• 1+(91) 458 654 528

  • mail@example.com

  • 1010 Avenue, NY, USA

Zeytinburnu Yeminli Tercüme Bürosu

Karlila Tercüme Ltd. Şti. Zeytinburnu Yeminli Tercüme Bürosu, İstanbul noter yeminli tercümanları ile yeminli, noter yeminli, noter onaylı, noter tasdikli, sözleşme, hukuki, teknik, ticari, tıbbi, akademik, patent, finansal, medikal, öğrenci belgeleri, marka, yazılı, web sitesi, resmi belgeler, kitap, broşür tercüme, edebi, deşifre, simultane sözlü, çeviri – tercüme hizmeti vermektedir.

Simultane çeviri, sözlü-ardıl çeviri, mahkeme, nikâh, noterlerde, hastane, ticaret odası, Zeytinburnu noter yeminli tercümanlık hizmeti verilir.

Zeytinburnu Yeminli Tercüme

Sabıka kaydı belge,  öğrenci belgesi, doktor raporu, nüfus kayıt örneği, uluslararası taahhütler, ÖSYM belgesi, distribütörlük, bayilik sözleşmesi, pasaport, Banka Hesap Cüzdanı, TOEFL belgesi, ön lisans diploması, fatura, banka raporu Uluslararası Aile Cüzdanı, Sabıka Kaydı, Nüfus Kaydı, Diploma, Reçete, Garanti belgesi, Şirket sözleşmeleri, Zeytinburnu yeminli tercüme bürosu, Zeytinburnu yeminli tercüme hizmeti verilir.

Zeytinburnu Noter Yeminli Tercüme

İhale dosyaları, formül A bekarlık belgesi, ikametgah belgesi,  ikamet belgesi,  terhis belgesi, kimlik belgesi,  doğum belgesi, bonservis, nüfus cüzdanı, franchise sözleşmesi, fatura, proforma fatura, ölüm belgesi,  uluslararası hukuki sözleşmeler, ihale şartnameleri doktora diploma, bayilik sözleşmesi, irsaliye, rapor, sigorta poliçesi, kar-zarar tablosu, kira sözleşmesi, mernis tutanağı, erasmus kabul belgesi (mektubu), evlenme ehliyet belgesi, TÜV sertifikaları, lise diploma, lise transkript, Zeytinburnu yeminli tercüme bürosu, Zeytinburnu noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Zeytinburnu Noter Onaylı Tercüme

pazarlama raporları, ekspertiz raporları, kaza raporu, denizcilik sözleşmeleri, hüviyet, doğum kayıt örneği, İhracat Sertifikası, evlilik cüzdanı, faturalar, sertifika, Proforma Fatura, sabıka kaydı belgesi, Mahkeme kararı, , diploma, ehliyet, kimlik belgesi, uluslararası sözleşmeler özgeçmiş (resume), apostil, evlilik cüzdanı, resmi belge, nüfus cüzdanı, pasaport, sağlık raporu, Zeytinburnu yeminli tercüme bürosu, Zeytinburnu noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

Zeytinburnu Noter Tasdikli Tercüme

Tapu, diploma, distribütörlük sözleşmeleri, sürücü belgesi, ikametgah senedi, transkript, mahkeme kararları, vergi levhası, nüfus kaydı tercümeleri, ehliyet,  banka hesap özeti, diploma eki, özgeçmiş, formül B evlilik belgesi, formül C ölüm belgesi, uluslararası aile cüzdanı, hastane raporu, ce belgesi, ıso belgesi, bonservis, taahhütname, ihtarname, şirket tüzüğü, Zeytinburnu yeminli tercüme bürosu, Zeytinburnu noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Zeytinburnu Gümrük Tercüme

Analiz raporu, kaza tutanakları, ATA karnesi, gıda üretim sertifikası, çeki listesi, dağıtım ve satış belgesi, gıda üretim sertifikası,  imalatçı analiz belgesi, ticari fatura, tır karneleri, içerik belgeleri, bitki sağlık sertifikası, CE belgesi, ATR belgesi, kaza – hasar raporları, analiz sertifikası, içerik ögeleri sertifikası, gümrük giriş ve çıkış beyannameleri,  hayvan sağlığı sertifikası, konşimento,  karantina belgesi, , ekspertiz raporları, hata bildirim yazısı, test raporu, kalite sertifikaları,  ağırlık listesi, Zeytinburnu tercüme bürosu, Zeytinburnu gümrük tercüme hizmeti verilir.

