• 1+(91) 458 654 528

  • mail@example.com

  • 1010 Avenue, NY, USA

Bahçelievler Yeminli Tercüme Bürosu

Karlila Tercüme Ltd. Şti. Bahçelievler Yeminli Tercüme Bürosu, noter yeminli tercümanları ile noter yeminli, yeminli, noter tasdikli, noter onaylı, hukuki, tıbbi, sözleşme, teknik, ticari, akademik, patent, finansal, medikal, öğrenci belgeleri, marka, yazılı, web sitesi, resmi belgeler, kitap, broşür tercüme, edebi, deşifre, simultane sözlü, çeviri – tercüme hizmeti vermektedir.

Simultane çeviri, sözlü-ardıl çeviri, mahkeme, nikâh, noterlerde, hastane, ticaret odası, noter yeminli tercümanlık hizmeti verilir.

Bahçelievler Yeminli Tercüme

İdari şartnameler, teşekkür belgesi,  ihale şartnameleri doktora diploma, ekspertiz raporları, kaza raporu, CE Belgesi, erasmus belgeleri, bilançolar, sigorta, tapu, kalite sertifikaları, evlilik cüzdanı, faaliyet belgeleri, transkript, fizibilite raporları, araba ruhsatı, denizcilik sözleşmeleri, hüviyet, doğum kayıt örneği, İhracat Sertifikası, evlilik cüzdanı, faturalar, sertifika, Alım satım sözleşmeleri… Bahçelievler yeminli tercüme bürosu, Bahçelievler yeminli tercüme hizmeti verilir.

Bahçelievler Noter Yeminli Tercüme

Ticaret sicil gazetesi, ehliyet,  taahhütname, boşanma kararları,  terhis belgesi, kimlik belgesi,  ÖSYM sonuç belgesi, pasaport,  doğum belgesi, bekarlık belgesi, ikametgah belgesi,  ikamet belgesi,  sabıka kaydı belgesi,  geçici mezuniyet belgesi, öğrenci belgesi,  YÖK denklik belgesi, ÖSYM belgesi,  şirket faaliyet belgesi,  banka hesap cüzdanı,  doğum belgesi, hastane raporu, tapu… Bahçelievler yeminli tercüme bürosu, Bahçelievler noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Bahçelievler Noter Onaylı Tercüme

Hasta epikriz raporları, Boşanma Kararı Fatura, diploma,   yüksek lisans diploma,  Denklik Belgesi, doktora diploma,  Erasmus Belgesi, transkript, lise Transkript, şirket evrakları, lise Diploma, İmza Sirküleri, Banka Hesap Özeti, yurtdışı eğitim başvuru belgeleri,  TOEFL Belgesi, evlilik cüzdanı,  Kira Sözleşmesi, aile nüfus kağıt örneği, Bahçelievler yeminli tercüme bürosu, Bahçelievler noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

Bahçelievler Noter Tasdikli Tercüme

Evlilik cüzdanı,  aile nüfus kâğıt örneği, imza sirküleri, vergi levhası, aile nüfus kayıt örneği, yüksek lisans diploma,  ISO belgesi, sabıka kaydı belge,  öğrenci belgesi,  boşanma kararı,  doktora diploma,  CE belgesi, vekaletname, hasta raporları, tapu,  hasta raporları, Mahkeme Kararı, evlilik belgesi, TOEFL belgesi, YÖK denklik belgeleri, ön lisans diploma,  transkript, mahkeme kararları, Bahçelievler yeminli tercüme bürosu, Bahçelievler noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Bahçelievler Teknik Tercüme

Teknik makale, makine, motor, hidrolik, pnömatik, tıbbı cihazlar, medikal aletler, kimya, elektronik cihazlar, otomobil, otomasyon, deniz ulaşım araçları, TSE – ISO- CE belgeleri, hava ulaşım araçları, kaldırma ve iletme makineleri, teknik broşür, kullanım kılavuzu, inşaat makineleri, tarım makinalari tekstil makineleri, teknik ihale dökümanları, talaşlı üretim makineleri, Bahçelievler tercüme bürosu, Bahçelievler teknik tercüme hizmeti verilir.

