• 1+(91) 458 654 528

  • mail@example.com

  • 1010 Avenue, NY, USA

Yeminli Tercüme

Yeminli Tercüme nedir?
Belgelerin yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş, imzalanmış ve şirket tarafından kaşelenmiş tercüme belgelerine, yeminli tercüme denir. Belge çevirisi üzerinde tercümana ait bilgilerin bulunması zorunludur.

İstanbul tüm ilçelerinde hukuki, tıbbi, noter onaylı, noter yeminli, noter tasdikli, teknik, ticari, finansal tercüme hizmeti verilmektedir.

Yeminli Tercüme Nasıl Yapılır?

*Müşterilerimiz karlilatercume@gmail.com adresine belgelerini gönderirler.

*Şirketimiz tercüme fiyatını müşterimizin e- mail adresine gönderir.

*Müşterimiz tercüme fiyatını onaylar.  Karlila yeminli tercümanımız belgelerin yeminli çevirilerini yapar.

*Tercüme belgeleri e-mail, whatsapp veya kargo ile müşterilerimiz adresine gönderilir.

Yeminli tercüme yapılmış bir belgenin sorumluluğu tercümeyi yapan yeminli tercümana aittir. Belge üzerinde adı, soyadı ve imzası bulunmalıdır.

İstanbul yeminli tercüme belgeleri nerelerde kullanılır?
Yeminli tercüman tarafından yapılan tercüme belgeleri kamu kurum ve kuruluşlar tarafından kabul edilir. Kamu kurum ve kuruluşlar belgelerin noter onaylı olmasını ister.

Yeminli tercüman nasıl olunur?
Yeminli tercüman, noterde yemin eden kişilere yeminli tercüman denir.

İstanbul yeminli Tercüme Fiyatları Nasıl Hesaplanır?
Tercüme Fiyatları 1000 karakter üzerinden hesaplanır. Tercüme Fiyatı belgenin konusuna, karakter sayılarına ve çeviri dillerine göre değişiklik göstermektedir.

İstanbul Yeminli Tercüme Belgeleri Hangileridir?
Yeminli Tercüme İstanbul; Diploma Tercümesi, Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi, Transkript Tercümesi, Evlilik Cüzdanı Tercümesi, Öğrenci Belgesi Tercümesi, Sürücü Belgesi Tercümesi, Apostil Tercümesi, İmza Sirküleri Tercümesi, Adli Sicil Belgesi Tercümesi, Sabıka Kaydı Tercümesi, Terhis Belgesi Tercümesi, İkametgah Tercümesi, Taahütname Tercümesi, Muvafakatname Tercümesi, Kimlik Tercümesi, Nüfus Cüzdanı Tercümesi, Pasaport Tercümesi, Faaliyet Belgesi Tercümesi, Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi, Ehliyet Tercümesi, Vekaletname Tercümesi, Doğum Belgesi Tercümesi.. İstanbul yeminli tercümanlarımız ile Tercüme hizmeti verilmektedir.

İstanbul Noter Yeminli Tercüme
Vekaletname Tercümesi, Diploma Tercümesi, Şirket Ana Sözleşmesi Tercümesi, Vergi Levhası Tercümesi, Transkript Tercümesi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi, Adli Sicil Kaydı Tercümesi, İkamet İzni Tercümesi, Doktor Raporu Tercümesi, Poliçe Tercümesi, Epikriz Raporu Tercümesi, Evlilik Cüzdanı Tercümesi, Şirket Yönetim Kurulu Kararı Tercümesi, İkametgâh Tercümesi, İmza Sirküleri Tercümesi, YÖK Diploma Denkliği Tercümesi, Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi, Nüfus Cüzdanı Tercümesi, Fatura Tercümesi, Pasaport Tercümesi, Oturma İzni Tercümesi, Teminat Mektubu Tercümesi, Taahhütname Tercümesi, Kira Sözleşmesi Tercümesi, Kimlik Belgesi Tercümesi…  İstanbul yeminli tercümanlarımız ile Tercüme hizmeti verilmektedir.

İstanbul Noter Onaylı Tercüme Belgeleri Hangileridir?
TSE Belgesi Tercümesi, Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi, CE Belgesi Tercümesi, Formül A Tercümesi, Formül B Tercümesi, Evlilik Cüzdan Tercümesi, Reçete Tercümesi, Maaş Bordrosu Tercümesi, Hesap Ekstresi Tercümesi, Doğum Belgesi Tercümesi, Resmi Gazete Tercümesi, Erasmus Tercümesi, Nüfus Cüzdan Suret Tercümesi, Sertifika Tercümesi, Hüviyet Tercümesi, Faaliyet Belgesi Tercümesi, Sicil Gazetesi Tercümesi, Vergi Levhası Tercümesi, Öğrenci Belgesi Tercümesi, Heyet Raporu Tercümesi, Gelir Tablosu Tercümesi, Hüviyet Tercümesi, Faaliyet Belgesi Tercümesi, Sürücü Belgesi Tercümesi, Özgeçmiş Tercümesi, Gelir Tablosu Tercümesi, ATO Belgesi Tercümesi…İstanbul yeminli tercümanlarımız ile Noter Onaylı Tercüme hizmeti verilmektedir.

