• 0212 266 80 98

  • karlilatercume@gmail.com

  • Beşiktaş İstanbul

Eyüp Yeminli Tercüme Bürosu

Karlila Tercüme Ltd. Şti. Eyüp Yeminli Tercüme Bürosu, noter yeminli tercümanları ile yeminli, noter onaylı, noter tasdikli, noter yeminli, patent, sözleşme, hukuki, ticari, resmi belgeler, web sitesi, kitap, broşür tercüme, teknik, marka, finansal, akademik, tıbbi, öğrenci belgeleri, medikal, yazılı, edebi, deşifre, simultane, sözlü çeviri – tercüme hizmeti vermektedir.

Simultane çeviri, sözlü-ardıl çeviri, hastane, mahkeme, nikâh, ticaret odası, noterlerde, Eyüp noter yeminli tercümanlık hizmeti verilir.

Eyüp Yeminli Tercüme

Bayilik sözleşmesi, formül B evlilik belgesi, irsaliye, evlenme belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği,  sabıka kaydı belgesi ön lisans diploma,  transkript, mahkeme kararları, vergi levhası, nüfus kaydı tercümeleri, ehliyet,  taahhütname, boşanma kararları,  terhis belgesi, kimlik belgesi,  ÖSYM sonuç belgesi, Eyüp yeminli tercüme bürosu, Eyüp yeminli tercüme hizmeti verilir.

Eyüp Noter Yeminli Tercüme

Pasaport,  Formül A doğum belgesi, bekarlık belgesi, ikametgah belgesi,  ikamet belgesi,  sabıka kaydı belgesi, mahkeme kararı, lisans anlaşmaları ve sözleşmeleri, nüfus kayıt örneği, kimlik, temsilcilik sözleşmeleri, finansal raporlar, ticaret gazeteleri, yüksek lisans diploma, uluslararası aile cüzdanı, Eyüp yeminli tercüme bürosu, Eyüp noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Eyüp Noter Onaylı Tercüme

Doktor raporu, pazarlama raporları, Genel Kurul Kararları, Pasaport, gelir tabloları, formül A doğum belgesi, bayilik sözleşmeleri, mahkeme belgeleri, formül C ölüm belgesi, gizlilik sözleşmeleri, taahhütname, Ölüm Belgesi,  ticaret odası belgeleri, Vergi Levhası, ticaret sicil gazetesi, nakit akış tabloları, Eyüp yeminli tercüme bürosu, Eyüp noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

Eyüp Noter Tasdikli Tercüme

Ticaret sicil gazetesi gazete, sigorta poliçeleri, boşanma kararı, satış raporları, kimlik, transkript, evlilik cüzdanı, resmi gazeteler, muvafakatname, cv, doktora transkript, temyiz belgesi, savcılık kaydı belgesi, ce belgeleri, mernis evlendirme bildirimi, vekaletname, vergi levhası, imza sirküleri,  Eyüp yeminli tercüme bürosu, Eyüp noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Eyüp Finansal Tercüme

Faaliyet raporları, finans bülteni, sponsorluk anlaşması, banka yazışmaları, banka raporları, banka hesap özetleri, bilançolar, değerleme ve denetim raporları, faaliyet raporları, finansal analizler, finansal kiralama dokümanları, finansal web sitesi, finansal durum sunumları, kredi sözleşme, fizibilite raporu, hisse senetleri, banka ekstresi, finansal sunumlar, banka teminat mektubu, Eyüp tercüme bürosu, Eyüp finansal tercüme hizmeti verilir.

Eyüp Hukuki Tercüme

Kira Sözleşmeleri, Kanun ve yönetmelikler, hukuki kararlar, İşçi- işveren sözleşmeleri, Yönetmelikler, iş sözleşmesi ile ilgili uyuşmazlıklar, Kanun metinleri, Ceza Hukuku, Anlaşma, Deniz Hukuku, Hukuk Felsefesi, patent evrakları,  İdare Hukuku, sanık ifadeleri, Boşanma kararları, İbranameler, ibraname, Alım-Satım Sözleşmeleri, hukuki sözleşmeler, Tüzük metinleri, Vekaletnameler, Genelgeler, Eyüp tercüme bürosu, Eyüp hukuki tercüme hizmeti verilir.

