• 0212 266 80 98

  • karlilatercume@gmail.com

  • Beşiktaş İstanbul

Avcılar Yeminli Tercüme Bürosu

Karlila Tercüme Ltd. Şti. Avcılar Yeminli Tercüme Bürosu, noter yeminli tercümanları ile noter yeminli, yeminli, noter tasdikli, noter onaylı, tıbbi, teknik, ticari, sözleşme, hukuki, patent, akademik, finansal, medikal, öğrenci belgeleri, marka, yazılı, web sitesi, resmi belgeler, kitap, broşür tercüme, edebi, deşifre, simultane sözlü, çeviri – tercüme hizmeti vermektedir.

Simultane çeviri, sözlü-ardıl çeviri, mahkeme, nikâh, noterlerde, hastane, ticaret odası, noter yeminli tercümanlık hizmeti verilir.

Avcılar Yeminli Tercüme Bürosu Hizmetleri

Avcılar Yeminli Tercüme

Patent araştırma raporları, Tebligat, maaş bordrosu, kimlik, yüksek lisans diploma, sabıka kaydı, gider tablosu, genel raporlar, maaş bordrosu, taahhütname, Ön Lisans Diploması, pasaport, poliçe, Ehliyet Belgesi, Şirket sözleşmeleri, Mernis Belgesi, formül B evlenme belgesi, Banka Hesap Cüzdanı, Avcılar yeminli tercüme bürosu, Avcılar yeminli tercüme hizmeti verilir.

Avcılar Noter Yeminli Tercüme

Genel kurul kararları, pasaport, gelir tabloları, formül A doğum belgesi, bayilik sözleşmeleri, mahkeme belgeleri, gizlilik sözleşmeleri, taahhütname, hissedarlar sözleşmesi, ikametgâh belgesi, imza sirkülerleri, heyet raporu, distribütörlük sözleşmeleri, sürücü belgesi, muhasebe raporları ve tabloları, doğum belgesi, ISO belgesi, banka hesap ekstresi… Avcılar yeminli tercüme bürosu, Avcılar noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Avcılar Noter Onaylı Tercüme

Mernis evlendirme bildirimi, vekaletname, tescil belgesi, ruhsat, şirket dergileri, ticaret sicil gazetesi, sabıka kaydı, ticaret gazeteleri, yüksek lisans diploma, uluslararası aile cüzdanı, rapor, pazarlama raporları, ticaret sicil gazetesi, nakit akış tabloları, resmi gazete, sigorta poliçeleri, boşanma kararı, satış raporları, kimlik, transkript, evlilik cüzdanı, resmi gazeteler, muvafakatname… Avcılar yeminli tercüme bürosu, Avcılar noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

Avcılar Noter Tasdikli Tercüme

Sürücü belgesi, diploma eki, özgeçmiş, formül B evlilik belgesi, formül C ölüm belgesi, doktor raporu, nüfus kayıt örneği, TÜV sertifikaları, lise diploma, lise transkript, uluslararası taahhütler, mernis belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, evlilik cüzdan, yönetim kurulu kararları, banka cüzdanı, ehliyet, cv, doktora transkript, temyiz belgesi, savcılık kaydı belgesi, CE Belgeleri, Göçmenlik Başvuru belgeleri, yeminli beyanlar, öğrenci belgesi, ön lisans diploma… Avcılar yeminli tercüme bürosu, Avcılar noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Avcılar Gümrük Tercüme

Analiz raporu, kaza tutanakları, bitki sağlık sertifikası, CE belgesi, ATR Belgesi, kaza – hasar raporları, Analiz Sertifikası, içerik ögeleri sertifikası, gümrük giriş ve çıkış beyannameleri,  hayvan sağlığı sertifikası, konşimento,  karantina belgesi, ATA karnesi, gıda üretim sertifikası, çeki listesi, dağıtım ve satış belgesi, gıda üretim sertifikası,  imalatçı analiz belgesi, ekspertiz raporları… Avcılar tercüme, Avcılar gümrük tercüme hizmeti verilir.

Avcılar Hukuki Tercüme

Boşanma kararları, ibranameler, ibraname, alım-satım sözleşmeleri, hukuki sözleşmeler, tüzük metinleri, vekaletnameler, genelgeler, patent başvuruları, kanun metinleri, kanun, vekaletnameler, yönetmelik ve mevzuatlar, kira sözleşmeleri, kanun ve yönetmelikler, hukuki kararlar, işçi- işveren sözleşmeleri, yönetmelikler, iş sözleşmesi ile ilgili uyuşmazlıklar, lisans sözleşmeleri,……Avcılar tercüme bürosu, Avcılar hukuki tercüme hizmeti verilir.