İstanbul Noter Tasdikli Tercüme Belgeleri Hangileridir?
Rapor Tercümesi, Vekaletname Tercümesi, Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi, Sabıka Kaydı Tercümesi, İmza Sirküleri Tercümesi, İkametgah Tercümesi, Boşanma Kararları Tercümesi, Temyiz Belgesi Tercümesi, ÖSYM Sonuç Belgesi Tercümesi, Vekaletname Tercümesi, Doktor Raporu Tercümesi, Savcılık Kaydı Tercümesi, Sözleşme Tercümesi, Ehliyet Tercümesi, Vergi Levhası Tercümesi, Doğum Kayıt Örneği Tercümesi, İmza Sirküleri Tercümesi, Apostil Tercümesi, Temyiz Belgesi Tercümesi, Evlenme Belgesi Tercümesi Doğum Belgesi Tercümesi, Bonservis Tercümesi… İstanbul yeminli tercümanlarımız ile Noter Tasdikli Tercüme hizmeti verilmektedir.

İstanbul Akademik Tercüme Belgeleri Hangileridir?
ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi Tercümesi, Tez Tercümesi, Ödev Tercümesi, Denklik Belgesi Tercümesi, Makale Tercümesi, Kitap Tercümesi, Roman Tercümesi, ÖSYM Giriş Belgesi Tercümesi, Şiir Tercümesi, Senaryo Tercümesi, Tasdikname Tercümesi, Araştırma Tercümesi, Dergi Tercümesi, Sunum Tercümesi, ÖSYM Sonuç Belgesi Tercümesi, Proje Tercümesi, Mektup Tercümesi, Bonservis Tercümesi, Mezuniyet Belgesi Tercümesi, Dönem Ödevi Tercümesi, Not Dökümü Tercümesi, Bitirme Tezi Tercümesi, Kurs Belgeleri Tercümesi, Karne Tercümesi, ÖSYM Giriş Belgesi Tercümesi, CV Tercümesi, Kurs Bitirme Belgesi Tercümesi…İstanbul yeminli tercümanlarımız ile Akademik Tercüme hizmeti verilir.

İstanbul Teknik Tercüme Belgeleri Hangileridir?
Teknik El Kitabı Tercümesi, Kullanma Kılavuzu Tercümesi, Teknik Kataloglar Tercümesi, Kullanım Kılavuzu Tercümesi, Teknik Broşürler Tercümesi, Teknik Belge Tercümesi, Teknik Analiz Tercümesi, Patent Tercümesi, Teknik Rapor Tercümesi, Tescil Belgesi, Bakım ve Tamir Kılavuzları Tercümesi, Teknik Makale Tercümesi, CE Belgesi, Katalog Tercümesi, Kurulum Kılavuzu Tercümesi, Teknik Eğitim Dokümanları Tercümesi, ISO Belgesi Tercümesi, Fizibilite Raporları Tercümesi, Teknik Analiz Tercümesi, TÜV Sertifikası Tercümesi, Teknik Şartname Tercümesi, Patent Tercümesi, TSE Belgesi Tercümesi, Teknik Şartname Tercümesi, Lisans Tercümesi, Teknik Şartnameler Tercümesi…İstanbul Yeminli Tercüme, İstanbul mühendis yeminli tercümanlarımız ile Teknik Tercüme hizmeti verilmektedir.

İstanbul Tıbbi Tercüme Belgeleri Hangileridir?
Prospektüs Tercümesi, Hastane Broşür Tercümesi, Doktor Raporu Tercümesi, Sağlık Raporu Tercümesi, Tercümesi, Hasta takip Tercümesi, Sağlık Kurulu raporu Tercümesi, İlaç Prospektüsü Tercümesi, Reçete Tercümesi..  İstanbul doktor yeminli tercümanlarımız ile tıbbi tercüme hizmeti verilmektedir.

İstanbul Finansal Tercüme Belgeleri Hangileridir?
Bilanço Tercümesi, Fatura Tercümesi, Satış Raporu Tercümesi, Mali Tablo Tercümesi, Banka Hesap Özeti Tercümesi, Finansal Rapor Tercümesi, Nakit Akış Tablosu Tercümesi, Sigorta Poliçesi Tercümesi, Nakliye Evrakı Tercümesi, Mali Tablo Tercümesi, Fatura Tercümesi, Hesap Cüzdanı Tercümesi, Piyasa İncelemesi Tercümesi, Maaş Bordrosu Tercümesi, Mizan Tercümesi, Fizibilite Raporu Tercümesi.. İstanbul ekonomist yeminli tercümanlarımız ile Finansal Tercüme hizmeti verilmektedir.

