• 0212 266 80 98

  • karlilatercume@gmail.com

  • Beşiktaş İstanbul

Bağcılar Yeminli Tercüme Bürosu

Bağcılar Yeminli Tercüme

Vukuatlı nüfus kayıt örneği, ikametgah belgesi, ehliyet, yüksek lisans başvuru belgeleri, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği, vekaletname, diploma, ihale şartnamesi, faaliyet belgesi, takdir belgesi, şirket tüzüğü, muvafakatname, imza sirküleri, kredi sözleşmesi, ihale dosyaları, vatandaşlık belgesi, terhis belgesi, mahkeme kararları, yerleşim yeri belgesi, kalite belgesi, vergi levhası, şirket ana sözleşmesi, reçete, … Bağcılar yeminli tercüme bürosu, Bağcılar yeminli tercüme hizmeti verilir.

 Bağcılar Noter Yeminli Tercüme

 ihale şartnameleri doktora diploma, ekspertiz raporları, kaza raporu, CE belgesi, erasmus belgeleri, bilançolar, sigorta, tapu, kalite sertifikaları, evlilik cüzdanı, faaliyet belgeleri, transkript, fizibilite raporları, araba ruhsatı, denizcilik sözleşmeleri, hüviyet, doğum kayıt örneği, İhracat Sertifikası, evlilik cüzdanı, faturalar, sertifika, Alım satım sözleşmeleri… Bağcılar yeminli tercüme bürosu, Bağcılar noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Bağcılar Noter Onaylı Tercüme

Tapu Senedi, finansal raporlar, Mernis evlendirme bildirimi, Vekaletname, Tescil Belgesi, ruhsat, şirket dergileri, Sicil Gazetesi, sabıka kaydı, Ticaret Gazeteleri, yüksek lisans diploma, Uluslararası Aile Cüzdanı, rapor, pazarlama raporları, ticaret sicil gazetesi, nakit akış tabloları, resmi gazete, sigorta poliçeleri, boşanma kararı, satış raporları, kimlik, Transkript, Evlilik Cüzdanı, Resmi Gazeteler, Muvafakatname… Bağcılar yeminli tercüme bürosu, Bağcılar noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

Bağcılar Noter Tasdikli Tercüme

Boşanma kararı, fatura, diploma,   yüksek lisans diploma,  denklik belgesi, doktora diploma,  erasmus belgesi, transkript, lise transkript, şirket evrakları, lise diploma, imza sirküleri, banka hesap özeti, yurtdışı eğitim başvuru belgeleri,  TOEFL belgesi, evlilik cüzdanı,  kira sözleşmesi, aile nüfus kayıt örneği,  ticaret sicil gazetesi, ehliyet,  taahhütname, boşanma kararları… Bağcılar yeminli tercüme bürosu, Bağcılar noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Bağcılar Tıbbi Tercüme

Sağlık raporu, biyokimyasal araştırmalar, makaleler, dahiliye, diş hekimliği, göğüs hastalıkları, göz, göz hastalıkları, kalp, kalp hastalıkları, anestezi, kardiyoloji, endoskopi, travmatoloji, halk sağlığı, toksikoloji, patoloji, klinik raporları, epikriz raporu, ilaç prospektüsü, tıbbi malzeme ve cihazlarla ilgili kullanım kılavuzları, ameliyat raporları… Bağcılar tercüme bürosu, Bağcılar tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Bağcılar Finansal Tercüme

Bilanço, ekspertiz raporu, mali tablolar, sigorta poliçesi, denetleme raporu, banka dekont hesap dökümü, kredi sözleşme, banka hesap özeti, finans evrakları, satış raporu, banka hesap özeti  belgeleri, fon izahnamesi, rehin sözleşmesi, irsaliye, sponsorluk anlaşması gayrimenkul değerleme,…. Bağcılar tercüme, Bağcılar finansal tercüme hizmeti verilir.

Bağcılar Teknik Tercüme

Elektronik cihazların kurulumu, kullanma kılavuzu, fabrika makine kurulumları, teknik kitapçıklar, kullanım kılavuzları, makine, metalürji elektrik, elektronik, otomotiv, otomasyon, inşaat, tarım, kimya teknik dokümanlar, garanti belgeleri, kullanım kılavuzu, teknik şartname, bakım kitapçıkları, teknik çizelge, teknik şartname, teknik katalog, ürün katalogları, teknik eğitim kitapçıkları, garanti belgeleri, ISO belgeleri, TSE belgeleri, patent belgeleri, teknik bültenler, teknik içerikli belgeler, Bağcılar tercüme bürosu, Bağcılar teknik tercüme hizmeti verilir.

