• 1+(91) 458 654 528

  • mail@example.com

  • 1010 Avenue, NY, USA

Bakırköy Yeminli Tercüme Bürosu

Karlila Tercüme Ltd. Şti. Bakırköy Yeminli Tercüme Bürosu, noter yeminli tercümanları ile hukuki, noter yeminli, noter onaylı, yeminli, noter tasdikli, tıbbi, teknik, ticari, akademik, patent, finansal, medikal, öğrenci belgeleri, sözleşme, marka, yazılı, web sitesi, resmi belgeler, kitap, broşür tercüme, edebi, deşifre, simultane sözlü, çeviri – tercüme hizmeti vermektedir.

Simultane çeviri, sözlü-ardıl çeviri, mahkeme, nikâh, noterlerde, hastane, ticaret odası, Bakırköy noter yeminli tercümanlık hizmeti verilir.

Bakırköy Yeminli Tercüme

Terhis Belgesi, kimlik belgesi,  ÖSYM sonuç belgesi, pasaport,  doğum belgesi, bekarlık belgesi, ikametgah belgesi,  ikamet belgesi,  sabıka kaydı belgesi,  geçici mezuniyet belgesi, öğrenci belgesi,  yök denklik belgesi, ÖSYM yerleştirme belgesi,  şirket faaliyet belgesi,  banka hesap cüzdanı,  doğum belgesi, hastane raporu, tapu,  hasta epikriz raporları, Bakırköy yeminli tercüme bürosu, Bakırköy yeminli tercüme hizmeti verilir.

Bakırköy Noter Yeminli Tercüme

Genel kurul kararları, pasaport, gelir tabloları, formül A doğum belgesi, bayilik sözleşmeleri, mahkeme belgeleri, gizlilik sözleşmeleri, taahhütname, hissedarlar sözleşmesi, ikametgâh belgesi, imza sirkülerleri, heyet raporu, distribütörlük sözleşmeleri, sürücü belgesi, muhasebe raporları ve tabloları, doğum belgesi, ISO Belgesi, banka hesap ekstresi, idari şartnameler, Bakırköy yeminli tercüme bürosu, Bakırköy noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Bakırköy Noter Onaylı Tercüme

Nüfus kayıt örneği, maaş bordrosu, ikametgah, kaza raporu, tebligat, apostil (tasdik şerhi), mernis tutanağı, askerlik durum belgesi, ikamet tezkeresi, ehliyet, sürücü belgesi, schengen vizesi başvuru belgeleri, sigorta poliçesi, doğum belgesi, evlat edinme belgeleri, göçmenlik başvuru belgeleri, Bakırköy yeminli tercüme bürosu, Bakırköy noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

Bakırköy Noter Tasdikli Tercüme

ÖSYM belgesi, distribütörlük, bayilik sözleşmesi, pasaport, diploma, ehliyet, kimlik belgesi, franchise sözleşmesi,   ikametgah belgesi,  anlaşma, uluslararası hukuki sözleşmeler, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, oda sicil kayıt belgesi,  distribütörlük sözleşmesi, vasiyetname, yurtdışı eğitim başvuru belgeleri, Bakırköy yeminli tercüme bürosu, Bakırköy noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Bakırköy Tıbbi Tercüme

Medikal ve sağlık ürünleri,  tıp tezler araştırmalar, sertifikalar, Laboratuvar Sonuçları, yurtdışı tıp araştırma ve makaleler, Tıp Makaleler, uzman raporları, hasta takip notları, laboratuvar testleri, göz hastalıkları, kardiyoloji, mikrobiyoloji, ortopedi ve travmatoloji raporları, Hastane Raporu, tıbbi ürün lisans ve patentleri, Bakırköy tercüme bürosu, Bakırköy tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Bakırköy Teknik Tercüme

Lisans belgeleri, aparat, elektronik cihazların kurulumu, kullanma kılavuzu, fabrika makine kurulumları, teknik kitapçıklar, kullanım kılavuzları, makine, metalürji elektrik, elektronik, otomotiv, otomasyon, inşaat, tarım, kimya teknik dokümanlar, garanti belgeleri, kullanım kılavuzu, teknik şartname, bakım kitapçıkları, teknik çizelge.. Bakırköy tercüme bürosu, Bakırköy teknik tercüme hizmeti verilir.

