• 1+(91) 458 654 528

  • mail@example.com

  • 1010 Avenue, NY, USA

Küçükçekmece Yeminli Tercüme Bürosu

Karlila Tercüme Ltd. Şti. Küçükçekmece Yeminli Tercüme Bürosu, noter yeminli tercümanları ile noter yeminli, yeminli, noter tasdikli, noter onaylı, hukuki, patent, akademik, tıbbi, teknik, ticari, kitap, broşür tercüme, sözleşme, finansal, marka, yazılı, web sitesi, medikal, öğrenci belgeleri, resmi belgeler, edebi, deşifre, simultane sözlü, çeviri – tercüme hizmeti vermektedir.

Simultane çeviri, sözlü-ardıl çeviri, mahkeme, nikâh, noterlerde, hastane, ticaret odası, Küçükçekmece noter yeminli tercümanlık hizmeti verilir.

Küçükçekmece Yeminli Tercüme

Franchise sözleşmesi,  fatura, proforma fatura, ölüm belgesi,  ticaret odası belgeleri, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, nakit akış tabloları, mahkeme kararı, evlilik belgesi, TOEFL belgesi, heyet raporu, distribütörlük sözleşmeleri, sürücü belgesi, Küçükçekmece yeminli tercüme bürosu, Küçükçekmece yeminli tercüme hizmeti verilir.

Küçükçekmece Noter Yeminli Tercüme

Muhasebe raporları ve tabloları, doğum belgesi, ISO belgesi, banka hesap ekstresi, idari şartnameler, teşekkür belgesi, genel kurul kararları, pasaport, gelir tabloları, boşanma kararı, satış raporları, kimlik, transkript, evlilik cüzdanı, nüfus cüzdanı, Küçükçekmece yeminli tercüme bürosu, Küçükçekmece noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Küçükçekmece Noter Onaylı Tercüme

Vekaletname, göçmen kimliği, muhasebe tabloları, reçete, ticari raporlar, rapor, sözleşme, taşeronluk sözleşmeleri, ikametgah senedi, formül a doğum belgesi, bayilik sözleşmeleri, mahkeme belgeleri, gizlilik sözleşmeleri, taahhütname, YÖK denklik belgeleri, Küçükçekmece yeminli tercüme bürosu, Küçükçekmece noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

Küçükçekmece Noter Tasdikli Tercüme

Proforma fatura, evlat edinme belgeleri, evlenme belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği,  sabıka kaydı belgesi ön lisans diploma,  transkript, mahkeme kararları, vergi levhası, nüfus kaydı tercümeleri, ehliyet,  taahhütname, boşanma kararları,  Küçükçekmece yeminli tercüme bürosu, Küçükçekmece noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Küçükçekmece Gümrük Tercüme

ATA karnesi, gıda üretim sertifikası, çeki listesi, kalite sertifikası, gıda üretim sertifikası, sağlık sertifikası, imalatçı analiz belgesi, hayvan sağlığı sertifikası, içerik öğeleri sertifikası, bitki sağlık sertifikası, ce belgesi, çeki listesi, dağıtım raporu, dağıtım ve satış belgesi, Küçükçekmece tercüme bürosu, Küçükçekmece gümrük tercüme hizmeti verilir.

Küçükçekmece Hukuki Tercüme

Mahkeme kararları, hukuki yönergeler, ihale dosyaları, hissedarlar sözleşmesi, sanık ve tanık ifadeleri, teminat mektupları, kira sözleşmesi anlaşmazlıkları, kredi sözleşmeleri, muvafakatname, kefaletnameler, yabancı mevzuat ve metinler, gizlilik sözleşmeleri, Küçükçekmece tercüme bürosu, Küçükçekmece hukuki tercüme hizmeti verilir.

Küçükçekmece Ticari Tercüme

Kira kontratları, toplantı metinleri, uluslararası anlaşmalar, satış sözleşmesi, uluslararası ihaleler, raporlar ve fizibiliteler, şirket ana sözleşmeleri, yurtdışı ihale belgeleri, alım-satım sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, tanıtım broşürleri, kira sözleşmeleri, bankacılık işlemleri, toplantı tutanakları, Küçükçekmece tercüme, Küçükçekmece ticari tercüme hizmeti verilir.

Küçükçekmece Tıbbi Tercüme

Tıp kongre metinleri, prospektüsler, fizik tedavi, fizyoloji, hematoloji, histoloji, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, göz hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, kardiyoloji, kulak burun boğaz, mikrobiyoloji, nefroloji, nöroloji, nükleer tıp, onkoloji, ortopedi, patoloji, pediatri, pedodonti, psikiyatri, radyoloji, tanı, üroloji raporları, Küçükçekmece yeminli tercüme bürosu, Küçükçekmece tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Küçükçekmece Finansal Tercüme

Banka Hesap Özeti, Finans İşlemleri, sigorta poliçeleri, Banka Dekont Hesap Dökümü, yıllık raporlar, proforma faturalar, Sponsorluk Anlaşması, gelir tabloları, Ekonomik Veri, yıllık rapor, sigorta poliçesi, bilanço, finansal rapor, gelir tablosu, bilançolar, Ekonomi Bülteni, Ekonomik Analiz raporları, Küçükçekmece tercüme bürosu, Küçükçekmece finansal tercüme hizmeti verilir.

Küçükçekmece Teknik Tercüme

Makine mühendisliği – inşaat mühendisliği teknik eğitim materyalleri,  teknik kitapçık, TSE belgesi, deney, üretim ve imalat cihazları kullanım kılavuzları, sanayici belgesi, teknik eğitim setleri, teknik belgeler, fizibilite ve hakediş raporları,  kalite yönetim sistemi, cihaz kitapçıkları,… Küçükçekmece tercüme bürosu, Küçükçekmece teknik tercüme hizmeti verilir.

Küçükçekmece Deşifre Çeviri

Seminer, konferans, kongre ve çok dilli toplantılar gibi organizasyonların CD, VCD, DVD, BETACAM, VHS kaset DVCAM, DİVX, ses kayıtlarının deşifre edilerek Word yazılı doküman haline getirilmesidir.

Küçükçekmece Tercüme Bürosu tüm dillerde Küçükçekmece deşifre çeviri hizmeti vermektedir.

Küçükçekmece Sözlü Çeviri

İş gezileri, yabancı konuklarınız ile yapılan iş görüşmeleri ve toplantılar, iş yemekleri, basın toplantıları ve açılışlarda, tüm dillerde sözlü çeviri hizmeti veriyoruz, Küçükçekmece Tercüme Bürosu, Küçükçekmece sözlü çeviri hizmeti verilmektedir.

Nikâh daireleri noter, mahkemeler, karakol ifadeleri, tüm dillerde Küçükçekmece sözlü çevirmenlik hizmeti verilir.

Küçükçekmece Yeminli Tercüme Bürosu Fiyatları

*Küçükçekmece yeminli tercüme fiyatları metnin içeriği (teknik, ticari, finansal, tıbbi, hukuki..), karakter sayısı ve çeviri dillerine göre değişmektedir.

* Boşluksuz 1.000 karakter 1 (bir) sayfa olarak hesaplanmaktadır.

* Küçükçekmece yeminli tercüme ücretlerine KDV dâhil değildir.

* Küçükçekmece noter tasdikli tercüme belgelerinde noter tasdik ücreti müşteriye aittir.