Zeytinburnu Hukuki Tercüme

Boşanma kararları, kira sözleşmeleri, vekaletnameler, genelgeler, patent başvuruları, kanun metinleri, hissedarlar sözleşmesi, sanık ve tanık ifadeleri, kanun, kanun ve yönetmelikler, ibranameler, ibraname, alım-satım sözleşmeleri, hukuki sözleşmeler, tüzük metinleri, vekaletnameler, yönetmelik ve mevzuatlar, hukuki kararlar, işçi- işveren sözleşmeleri, yönetmelikler, iş sözleşmesi ile ilgili uyuşmazlıklar, lisans sözleşmeleri, yönergeler, ihale dosyaları, teminat mektupları, Zeytinburnu tercüme bürosu, Zeytinburnu yeminli tercüme bürosu, Zeytinburnu hukuki tercüme hizmeti verilir.

Zeytinburnu Ticari Tercüme

Ticaret sicil gazetesi, acentelik ve temsilcilik anlaşmaları, distribütörlük anlaşmaları, taahhüt belgeleri, şirket faaliyet raporları, , bilançolar, ticari anlaşmalar, imza sirküleri, vergi levhası, uluslararası taahhütler, ticari teklifler, idari şartnameler, firma tanıtım yazıları, genel kurul kararı, yönetim kurulu kararları, temsilcilik anlaşmaları, yurtdışı ihale şartnamesi,.. Zeytinburnu tercüme, Zeytinburnu ticari tercüme hizmeti verilir.

Zeytinburnu Tıbbi Tercüme

Tıbbi makaleler, uzman doktor raporu, sağlık kurul raporu, tıp araştırmalar,  epikriz raporu, reçeteler, ilaç ruhsatlandırma başvuruları,  hastane tanıtım metin ve broşürleri, prospektüsler, ilaç prospektüsleri, hasta bilgileri, laboratuvar sonuçları, araştırma raporları,  klinik rapor, hasta bilgiler medikal ve sağlık ürünleri,  tıp tezler araştırmalar.. Zeytinburnu Tercüme Bürosu, Zeytinburnu yeminli tercüme bürosu, Zeytinburnu tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Zeytinburnu Finansal Tercüme

Yaklaşık maliyet hesapları, finansal belgeler, nakit akış tablosu, fizibilite raporu, banka belgeleri, finansal analiz raporları, fatura, piyasa incelemesi, ekonomi bülteni, bilanço, mali rapor, finans bülteni, gelir-gider tablosu, banka hesap özeti, mali tablo, finans işlemleri, hisse senedi belgeleri, finansal rapor, finansal evraklar, Zeytinburnu tercüme, Zeytinburnu finansal tercüme hizmeti verilir.

Zeytinburnu Teknik Tercüme

Teknik makale, Makine, motor, hidrolik, pnömatik, tıbbı cihazlar, medikal aletler, kimya, elektronik cihazlar, otomobil, otomasyon, deniz ulaşım araçları kullanım kılavuzları, TSE – ISO- CE belgeleri, hava ulaşım araçları, kaldırma ve iletme makineleri, teknik broşür, kullanım kılavuzu, inşaat makineleri, tarım makinalari tekstil makineleri, Teknik İhale dökümanlar, Zeytinburnu tercüme bürosu, Zeytinburnu teknik tercüme hizmeti verilir.

Zeytinburnu Deşifre Çeviri

Seminer, konferans, kongre ve çok dilli toplantılar gibi organizasyonların BETACAM, CD, VCD, DVD, VHS kaset DVCAM, DİVX, ses kayıtlarının deşifre edilerek Word yazılı doküman haline getirilmesidir.

Zeytinburnu Tercüme Bürosu tüm dillerde Zeytinburnu deşifre çeviri hizmeti vermektedir.

Zeytinburnu Sözlü Çeviri

Yabancı konuklarınız ile yapılan iş görüşmeleri ve toplantılar, iş yemekleri, iş gezileri, basın toplantıları ve açılışlarda, tüm dillerde sözlü çeviri hizmeti veriyoruz, Zeytinburnu Tercüme Bürosu, Zeytinburnu sözlü çeviri hizmeti verilmektedir.

Nikâh daireleri, noterlerde gayrimenkul alım-satım işleri, karakol ifadeleri, mahkemeler, tüm dillerde Zeytinburnu sözlü çevirmenlik hizmeti verilir.

Zeytinburnu Yeminli Tercüme Bürosu Fiyatları

*Zeytinburnu yeminli tercüme fiyatları metnin içeriği (teknik, ticari, finansal, tıbbi, hukuki..), karakter sayısı ve çeviri dillerine göre değişmektedir.

* Boşluksuz 1.000 karakter 1 (bir) sayfa olarak hesaplanmaktadır.

* Zeytin