Avcılar Ticari Tercüme

Ticaret sicil gazetesi, ihale evrakları, vergi levhası, uluslararası taahhütler, bilançolar, imza sirküleri, ticari anlaşmalar, ticari belgeler, idari şartnameler, firma tanıtım yazıları, acentelik ve temsilcilik anlaşmaları, taahhüt belgeleri, şirket genel kurur kararı, faaliyet raporları, banka & finans evrakları, distribütörlük, toplantı tutanakları, temsilcilik anlaşmaları, yurtdışı ihale şartnamesi, ticari teklifler.. Avcılar tercüme, Avcılar ticari tercüme hizmeti verilir.

Avcılar Tıbbi Tercüme

Tıbbi makaleler, uzman doktor raporu, sağlık kurul raporu, tıp Araştırmalar,  epikriz raporu, reçeteler, İlaç Ruhsatlandırma Başvuruları,  hastane tanıtım metin ve broşürleri, Prospektüsler, ilaç prospektüsleri, hasta bilgileri, laboratuvar sonuçları, Araştırma Raporları,  klinik rapor, hasta bilgiler medikal ve sağlık ürünleri…Avcılar tercüme bürosu, Avcılar tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Avcılar Finansal Tercüme

Yaklaşık maliyet hesapları, finansal belgeler, nakit akış tablosu, fizibilite raporu, banka belgeleri, finansal analiz raporları, fatura, piyasa incelemesi, ekonomi bülteni, bilanço, mali rapor, finans bülteni, gelir-gider tablosu, banka hesap özeti, mali tablo, finans işlemleri, hisse senedi belgeleri, finansal rapor, finansal evraklar, maaş dökümü, bilanço, ekspertiz raporu, mali tablolar, sigorta poliçesi, denetleme raporu… Avcılar tercüme bürosu, Avcılar finansal tercüme hizmeti verilir.

Avcılar Teknik Tercüme

Teknik şartname, teknik katalog, ürün katalogları, makina ve cihazların kullanım kılavuzları, kalite belgeleri, makine, inşaat, otomotiv, elektrik, elektronik, tekstil, gemicilik, telekomünikasyon, bilgi teknolojileri, kimya, kozmetik, kurulum, kullanım, bakım ve tamir kılavuzları, teknik analiz raporları, kataloglar & broşürler, eğitim dokümanları, teknik rapor, teknik ve idari şartnameler, cihazların onarım kılavuzu, CE, ISO uygunluk belgeleri, teknik eğitim kılavuzu … Avcılar tercüme bürosu, Avcılar teknik tercüme hizmeti verilir.

Avcılar Deşifre Çeviri

Seminer, konferans, kongre ve çok dilli toplantılar gibi organizasyonların BETACAM, CD, VCD, DVD, VHS kaset DVCAM, DİVX, ses kayıtlarının deşifre edilerek Word yazılı doküman haline getirilmesidir.

Avcılar Tercüme Bürosu tüm dillerde Avcılar deşifre çeviri hizmeti vermektedir.

Avcılar Sözlü Çeviri

Yabancı konuklarınız ile yapılan iş görüşmeleri ve toplantılar, iş yemekleri, iş gezileri, basın toplantıları ve açılışlarda, tüm dillerde sözlü çeviri hizmeti veriyoruz, Avcılar Tercüme Bürosu, Avcılar sözlü çeviri hizmeti verilmektedir.

Nikâh daireleri noter, mahkemeler, karakol ifadeleri, tüm dillerde Avcılar sözlü çevirmenlik hizmeti verilir.

Avcılar Yeminli Tercüme Bürosu Fiyatları

*Avcılar yeminli tercüme fiyatları metnin içeriği (teknik, ticari, finansal, tıbbi, hukuki..), karakter sayısı ve çeviri dillerine göre değişmektedir.

* Boşluksuz 1.000 karakter 1 (bir) sayfa olarak hesaplanmaktadır.

* Avcılar yeminli tercüme ücretlerine KDV dâhil değildir.

* Avcılar noter tasdikli tercüme belgelerinde noter tasdik ücreti müşteriye aittir.

Yeminli Tercüme Hizmeti Verdiğimiz Avcılar Mahalleleri

Ambarlı Mahallesi, Cihangir Mahallesi, Yeşilkent Mahallesi, Merkez Mahallesi, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi, Firuzköy Mahallesi, Gümüşpala Mahallesi, Denizköşkler Mahallesi, Tahtakale Mahallesi, Üniversite Mahallesi, …Avcılar yeminli tercüme bürosu Avcılar yeminli tercüme hizmeti verilir.