İstanbul Ticari Tercüme Belgeleri Hangileridir?
Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi, Vergi Levhası Tercümesi, İmza Sirküleri Tercümesi, Satış Sözleşmesi Tercümesi, Faaliyet Belgesi Tercümesi, Denizcilik Sözleşmeleri Tercümesi, Kira Sözleşmeleri Tercümesi, ATO Belgesi Tercümesi, Vergi Levhası Tercümesi, Kira Kontratları Tercümesi, Bayilik Sözleşmesi Tercümesi, Taşeron Sözleşmeleri Tercümesi, Lisans Sözleşmesi Tercümesi, Gizlilik Sözleşmeleri Tercümesi, Franchise Sözleşmesi Tercümesi, İnşaat Sözleşmeleri Tercümesi, Distribütörlük Sözleşmesi Tercümesi, Vekaletnameler Tercümesi, Uluslararası Sözleşme Tercümesi, Alım-Satım Sözleşmeleri Tercümesi… İstanbul yeminli tercümanlarımız ile Ticari Tercüme hizmeti verilmektedir.

İstanbul Gümrük Belgeleri Tercümesi Belgeleri Hangileridir?
Gümrük Beyannamesi Tercümesi, Proforma Fatura Tercümesi, Gümrük Beyanname Tercümesi, Menşei Belgesi Tercümesi, ATR Belgesi Tercümesi, Sipariş Teyidi Tercümesi, Karantina Belgesi Tercümesi, Konşimento Tercümesi, Sipariş Yazısı Tercümesi, Manifesto Tercümesi, Üretici Sertifikası Tercümesi, Sağlık Sertifikası Tercümesi, Uyumluluk Sertifikası Tercümesi, Ürün Listesi Tercümesi, Yetkilendirme Belgesi Tercümesi, EUR1 Belgesi Tercümesi, Uygunluk Sertifikası Tercümesi, Bitki Sağlık Sertifikası Tercümesi, Çeki Listesi Tercümesi, Kalite Sertifikası Tercümesi, Karayolu Taşıma Belgesi Tercümesi, Gıda Üretim Sertifikası Tercümesi, Yeterlilik Belgesi Tercümesi… İstanbul yeminli tercümanlarımız ile Gümrük Belgeleri Tercümesi hizmeti verilmektedir.

İstanbul Hukuki Tercüme Belgeleri Hangileridir?
Mahkeme Kararı Tercümesi, Boşanma Kararı Tercümesi, Taahhütname Tercümesi, İşyeri Ruhsatı Tercümesi, Tüzük Tercümesi, Tapu Senedi Tercümesi, İbraname Tercümesi, Dilekçe Tercümesi, Yabancı Ve Yerli Mevzuat Tercümesi, Talepname Tercümesi, İşçi – İşveren İlişkileriyle İlgili Belgelerin Tercümesi, Garanti Belgesi Tercümesi, Şirket Ana Kuruluş Sözleşmeleri Tercümesi, İnşaat Taşeron Sözleşmeleri Tercümesi, Kira Tercümesi, Lisans Tercümesi, Temsilcilik Tercümesi, İhale Şartnamesi Tercümesi, Kredi Tercümesi, Şirket Ana Kuruluş Sözleşmeleri Tercümesi…  İstanbul avukat yeminli tercümanlarımız ile Hukuki Tercüme hizmeti verilmektedir.

Yeminli Tercüme Dilleri Belgeleri Hangileridir?
İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, Farsça, Fince, Ukraynaca, İsveççe, İbranice, İspanyolca, Estonca, Litvanca, Macarca, Makedonca, Moldova’ca, Korece, Latince, Lehçe, Letonca, Arnavutça, Azerice, Gürcüce, Hırvatça, Hintçe, Polonyaca, Norveçce, Türkmence, İtalyanca, Yunanca, Japonca, Kazakça, Boşnakça, Bulgarca, Çekçe, Çince, Danca, Ermenice, Felemenkçe, Osmanlıca, Özbekçe, Portekizce, Romence, Sırpça, Slovence, …. dillerinde tercüme hizmeti verilir.

İstanbul İli Yeminli Tercüme Bölgeleri  Hangileridir?
Adalar, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kâğıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, ilçelerinde tercüme hizmeti verilir.

İstanbul İlçeleri Yeminli Tercüme Hizmetlerimiz Hangileridir?
Çatalca , Küçükçekmece , Başakşehir , Pendik , Bağcılar , Kartal , Sultangazi , Güngören , Kadıköy , Zeytinburnu , Büyükçekmece , Üsküdar , Beykoz , Adalar , Esenler , Kâğıthane , Bahçelievler , Şişli , Şile , Beşiktaş , Çekmeköy , Beyoğlu , Esenyurt , Ataşehir , Avcılar , Bakırköy , Bayrampaşa , Eyüp , Sancaktepe , Sarıyer ,Silivri , Arnavutköy , Fatih , Gaziosmanpaşa , Maltepe , Tuzla , Sultanbeyli , Ümraniye , Beylikdüzü , ilçelerinde tercüme hizmeti verilmektedir..

İstanbul Yeminli Tercüme Hizmeti Verdiğimiz İller

Giresun, İstanbul