Bahçelievler Finansal Tercüme

Banka hesap özeti, finans işlemleri, sigorta poliçeleri, banka dekont hesap dökümü, mali raporlar, hisse senedi bilgileri, şirket defterleri, teminat mektupları, kredi sözleşmeleri, ekonomik veri, borsa ve aracı kurum işlemleri, borsa, hisse, banka raporları, banka hesap özetleri, finansal destek belgesi, finansal belge, izahnameler, kar-zarar cetvelleri, Bahçelievler bürosu, Bahçelievler finansal tercüme hizmeti verilir.

Bahçelievler Tıbbi Tercüme

Tıp ve eczacılık kuruluşlarının tanıtım metin ve broşürleri, tıbbi ürün lisans ve patentleri, ilaç patentleri, tıp broşürler, tip inceleme sertifikaları, tıp kataloglar medikal cihazların belgeleri, araştırma ve makaleler, uygunluk belgeleri, farmakoloji ile ilgili olarak klinik deneyler, tıp kitapçıkları hasta raporları, tıbbi cihazların kullanma kılavuzları, Bahçelievler tercüme bürosu, Bahçelievler tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Bahçelievler Gümrük Tercüme

Hata Bildirim Yazısı, test raporu, kalite sertifikaları,  Ağırlık Listesi, ticari fatura, Tır Karneleri, içerik belgeleri, ISO Belgesi, serbest satış sertifikası, çeki listeleri,  Gümrük Beyannamesi, Kalite Sertifikası, menşe şahadetnamesi, Manifesto, bedelsiz faturalar, ihracat sertifikası,  Uygunluk Beyanı, faturalar,  bedelli faturalar, sağlık sertifikası, Bahçelievler bürosu, Bahçelievler gümrük tercüme hizmeti verilir.

Bahçelievler Sözlü Tercüme

İş toplantıları, seminer, konferans, mahkemeler, iş görüşmesi, yabancı konuk karşılama, yabancılara tapu satışları, yabancıların vekalet işleri, yabancıların taahhütname işlerinde noter tercümanlarımız ile Bahçelievler sözlü çeviri hizmeti vermekteyiz.

Bahçelievler Ticari Tercüme

Ticaret sicil gazetesi, İhale Evrakları, vergi levhası, Uluslararası Taahhütler, ticari belgeler, idari şartnameler, Firma Tanıtım Yazıları, acentelik ve temsilcilik anlaşmaları, Taahhüt Belgeleri, şirket faaliyet raporları, Banka & Finans Evrakları, bilançolar, İmza Sirküleri, ticari anlaşmalar, Bahçelievler tercüme bürosu, Bahçelievler ticari tercüme hizmeti verilir.

Bahçelievler Yeminli Tercüme Bürosu Fiyatları

* Bahçelievler Yeminli tercüme fiyatları metnin içeriği (teknik, ticari, finansal, tıbbi, hukuki..), karakter sayısı ve çeviri dillerine göre değişmektedir.

* Boşluksuz 1.000 karakter 1 (bir) sayfa olarak hesaplanmaktadır.

* Bahçelievler yeminli tercüme ücretlerine KDV dâhil değildir.

* Bahçelievler noter tasdikli tercüme belgelerinde noter tasdik ücreti müşteriye aittir.

Yeminli Tercüme Hizmeti Verdiğimiz Bahçelievler Mahalleleri

Bahçelievler Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Şirinevler Mahallesi, Yenibosna Merkez Mahallesi, Zafer Mahallesi, Kocasinan Merkez Mahallesi, Siyavuşpaşa Mahallesi, Soğanlı Mahallesi, Çobançeşme Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Bahçelievler yeminli tercüme bürosu, Bahçelievler yeminli tercüme hizmeti verilir.