• 1+(91) 458 654 528

  • mail@example.com

  • 1010 Avenue, NY, USA

Ataşehir Yeminli Tercüme Bürosu

Karlila Tercüme Ltd. Şti. Ataşehir Yeminli Tercüme Bürosu, noter yeminli tercümanları ile yeminli, noter tasdikli, noter onaylı, noter yeminli, sözleşme, hukuki, ticari, teknik, patent, marka, finansal, akademik, tıbbi, öğrenci belgeleri, medikal, yazılı, resmi belgeler, web sitesi, kitap, broşür tercüme, edebi, deşifre, simultane, sözlü çeviri – tercüme hizmeti vermektedir.

Simultane çeviri, sözlü-ardıl çeviri, hastane, mahkeme, nikâh, ticaret odası, noterlerde, noter yeminli tercümanlık hizmeti verilir.

Ataşehir Yeminli Tercüme Bürosu Hizmetleri

Ataşehir Yeminli Tercüme

evlilik cüzdanı, pasaport, mahkeme kararları, kaza raporu, CE belgesi, erasmus belgeleri, bilançolar, sigorta, tapu, kalite sertifikaları, evlilik cüzdanı, ekspertiz raporları, boşanma kararları, ticaret sicil gazetesi, diploma, faaliyet belgeleri, transkript, sabıka kaydı, bonservis, faaliyet belgesi, ikametgah, nüfus kayıt örneği, sertifika, fizibilite raporları, araba ruhsatı, denizcilik sözleşmeleri, tse belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, formül A doğum belgesi, formül B evlilik belgesi… Ataşehir Yeminli Tercüme Bürosu, Ataşehir Yeminli Tercüme hizmeti verilir.

Ataşehir Noter Yeminli Tercüme

Evlilik cüzdanı, formül C ölüm belgesi, ölüm raporu, üniversite diploması, hüviyet, yüksek lisans transkript, temyiz belgesi, maaş bordrosu, transkript, sürücü belgesi, mernis belgesi, doktor raporu, doğum kayıt örneği, araba ruhsat, diploma, ehliyet, hesap ekstresi, evlilik cüzdanı, ihracat sertifikası, evlilik cüzdanı, faturalar, sertifika, alım satım sözleşmeleri, hasta bilgileri… Ataşehir Yeminli Tercüme Bürosu, Ataşehir Noter Yeminli Tercüme hizmeti verilir.

Ataşehir Noter Onaylı Tercüme

Mahkeme kararı, lisans anlaşmaları ve sözleşmeleri, nüfus kayıt örneği, kimlik, temsilcilik sözleşmeleri, öğrenci belgesi, Standart Kontrol Belgeleri, pasaport, Nüfus Cüzdanı, vekaletname, muhasebe tabloları, reçete, Ticari raporlar, rapor, sözleşme, taşeronluk sözleşmeleri, ISO Belgesi, gelir tablosu, taahhütnameler, Eğitim sertifikaları, bonservis, CE Belgesi,  nakliye evrakları, Tapu…Ataşehir yeminli tercüme bürosu, Ataşehir noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

 Ataşehir Noter Tasdikli Tercüme

Pasaport, sürücü belgesi, mahkeme kararları, diploma eki, erasmus belgeleri, özgeçmiş, vekaletname, formül B evlilik belgesi, sabıka kaydı, formül C ölüm belgesi, faaliyet belgeleri, doktor raporu, ölüm belgesi, nüfus kayıt örneği, muvafakatname, TÜV sertifikaları, lise diploma, imza beyannamesi, lise transkript… Ataşehir yeminli tercüme bürosu, Ataşehir noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Ataşehir Gümrük Tercüme

Analiz Raporu, Kaza tutanakları, Bitki Sağlık Sertifikası, CE belgesi, ATR Belgesi, kaza – hasar raporları, Analiz Sertifikası, içerik ögeleri sertifikası, gümrük giriş ve çıkış beyannameleri,  Hayvan Sağlığı Sertifikası, konşimento,  Karantina Belgesi, ATA karnesi, Gıda Üretim Sertifikası, çeki listesi, Dağıtım ve Satış Belgesi, gıda üretim sertifikası,  imalatçı analiz belgesi, ekspertiz raporları, Hata Bildirim Yazısı… Ataşehir tercüme bürosu, Ataşehir gümrük tercüme hizmeti verilir.

