizibilite Raporu, hisse senetleri, banka ekstresi, finansal sunumlar, banka teminat mektubu, İrsaliye, Mali Rapor, muhasebe standartları dokümantasyonları, Ümraniye tercüme bürosu, Ümraniye finansal tercüme hizmeti verilir.

Ümraniye Sözlü Çeviri

Konuşmacı birkaç cümleden sonra ara vererek, tercümanın o ana kadar aldığı notları çeviri ederek aktarmasına imkân verir.

Sözlü çeviri, özel donanım gerektirmediği için noterde evlilik taahhütleri, küçük iş toplantıları, gayrimenkul alım-satım işleri, karakol sorguları, duruşmalarda verilen ifadeler için sözlü çeviri yapılır. Ümraniye tercüme bürosu, Ümraniye sözlü çeviri hizmeti verilir.

Ümraniye Tıbbi Tercüme

Dahiliye, diş hekimliği, göğüs hastalıkları, göz, göz hastalıkları, kalp, kalp hastalıkları, anestezi, kardiyoloji, endoskopi, travmatoloji, halk sağlığı, patoloji, klinik raporu, araştırma ve makaleler, tıp ve eczacılık kuruluşlarının tanıtım metin ve broşürleri, uzman raporları, hasta bilgileri, , tıbbi cihazların kullanma kılavuzları, biyokimyasal araştırmalar, Ümraniye tercüme bürosu, Ümraniye tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Ümraniye Gümrük tercüme

İmalatçı analiz belgesi, konşimentolar, ihracat sertifikası, ATA karnesi, ATR dolaşım belgesi, EUR-MED dolaşım belge, işletme belgeleri, gümrük faturaları, gümrük belgesi, TÜV sertifikaları,  gümrük işlemleri hizmet sözleşmesi, sağlık sertifikası, menşe şahadetnamesi, menşei belgesi, karantina belgesi,  paketleme listesi, gümrük beyannamesi, nakliye evrakları,  Ümraniye tercüme bürosu, Ümraniye gümrük tercüme hizmeti verilir.

Ümraniye Ticari Tercüme

Ticaret sicil gazeteleri, tanıtım katalogları, dernek tüzükleri, kredi sözleşmeleri, ticaret sicil gazetesi, sigorta poliçeleri, ihale evrakları, toplantı notları, yönetim kurulu kararı, uluslararası sözleşmeler, temsilcilik sözleşmeleri, ticari belgeler, resmi raporlar, ihale şartnamesi, ticari teklif, fizibilite raporu, uluslararası taahhütler, ticari sözleşmeler, Ümraniye tercüme bürosu, Ümraniye ticari tercüme hizmeti verilir.

Ümraniye Film, CD, DVD ve Deşifre Tercümeleri

Seminer, reklam, konferans, toplantı, film, dizi filim, tanıtım CD DVD, VCD, Kaset, Mikrokaset, Mpeg, gibi bilgisayar formatlarında kaydedilmiş görüntülü ve sesli kayıtlarınız deşifre edilir, istenilen dilde Word ortamında yazılı hale getirilir. Ümraniye tercüme bürosu, Ümraniye Film, CD, DVD ve Deşifre Tercümeleri hizmeti verilir.

Ümraniye Yeminli Tercüme Bürosu Fiyatları

* Ümraniye yeminli tercüme bürosu fiyatları hesaplanan karakter sayısı üzerinden yapılır.

*1 (Bir) standart sayfa birim fiyatı esas alınır. 1 (Bir) Standart sayfa ise boşluksuz 1000 karakterden oluşmaktadır. 1000 karakter altındaki çeviriler 1000 karakter olarak hesaplanır.

* Ümraniye tercüme ücretlerine %18 Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

* Ümraniye yeminli tercüme fiyatları metnin içeriği (teknik, ticari, finansal, tıbbi, hukuki..), karakter sayısı ve çeviri dillerine göre değişmektedir.

* Ümraniye noter tasdikli tercüme belgelerinde noter tasdik ücreti müşteriye aittir.

Yeminli Tercüme Hizmeti Verdiğimiz Ümraniye Mahalleleri

Çamlık Mahallesi, Adem Yavuz Mahallesi, Esenevler Mahallesi, Altınşehir Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi, Armağanevler Mahallesi, Dudullu Osb Mahallesi, Aşağı Dudullu Mahallesi, Elmalıkent Mahallesi, Atakent Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Esenşehir Mahallesi, Cemil Meriç Mahallesi, Esenkent Mahallesi, Çakmak Mahallesi, Finanskent Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Hekimbaşı Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Huzur Mahallesi, Madenler Mahallesi, Ihlamurkuyu Mahallesi, Yamanevler Mahallesi, Mehmet Akif Mahallesi, İnkılap Mahallesi, Namık Kemal Mahallesi, Necip Fazıl Mahallesi, Topağacı Mahallesi, Parseller Mahallesi, Tepeüstü Mahallesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, Saray Mahallesi, Tantavi Mahallesi, Şerifali Mahallesi, Site Mahallesi, Tatlısu Mahallesi, Yenişehir Mahallesi, , Ümraniye yeminli tercüme bürosu, Ümraniye yeminli tercüme hizmeti verilir.