Bakırköy Finansal Tercüme

Yaklaşık maliyet hesapları, finansal belgeler, nakit akış tablosu, fizibilite raporu, banka belgeleri, finansal analiz raporları, fatura, piyasa incelemesi, ekspertiz raporları, borsa, hisseler, SSK hizmet dökümleri, fizibilite raporu, finansal analiz, ekonomik analiz,  hisse bilgileri, finans dergi, bilanço, proje finansmanı, yıllık raporlar, finans kitap, finansal makaleler, finans modelleri, Bakırköy tercüme bürosu, Bakırköy finansal tercüme hizmeti verilir.

Bahçelievler Sözlü Çeviri

Ticari İş toplantıları, seminer, sunum, konferans, mahkemeler, işyerinde telefon görüşmesi, havaalanı yabancı konuk karşılama- uğurlama, tapu dairelerinde yabancılara tapu satışları, yurtdışı seyahatleri refakat hizmetleri, yabancıların vekalet ve taahhütname işleri noter tercümanlarımız ile Bakırköy tercüme bürosu, Bakırköy sözlü çeviri hizmeti verilir.

Bakırköy Ticari Tercüme

Ticaret sicil gazetesi, ticari yazışma, yönetim kurulu kararları, idari şartnameler, sözleşmeler, imza sirküleri, vergi levhası, faaliyet belgesi,  CE belgesi, çeki listeleri, denizcilik sözleşmeleri, distribütörlük sözleşmeleri, ekspertiz raporları, faaliyet belgeleri, muhasebe raporları ve tabloları, faturalar, firma tanıtım metinleri, fizibilite raporları, Bakırköy tercüme, Bakırköy ticari tercüme hizmeti verilir.

Bakırköy Gümrük Tercüme

Veterinerlik sertifikası, paketleme listesi, nakliye evrakları,  analiz sertifikası, proforma fatura, gümrükleme belgeleri, uygunluk sertifikası, hata bildirim yazısı, test raporu, kalite sertifikaları,  ağırlık listesi, ticari fatura, tır karneleri, içerik belgeleri, ISO belgesi, serbest satış sertifikası, çeki listeleri,  gümrük beyannamesi, kalite sertifikası, menşe şahadetnamesi, manifesto, bedelsiz faturalar, ihracat sertifikası.. Bakırköy tercüme, Bakırköy gümrük tercüme hizmeti verilir.

Bakırköy Hukuki Tercüme

Boşanma kararı, vekaletname, muvafakatname, distribütörlük sözleşmesi, vasiyetname, patent sözleşmesi, istinabe yazışma, sulh sözleşmeleri, anayasa hukuku, lisans evrakları, avrupa birliği hukuku, vergilendirme ve sigorta hukuku, vergi hukuku, hukuki yönetmelikler, hukuk kanunlar, boşanma kararları, vasiyetname, sanık ifadeleri, mahkeme kararı, Bakırköy tercüme bürosu, Bakırköy hukuki tercüme hizmeti verilir.

Bakırköy Yeminli Tercüme Bürosu Fiyatları

* Bakırköy yeminli tercüme fiyatları metnin içeriği (teknik, ticari, finansal, tıbbi, hukuki..), karakter sayısı ve çeviri dillerine göre değişmektedir.

* Bakırköy tercüme fiyatları Boşluksuz 1.000 karakter 1 (bir) sayfa olarak hesaplanmaktadır.

* Bakırköy yeminli tercüme ücretlerine KDV dâhil değildir.

* Bakırköy noter tasdikli tercüme belgelerinde noter tasdik ücreti müşteriye aittir.

Yeminli Tercüme Hizmeti Verdiğimiz Bakırköy Mahalleleri

Osmaniye Mahallesi, Ataköy 1. Kısım Mahallesi, Yenimahalle Mahallesi, Ataköy 2-5-6. Kısım Mahallesi, Sakızağacı Mahallesi, Ataköy 3-4-11. Kısım Mahallesi, Zeytinlik Mahallesi, Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi, Şenlikköy Mahallesi, Basınköy Mahallesi, Yeşilyurt Mahallesi, Cevizlik Mahallesi, Yeşilköy Mahallesi, Zuhuratbaba Mahallesi, Kartaltepe Mahallesi, Bakırköy yeminli tercüme bürosu, Bakırköy yeminli tercüme hizmeti verilir.