• 1+(91) 458 654 528

  • mail@example.com

  • 1010 Avenue, NY, USA

Beşiktaş Yeminli Tercüme Bürosu

Karlila Tercüme Ltd. Şti. Beşiktaş Yeminli Tercüme Bürosu, noter yeminli tercümanları ile yeminli, noter yeminli, noter tasdikli, noter onaylı, sözleşme, ticari, hukuki, teknik, akademik, patent, finansal, tıbbi, medikal, öğrenci belgeleri, marka, yazılı, web sitesi, resmi belgeler, kitap, broşür tercüme, edebi, deşifre, simultane sözlü, çeviri – tercüme hizmeti vermektedir.

Simultane çeviri, sözlü-ardıl çeviri, mahkeme, nikâh, noterlerde, hastane, ticaret odası, noter yeminli tercümanlık hizmeti verilir.

Beşiktaş Yeminli Tercüme Bürosu Hizmetleri

Beşiktaş Yeminli Tercüme

Diploma, nüfus cüzdanı, vukuatlı nüfus kağıt örneği,  maaş bordro yüksek lisans diploma, gider tablosu, maaş bordrosu, taahhütname, poliçe, formül B evlenme belgesi, nüfus cüzdan sureti, kar-zarar cetveli, nüfus kayıt örneği, sabıka kaydı belgesi, ehliyet, vekaletname, faaliyet belgesi, takdir belgesi, muvafakatname, imza sirküleri, terhis belgesi, yerleşim yeri belgesi, vergi levhası, ticaret odası belgeleri…Beşiktaş yeminli tercüme bürosu, Beşiktaş yeminli tercüme hizmeti verilir.

Beşiktaş Noter Yeminli Tercüme

Pasaport, formül A doğum belgesi, mahkeme belgeleri, taahhütname, ikametgâh belgesi, heyet raporu, sürücü belgesi, doğum belgesi, banka hesap ekstresi, teşekkür belgesi,  doktora diploma, kaza raporu, erasmus belgeleri, sigorta, tapu, evlilik cüzdanı, transkript, araba ruhsatı, hüviyet, doğum kayıt örneği, evlilik cüzdanı, sertifika… Beşiktaş yeminli tercüme bürosu, Beşiktaş noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Beşiktaş Noter Onaylı Tercüme

Mahkeme kararı, nüfus kayıt örneği, kimlik, öğrenci belgesi, pasaport, vekaletname, reçete, rapor, sözleşme, gelir tablosu, Eğitim sertifikaları, bonservis, finansal raporlar, Mernis evlendirme bildirimi, ruhsat, sabıka kaydı, yüksek lisans diploma, rapor, ticaret sicil gazetesi, resmi gazete, boşanma kararı, kimlik, Transkript, Muvafakatname…Beşiktaş yeminli tercüme bürosu, Beşiktaş noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

 Beşiktaş Noter Tasdikli Tercüme

Sürücü belgesi, diploma eki, özgeçmiş, formül b evlilik belgesi, formül c ölüm belgesi, doktor raporu, nüfus kayıt örneği lise diploma, lise transkript, mernis belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, evlilik cüzdan, banka cüzdanı, ehliyet, cv, doktora transkript, temyiz belgesi, savcılık kaydı belgesi, göçmenlik başvuru belgeleri, öğrenci belgesi, ön lisans diploma…Beşiktaş yeminli tercüme bürosu, Beşiktaş noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Beşiktaş Gümrük Tercüme

Analiz raporu, kaza tutanakları, bitki sağlık sertifikası, ce belgesi, atr belgesi, kaza – hasar raporları, analiz sertifikası, içerik ögeleri sertifikası, hayvan sağlığı sertifikası, karantina belgesi, ata karnesi, gıda üretim sertifikası, çeki listesi, dağıtım ve satış belgesi, imalatçı analiz belgesi, hata bildirim yazısı, test raporu, ağırlık listesi, ticari fatura, tır karneleri, içerik belgeleri, ıso belgesi, serbest satış sertifikası, gümrük beyannamesi, kalite sertifikası, manifesto, bedelsiz faturalar, uygunluk beyanı, bedelli faturalar, orijinal fatura, gümrük işlemleri hizmet sözleşmesi, sağlık sertifikası, veterinerlik sertifikası, paketleme listesi, analiz sertifikası, proforma fatura, gümrükleme belgeleri, uygunluk sertifikası, Beşiktaş tercüme bürosu, Beşiktaş gümrük tercüme hizmeti verilir. 

Beşiktaş Hukuki Tercüme

Boşanma kararları, ibraname, hukuki sözleşmeler, patent başvuruları, kanun, yönetmelik ve mevzuatlar, hukuki kararlar, iş sözleşmesi ile ilgili uyuşmazlıklar, ihale dosyaları, kira sözleşmesi anlaşmazlıkları, kefaletname, AB mevzuatı, beyannameler, kanun ve yönetmelikler, sanık & tanık ifadeleri, vekaletnameler, temlikname, hukuki yazışmalar, mahkeme kararları, tebligat (ek 184) belgeleri,,…Beşiktaş tercüme bürosu, Beşiktaş hukuki tercüme hizmeti verilir.

