• 1+(91) 458 654 528

  • mail@example.com

  • 1010 Avenue, NY, USA

Esenler Yeminli Tercüme Bürosu

Esenler Yeminli Tercüme Bürosu, noter yeminli tercümanları ile yeminli, noter tasdikli, noter yeminli, noter onaylı, tıbbi, hukuki, teknik, sözleşme, ticari, akademik, patent, finansal, medikal, deşifre, simultane sözlü, çeviri tercüme hizmeti vermektedir.

Esenler Yeminli Tercüme

Genel kurul kararları, pasaport, gelir tabloları, mahkeme kararı, ikametgah, adli sicil kaydı, patent, ölüm belgesi, terhis belgesi, doğum belgesi, ikametgah belgesi,  ikamet belgesi,  sabıka kaydı belgesi,  ticaret sicil gazetesi, ehliyet,  taahhütname, boşanma kararları,  terhis belgesi, Esenler yeminli tercüme bürosu, Esenler yeminli tercüme hizmeti verilir.

Esenler Noter Yeminli Tercüme

Kimlik belgesi,  ÖSYM Sonuç Belgesi, pasaport,  Geçici Mezuniyet Belgesi, formül A doğum belgesi, bayilik sözleşmeleri, mahkeme belgeleri, gizlilik sözleşmeleri, taahhütname, hissedarlar sözleşmesi, ikametgâh belgesi, imza sirkülerleri, heyet raporu, distribütörlük sözleşmeleri, Esenler yeminli tercüme bürosu, Esenler noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Esenler Noter Onaylı Tercüme

Kalite sertifikaları, evlilik cüzdanı, faaliyet belgeleri, transkript, fizibilite raporları, araba ruhsatı, yüksek lisans diploma,  doktora diploma,  erasmus belgesi, transkript, öğrenci belgesi,  vekaletname, evlilik cüzdanı, CE belgesi,  denklik belgesi, diploma, ISO belgesi, uluslararası aile cüzdanı, Esenler yeminli tercüme bürosu, Esenler noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

Esenler Noter Tasdikli Tercüme

Doğum belgesi, YÖK denklik belgesi, ÖSYM belgesi,  şirket faaliyet belgesi,  banka hesap cüzdanı,  hastane raporu, tapu,  hasta epikriz raporları, pasaport, sabıka kaydı, sağlık raporu, fatura, diploma,   lise transkript, şirket evrakları, sabıka kaydı, bonservis, faaliyet belgesi, ikametgah belgesi, Esenler yeminli tercüme bürosu, Esenler noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Esenler Tıbbi Tercüme

tıp ve eczacılık kuruluşlarının tanıtım metin ve broşürleri, tıbbi ürün lisans ve patentleri, ilaç patentleri, tıp broşürler, tip inceleme sertifikaları, tıp kataloglar medikal cihazların belgeleri, araştırma ve makaleler, uygunluk belgeleri, farmakoloji ile ilgili olarak klinik deneyler, tıp kitapçıkları hasta raporları, tıbbi cihazların kullanma kılavuzları, sağlık raporu, biyokimyasal araştırmalar, makaleler, ameliyat raporları, Esenler tercüme bürosu, Esenler tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Esenler Hukuki Tercüme

Yönergeler, ihale dosyaları, hissedarlar sözleşmesi, sanık ve tanık ifadeleri, teminat mektupları, kira sözleşmesi anlaşmazlıkları, kredi sözleşmeleri, muvafakatname, kefaletnameler, mahkeme kararları, yabancı mevzuat ve metinler, gizlilik sözleşmeleri, tezkereler, kefaletname, taşeron sözleşmeleri, tutanaklar, AB mevzuatı, kira kontratları, mevzuatlar, Sulh Sözleşmeleri, AB müktesebatı, Esenler yeminli tercüme bürosu, Esenler hukuki tercüme hizmeti verilir.

Esenler Finansal Tercüme

Mali tablolar, sigorta poliçesi, denetleme raporu, banka raporları, gayrimenkul değerleme, SSK hizmet dökümü, sponsorluk anlaşması, mali rapor, ekonomi bülteni, finans bülteni, fatura, hisse senetleri, öz sermaye belgeleri, faaliyet raporları,  yıllık raporlar, proforma faturalar, finans bülteni,   mali tablo, mali rapor, gelir tabloları, finansal analiz, ekonomi bülteni, irsaliye, Esenler tercüme bürosu, Esenler finansal tercüme hizmeti verilir.

Esenler Teknik Tercüme

Teknik broşürler, bakım ve servis kitapçıkları, kalibrasyon dokümanları, ürün katalogları, teknik şartnameler, teknik broşürler, bakım ve servis kitapçıkları, uygunluk beyanları bilimsel araştırmalar, şartnameler, cihaz bilgi dokümanları, garanti belgeleri, endüstriyel ve teknolojik eğitim dokümanları, kalite dokümanları, fizibilite raporları, standardizasyon dokümanları, Esenler tercüme, Esenler teknik tercüme hizmeti verilir.

Esenler Gümrük Tercüme

Paketleme listesi, serbest satış sertifikası, tescil belgesi, düzeltme yazısı, ihracat beyan onayı, ihracat sertifikası, şahadetnameler, gümrük raporları, imalatçı analiz belgesi, uygunluk sertifikası, kara yolu taşımacılığı sözleşmesi, denizyolu taşımacılığı sözleşmesi, ihracat beyan onayı, Esenler tercüme bürosu, Esenler gümrük tercüme hizmeti verilir.

Esenler Film, CD, DVD ve Deşifre Çevirileri

Toplantı, film, konferans, dizi filim, seminer, reklam, tanıtım, VCD, CD, Kaset, DVD, Mikrokaset, Mpeg, gibi bilgisayar formatlarında kaydedilmiş görüntülü ve sesli kayıtlarınız deşifre edilir, hedef dilde Word ortamında tazılı hale getirilir. Esenler tercüme bürosu, Esenler Film, CD, DVD ve Deşifre Çevirileri hizmeti verilir.

Esenler Yeminli Tercüme Bürosu Fiyatları

* Esenler yeminli tercüme bürosu fiyatları hesaplanan karakter sayısı üzerinden yapılır.

*1 (Bir) standart sayfa birim fiyatı esas alınır. 1 (Bir) Standart sayfa ise boşluksuz 1000 karakterden oluşmaktadır. 1000 karakter altındaki çeviriler 1000 karakter olarak hesaplanır.

* Esenler tercüme ücretlerine %18 Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

* Esenler yeminli tercüme fiyatları metnin içeriği (teknik, ticari, finansal, tıbbi, hukuki..), karakter sayısı ve çeviri dillerine göre değişmektedir.