Ataşehir Hukuki Tercüme

Boşanma kararları, İbranameler, ibraname, Alım-Satım Sözleşmeleri, hukuki sözleşmeler, Tüzük metinleri, Vekaletnameler, Genelgeler, patent başvuruları, Kanun metinleri, kanun, Vekaletnameler, yönetmelik ve mevzuatlar, Kira Sözleşmeleri, Kanun ve yönetmelikler, hukuki kararlar, İşçi- işveren sözleşmeleri, Yönetmelikler, iş sözleşmesi ile ilgili uyuşmazlıklar, Lisans Sözleşmeleri, Yönergeler, ihale dosyaları…Ataşehir tercüme bürosu, Ataşehir hukuki tercüme hizmeti verilir.

Ataşehir Ticari Tercüme

Ticaret sicil gazetesi, İhale Evrakları, vergi levhası, Uluslararası Taahhütler, ticari belgeler, idari şartnameler, Firma Tanıtım Yazıları, acentelik ve temsilcilik anlaşmaları, Taahhüt Belgeleri, şirket faaliyet raporları, Banka & Finans Evrakları, bilançolar, İmza Sirküleri, ticari anlaşmalar, genel kurur kararı, distribütörlük, Toplantı Tutanakları, temsilcilik anlaşmaları, yurtdışı ihale şartnamesi, ticari Teklifler.. Ataşehir tercüme bürosu, Ataşehir ticari tercüme hizmeti verilir.

Ataşehir Tıbbi Tercüme

Tıbbi makaleler, uzman doktor raporu, sağlık kurul raporu, tıp Araştırmalar,  epikriz raporu, reçeteler, İlaç Ruhsatlandırma Başvuruları,  hastane tanıtım metin ve broşürleri, Prospektüsler, ilaç prospektüsleri, hasta bilgileri, laboratuvar sonuçları, Araştırma Raporları,  klinik rapor, hasta bilgiler medikal ve sağlık ürünleri,  tıp tezler araştırmalar, sertifikalar, Laboratuvar Sonuçları, yurtdışı tıp araştırma ve makaleler, Ataşehir yeminli tercüme bürosu, Ataşehir tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Ataşehir Finansal Tercüme

Yaklaşık maliyet hesapları, Finansal Belgeler, Nakit Akış Tablosu, fizibilite raporu, Banka Belgeleri, Finansal Analiz raporları, fatura, Piyasa İncelemesi, Ekonomi Bülteni, Bilanço, Mali Rapor, finans bülteni, Finansal evraklar, Maaş Dökümü, bilanço, Ekspertiz Raporu, Mali Tablolar, sigorta poliçesi, Denetleme Raporu, Banka dekont Hesap dökümü, kredi sözleşme… Ataşehir tercüme, Ataşehir finansal tercüme hizmeti verilir.

Ataşehir Teknik Tercüme

Teknik makale, Makine, motor, hidrolik, pnömatik, tıbbı cihazlar, medikal aletler, kimya, elektronik cihazlar, otomobil, otomasyon, deniz ulaşım araçları, TSE – ISO- CE belgeleri, hava ulaşım araçları, kaldırma ve iletme makineleri, teknik broşür, kullanım kılavuzu, inşaat makineleri, tarım makinalari tekstil makineleri, Teknik İhale dökümanları, talaşlı ve talaşsız üretim makineleri, Lisans belgeleri, aparat, elektronik cihazların kurulumu, Kullanma Kılavuzu, fabrika makine kurulumları, teknik kitapçıklar… Ataşehir tercüme, Ataşehir teknik tercüme hizmeti verilir.

Ataşehir Deşifre Çeviri

Seminer, kongre konferans ve çok dilli toplantılar gibi organizasyonların BETACAM, CD, VCD, DVD, VHS kaset DİVX, DVCAM, ses kayıtlarının deşifre edilerek Word yazılı doküman haline getirilmesidir.

Ataşehir Tercüme Bürosu tüm dillerde deşifre çeviri hizmeti vermektedir.

Ataşehir Sözlü Çeviri

Yabancı konuklarınız ile yapılan iş görüşmeleri ve toplantılar, iş yemekleri, iş gezileri, basın toplantıları ve açılışlarda, tüm dillerde sözlü çeviri hizmeti veriyoruz, Ataşehir Tercüme Bürosu, Ataşehir sözlü çeviri hizmeti verilmektedir.

Nikâh daireleri noter, mahkemeler, karakol ifadeleri, tüm dillerde Ataşehir sözlü çevirmenlik hizmeti verilir.

Ataşehir Yeminli Tercüme Bürosu Fiyatları

*Ataşehir yeminli tercüme fiyatları metnin içeriği (teknik, ticari, finansal, tıbbi, hukuki..), karakter sayısı ve çeviri dillerine göre değişmektedir.

* Boşluksuz 1.000 karakter 1 (bir) sayfa olarak hesaplanmaktadır.

* Ataşehir yeminli tercüme ücretlerine KDV dâhil değildir.