• 1+(91) 458 654 528

  • mail@example.com

  • 1010 Avenue, NY, USA

Şile Yeminli Tercüme Bürosu

Karlila Tercüme Ltd. Şti. Şile Yeminli Tercüme Bürosu, İstanbul noter yeminli tercümanları ile yeminli, noter yeminli, noter tasdikli, hukuki, teknik, sözleşme, ticari, akademik, noter onaylı, patent, öğrenci belgeleri, marka, finansal, tıbbi, medikal, yazılı, web sitesi, resmi belgeler, kitap, edebi, deşifre, broşür tercüme, simultane sözlü, çeviri – tercüme hizmeti vermektedir.

Simultane çeviri, sözlü-ardıl çeviri, mahkeme, nikâh, noterlerde, hastane, ticaret odası, Şile noter yeminli tercümanlık hizmeti verilir.

Şile Yeminli Tercüme

Araba ruhsatı, yüksek lisans diploma,  doktora diploma,  Erasmus Belgesi, transkript, öğrenci belgesi,  nüfus kayıt örneği, Banka Hesap Özeti, yurtdışı eğitim başvuru belgeleri,  kaza raporu, CE Belgesi, bilançolar, sigorta, tapu, Kimlik, ISO Belgesi, Şile yeminli tercüme bürosu, Şile yeminli tercüme hizmeti verilir.

Şile Noter Yeminli Tercüme

İmza sirkülerleri, heyet raporu, ikametgâh belgesi, muhasebe raporları ve tabloları, doğum belgesi, Sürücü Belgesi, Mernis Belgesi, Fatura, Vekaletname, Evlilik Cüzdanı, CE Belgesi,  Doğum Belgesi, YÖK Denklik Belgesi, ÖSYM belgesi,  Şirket Faaliyet Belgesi, Şile yeminli tercüme bürosu, Şile noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Şile Noter Onaylı Tercüme

Banka hesap cüzdanı,  faaliyet belgeleri, Diploma, Ehliyet, Boşanma Kararı, TOEFL Belgesi, evlilik cüzdanı,  Kira Sözleşmesi, aile nüfus kayıt örneği, diploma, transkript, fatura, evlilik cüzdanı,  Genel Kurul Kararları, Pasaport, gelir tabloları, Şile yeminli tercüme bürosu, Şile noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

Şile Noter Tasdikli Tercüme

İkametgah belgesi, adli sicil kaydı, patent, distribütörlük sözleşmeleri, ikametgah belgesi,  İkamet Belgesi,  Maaş Bordrosu, Transkript, Sicil Gazetesi, Hesap Ekstresi, Evlilik Cüzdanı, Temyiz Belgesi, denizcilik sözleşmeleri, hüviyet, doğum kayıt örneği, Şile yeminli tercüme bürosu, Şile noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Şile Gümrük Tercüme

Nakliye evrakları,  TÜV sertifikaları,  gıda üretim sertifikası,  ihracat sertifikası,  kalite sertifikaları,  konşimento,  menşe şahadetnamesi, sağlık sertifikası, gıda üretim sertifikası, çeki listesi, kalite sertifikası, gıda üretim sertifikası, dağıtım ve satış belgesi, Şile tercüme bürosu, Şile gümrük tercüme hizmeti verilir.

Şile Hukuki Tercüme

Mahkeme kararı, ihbarname, talimatname, yabancı mevzuat, tapu, genelge, ibraname, kefaletname, ihbarname, vasiyetname, nizamname, zabıtname, muvafakatname, AB mevzuatı, vekaletname, taahhütname, anlaşma, kanun, protokol, ön protokol, mahkeme kararı, bayilik sözleşmesi, Şile tercüme bürosu, Şile hukuki tercüme hizmeti verilir.

Şile Ticari Tercüme

Vergi levhası, şirket sunumları, basın ilanı, faaliyet belgesi, şirket bülteni, yetki belgesi, kuruluş mukavelesi, tadil tasarısı, finansal raporlar ve araştırmalar, ticari teklifler ve dokümanlar, sözleşmeler, fizibilite raporu, uluslararası taahhütler, ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi, Şile tercüme, Şile ticari tercüme hizmeti verilir.