Beşiktaş Ticari Tercüme

ticaret sicil gazetesi, İhale Evrakları, vergi levhası, Uluslararası Taahhütler, ticari belgeler, idari şartnameler, Firma Tanıtım Yazıları, acentelik ve temsilcilik anlaşmaları, Taahhüt Belgeleri, şirket faaliyet raporları, Banka & Finans Evrakları, bilançolar, İmza Sirküleri, ticari anlaşmalar, genel kurur kararı, distribütörlük, Toplantı Tutanakları, temsilcilik anlaşmaları, yurtdışı ihale şartnamesi, ticari Teklifler.. Beşiktaş tercüme, Beşiktaş ticari tercüme hizmeti verilir.

Beşiktaş Tıbbi Tercüme

Tıbbi makaleler, uzman doktor raporu, sağlık kurul raporu, epikriz raporu, reçeteler, hastane tanıtım metin ve broşürleri, ilaç prospektüsleri, hasta bilgileri, laboratuvar sonuçları, klinik rapor, medikal ve sağlık ürünleri,  sertifikalar, yurtdışı tıp araştırma ve makaleler, hasta takip notları, laboratuvar testleri, göz hastalıkları, kardiyoloji, mikrobiyoloji, ortopedi ve travmatoloji raporları, tıbbi malzeme ve cihazlarla ilgili kullanım kılavuzları, tıbbi ürün lisans ve patentleri, tıp broşürler, tip inceleme sertifikaları, tıp kataloglar medikal cihazların belgeleri, uygunluk belgeleri, tıp kitapçıkları hasta raporları, sağlık raporu, ameliyat raporları, Beşiktaş yeminli tercüme bürosu, Beşiktaş tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Beşiktaş Finansal Tercüme

Yaklaşık maliyet hesapları, nakit akış tablosu, fizibilite raporu, finansal analiz raporları, fatura, piyasa incelemesi, ekonomi bülteni, mali rapor, finans bülteni, gelir-gider tablosu, mali tablo, hisse senedi belgeleri, finansal rapor, maaş dökümü, bilanço, ekspertiz raporu, sigorta poliçesi, denetleme raporu, kredi sözleşme, banka hesap özeti, satış raporu, fon izahnamesi, rehin sözleşmesi, irsaliye, sponsorluk anlaşması gayrimenkul değerleme,…. Beşiktaş tercüme bürosu, Beşiktaş finansal tercüme hizmeti verilir.

Beşiktaş Teknik Tercüme

Teknik şartname, teknik katalog, teknik broşür, teknik ihale dökümanları, teknik makale, lisans belgeleri, TSE – ISO- CE belgeleri, kullanım kılavuzu, ürün katalogları, kullanma kılavuzu, teknik kitapçıklar, garanti belgeleri, makina ve cihazların kullanım kılavuzları, kalite belgeleri, bakım kitapçıkları, teknik analiz sertifikası, teknik bültenler, teknik eğitim kılavuzu, patent başvuru evrakları, cihazların bakım kılavuzu, teknik rapor, cihazların onarım kılavuzu, teknik eğitim kitapçıkları, TÜV sertifikası, teknik eğitim materyalleri, teknik analiz raporları… Beşiktaş tercüme bürosu, Beşiktaş teknik tercüme hizmeti verilir.

Beşiktaş Deşifre Çeviri

Seminer, konferans, kongre ve çok dilli toplantılar gibi organizasyonların BETACAM, CD, VCD, DVD, VHS kaset DVCAM, DİVX, ses kayıtlarının deşifre edilerek Word yazılı doküman haline getirilmesidir.

Beşiktaş Tercüme Bürosu tüm dillerde deşifre çeviri hizmeti vermektedir.

Beşiktaş Sözlü Çeviri

Sözlü çeviri konuşmacının söylediklerinin hedef dilde dinleyicilere aktarıldığı çeviridir.

Yabancı konukların havaalanı karşılanması, uğurlanması, yurtiçi gezilerine eşlik edilmesi, uluslararası fuar ve geziler, şirket toplantıları… Beşiktaş Tercüme Bürosu tüm dillerde sözlü çeviri hizmeti vermektedir.

Noter, mahkemeler, karakol ifadeleri, nikâh dairelerinde tüm dillerde Beşiktaş sözlü çevirmenlik hizmeti verilir.

Beşiktaş Yeminli Tercüme Bürosu Fiyatları

*Beşiktaş yeminli tercüme fiyatları metnin içeriği (teknik, ticari, finansal, tıbbi, hukuki..), karakter sayısı ve çeviri dillerine göre değişmektedir.

* Beşiktaş tercüme fiyatları Boşluksuz 1.000 karakter 1 (bir) sayfa olarak hesaplanmaktadır.

* Beşiktaş yeminli tercüme ücretlerine KDV dâhil değildir.

* Beşiktaş Noter tasdikli tercüme belgelerinde noter tasdik ücreti müşteriye aittir.

Yeminli Tercüme Hizmeti Verdiğimiz