Bağcılar Hukuki Tercüme

İnşaat Sözleşmeleri, Yönetim Kurulu Kararları, tebligat (ek 184) belgeleri, Hukuki Şartnameler, Boşanma Kararları, Dernek Tüzükleri, kanun, yönetmelik, tüzük ve mevzuatlar, Yargıtay Kararları, Hukuki sözleşmeler, İmza Sirkülerleri, vekaletname, Vakıf Senetleri, Distribütörlük Sözleşmeleri, İhale Şartnameleri, taahhütname, Dava dilekçeleri, Yurtdışı İstinabe Yazışmaları,  Hukuki Yazılar, Tutanaklar, Mahkeme Evrakları, Hukuki Belgeler, mahkeme kararları, Adli Belgeler, Mahkeme Kararları, Bağcılar tercüme bürosu, Bağcılar hukuki tercüme hizmeti verilir.

Bağcılar Deşifre Çeviri

Konferans, kongre, sunum ve toplantı, film, CD, DVD, kaset, bilgisayar ortamında kaydedilmiş ses kayıtlarının ve görüntü dosyalarının Word halinde deşifre edilmesidir. Bağcılar tercüme bürosu, Bağcılar deşifre tercüme hizmeti verilir.

Bağcılar Simultane Çeviri

Mikrofon ve kulaklığı olan özel yalıtımlı bir kabin içerisinde çevirmen konuşulanları eş zamanlı çevirisini mikrofon aracılığıyla dinleyicilere iletilir. Kongre, konferans, özellikle çok dilli toplantılarda simultane çeviri tercih edilir. Bağcılar yeminli tercüme bürosu, Bağcılar simultane çeviri hizmeti verilir.

Bağcılar Sözlü Çeviri

İş toplantısı, uluslararası fuar ve geziler, iş seyahatleri, basın toplantıları,  yurtdışı misafirlerinizi havaalanında karşılama-uğurlama refakat hizmetleri… Bağcılar tercüme bürosu, tüm dillerde sözlü çeviri hizmeti verilir.

Bağcılar Patent Çeviri

Patent Tarifnameleri, Marka Tescil Belgesi,  Tasarım Tescil Belgesi,  Kalite Sistem Belgesi,  ISO Belgeleri,  Patent Başvuru Belgesi, Patent Sertifikası… Bağcılar tercüme, tüm dillerde Bağcılar patent çeviri hizmeti verilir.

Bağcılar Gümrük Tercüme

Orijinal Fatura, TÜV sertifikaları,  gümrük işlemleri hizmet sözleşmesi, Sağlık Sertifikası, veterinerlik sertifikası, Paketleme Listesi, nakliye evrakları,  analiz sertifikası, Proforma Fatura, gümrükleme belgeleri, Uygunluk Sertifikası,.. ,  Uygunluk Beyanı, faturalar,  bedelli faturalar, sağlık sertifikası, Orijinal Fatura, TÜV sertifikaları,  gümrük işlemleri hizmet sözleşmesi, Sağlık Sertifikası, Bağcılar tercüme bürosu tüm dillerde Bağcılar gümrük tercüme hizmeti verilir.

Bağcılar Yeminli Tercüme Bürosu Fiyatları

* Bağcılar Yeminli tercüme fiyatları metnin içeriği (teknik, ticari, finansal, tıbbi, hukuki..), karakter sayısı ve çeviri dillerine göre değişmektedir.

* Boşluksuz 1.000 karakter 1 (bir) sayfa olarak hesaplanmaktadır.

* Bağcılar yeminli tercüme ücretlerine KDV dâhil değildir.

* Bağcılar noter tasdikli tercüme belgelerinde noter tasdik ücreti müşteriye aittir.

Yeminli Tercüme Hizmeti Verdiğimiz Bağcılar Mahalleleri

Bağlar Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Barbaros Mahallesi, Sancaktepe Mahallesi, Çınar Mahallesi, Merkez Mahallesi, Demirkapı Mahallesi, 15 Temmuz Mahallesi, Kirazlı Mahallesi, Fatih Mahallesi, 100. Yıl Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Mahmutbey Mahallesi, Göztepe Mahallesi, Yavuz Selim Mahallesi, Güneşli Mahallesi, Yıldıztepe Mahallesi, İnönü Mahallesi, Yenimahalle Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Yenigün Mahallesi…Bağcılar yeminli tercüme bürosu, Bağcılar yeminli tercüme hizmeti verilir.

Karlila Tercüme Ltd. Şti. Bağcılar Yeminli Tercüme Bürosu, noter yeminli tercümanları ile yeminli, noter tasdikli, noter onaylı, noter yeminli, sözleşme, hukuki, ticari, teknik, patent, marka, finansal, akademik, tıbbi, öğrenci belgeleri, medikal, yazılı, resmi belgeler, web sitesi, kitap, broşür tercüme, edebi, deşifre, simultane, sözlü çeviri – tercüme hizmeti vermektedir.