Şile Tıbbi Tercüme

Şartnameler ve kataloglar, tıbbi yazılımlar, donanım kullanım kılavuzları, sağlık kurumları broşürleri, ürün lisans ve patentleri, medikal ürünler pazarlama materyalleri, kayıt dokümanları, kullanıcı bilgisi için broşürler, hasta bilgi föyleri, kitapçıklar, ilaç patentleri, ilaç prospektüsleri, Şile tercüme bürosu, Şile tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Şile Finansal Tercüme

Satış raporu, opsiyon sözleşmeleri, satış raporu, banka hesap özeti belgeleri, faaliyet raporu, yaklaşık maliyet hesapları, mali raporlar, menkul kıymet işlemlerine ilişkin belgeler, muhasebe belgeleri, ekonomik veriler, banka hesap özeti, faaliyet raporu, finans evrakları, Şile tercüme, Şile finansal tercüme hizmeti verilir.

Şile Teknik Tercüme

İnşaat makineleri, tarım makinalari tekstil makineleri, teknik ihale dökümanları, talaşlı üretim makineleri, teknik eğitim dökümanları, lisans belgeleri, aparat, elektronik cihazların kurulumu, kullanma kılavuzu, fabrika makine kurulumları, teknik kitapçıklar, kullanım kılavuzları, Şile tercüme, Şile teknik tercüme hizmeti verilir.

Şile Deşifre Çeviri

Konferans, seminer, kongre ve çok dilli toplantılar gibi organizasyonların VCD, DVD, CD, BETACAM, VHS kaset, DİVX, DVCAM, ses kayıtlarının deşifre edilerek Word yazılı doküman haline getirilmesidir.

Şile Tercüme Bürosu tüm dillerde Şile deşifre çeviri hizmeti vermektedir.

Şile Sözlü Çeviri

İş gezileri, yabancı konuklarınız ile yapılan iş görüşmeleri ve toplantılar, iş yemekleri, basın toplantıları ve açılışlarda, tüm dillerde sözlü çeviri hizmeti veriyoruz, Şile Tercüme Bürosu, Şile sözlü çeviri hizmeti verilmektedir.

Nikâh daireleri, karakol ifadeleri, hastanelerde, noterlerde gayrimenkul alım-satım işleri, mahkemeler, tüm dillerde Şile sözlü çevirmenlik hizmeti verilir.

Şile Yeminli Tercüme Bürosu Fiyatları

*Şile yeminli tercüme fiyatları metnin içeriği (teknik, ticari, finansal, tıbbi, hukuki..), karakter sayısı ve çeviri dillerine göre değişmektedir.

* Boşluksuz 1.000 karakter 1 (bir) sayfa olarak hesaplanmaktadır.

* Şile yeminli tercüme ücretlerine KDV dâhil değildir.

* Şile noter tasdikli tercüme belgelerinde noter tasdik ücreti müşteriye aittir.

Yeminli Tercüme Hizmeti Verdiğimiz Şile Mahalleleri

Balibey Mahallesi, Ağaçdere Mahallesi, Çavuş Mahallesi, Bıçkıdere Mahallesi, Ağva Merkez Mahallesi, Çataklı Mahallesi, Ahmetli Mahallesi, Bozgoca Mahallesi, Bucaklı Mahallesi, Akçakese Mahallesi, Çayırbaşı Mahallesi, Çelebi Mahallesi, Alacalı Mahallesi, Çengilli Mahallesi, Darlık Mahallesi, Avcıkoru Mahallesi, Değirmençayırı Mahallesi, Doğancılı Mahallesi, Erenler Mahallesi, Esenceli Mahallesi, Geredeli Mahallesi, Göçe Mahallesi, İmrenli Mahallesi, Gökmaşlı Mahallesi, İsaköy Mahallesi, Kadıköy Mahallesi, Göksu Mahallesi, Kabakoz Mahallesi, Karabeyli Mahallesi, Hacı Ka