Eyüp Teknik Tercüme

Teknik sistem, teknik yönetmelik, kalite yönetim sistemi, cihaz kitapçıkları, hizmet yeterlilik belgesi, makine mühendisliği, strateji belgesi, metalurji mühendisliği, telekomünikasyon, teknik şartname, hidrolik makinaları, lisans ve patent,  teknik belge, teknik servis eğitim kitapçıkları teknik, inşaat ve mimarlık, teknik şartname belgeleri, teknik analiz, teknik kitap, ürün tescil belgeleri, ihale, garanti belgesi, mühendislik dökümanları, cihaz tablo ve gösterim, TÜV sertifikası, Eyüp tercüme, Eyüp teknik tercüme hizmeti verilir.

Eyüp Sözlü Çeviri

Yabancı konuklarınız ile yapılan iş görüşmeleri ve toplantılar, iş yemekleri, iş gezileri, basın toplantıları ve açılışlarda, tüm dillerde sözlü çeviri hizmeti veriyoruz, Eyüp Tercüme Bürosu, Eyüp sözlü çeviri hizmeti verilmektedir.

Nikâh daireleri noter, mahkemeler, karakol ifadeleri, tüm dillerde Eyüp sözlü çevirmenlik hizmeti verilir.

Eyüp Tıbbi Tercüme

Tıp kitapları, tıp ve medikal ürünler, sağlık kurul raporu, uzman raporu, ilaç prospektüsleri, hasta bilgileri, laboratuvar sonuçları, araştırma raporları,  klinik rapor, hasta bilgiler medikal ve sağlık ürünleri,  tıp tezler araştırmalar, sertifikalar, sağlık ve tıp sektörü belgeleri, anatomi, anesteziyoloji, biyokimya, biyofizik, dahiliye, dermatoloji, dişçilik, embriyoloji, endokrinoloji, endoskopi raporları… Eyüp tercüme, Eyüp tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Eyüp Gümrük Tercüme

İhracat sertifikası, gümrük faturaları, gümrük belgesi, kaza tutanakları, bitki sağlık sertifikası, hayvan sağlığı sertifikası, gıda üretim sertifikası, tescil belgesi tercümesi, analiz raporu, kaza tutanakları, bitki sağlık sertifikası, CE belgesi, ATR belgesi, kaza – hasar raporları, Eyüp tercüme bürosu, Eyüp gümrük tercüme hizmeti verilir.

Eyüp Film, CD, DVD ve Deşifre Çevirileri

Seminer, reklam, tanıtım, toplantı, film, konferans, dizi filim, VCD, CD, Kaset, DVD, Mikrokaset, Mpeg, gibi bilgisayar formatlarında kaydedilmiş görüntülü ve sesli kayıtlarınız deşifre edilir, hedef dilde Word ortamında tazılı hale getirilir. Eyüp tercüme bürosu, Eyüp Film, CD, DVD ve Deşifre Çevirileri hizmeti verilir.

Eyüp Yeminli Tercüme Bürosu Fiyatları

* Eyüp yeminli tercüme bürosu fiyatları hesaplanan karakter sayısı üzerinden yapılır.

*1 (Bir) standart sayfa birim fiyatı esas alınır. 1 (Bir) Standart sayfa ise boşluksuz 1000 karakterden oluşmaktadır. 1000 karakter altındaki çeviriler 1000 karakter olarak hesaplanır.

* Eyüp tercüme ücretlerine %18 Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

* Eyüp yeminli tercüme fiyatları metnin içeriği (teknik, ticari, finansal, tıbbi, hukuki..), karakter sayısı ve çeviri dillerine göre değişmektedir.

* Eyüp noter tasdikli tercüme belgelerinde noter tasdik ücreti müşteriye aittir.

Yeminli Tercüme Hizmeti Verdiğimiz Eyüp Mahalleleri

Ağaçlı Mahallesi, Alibeyköy Mahallesi, Akpınar Mahallesi, Düğmeciler Mahallesi, Akşemsettin Mahallesi, Çiftalan Mahallesi, Çırçır Mahallesi, İslambey Mahallesi, Defterdar Mahallesi, Pirinççi Mahallesi, Emniyettepe Mahallesi, Karadolap Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Odayeri Mahallesi, Göktürk Merkez Mahallesi, Mithatpaşa Mahallesi, Güzeltepe Mahallesi, Merkez Mahallesi, Silahtarağa Mahallesi, Işıklar Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi, İhsaniye Mahallesi, Nişancı Mahallesi, Sakarya Mahallesi, Rami Cuma Mahallesi, Topçular Mahallesi, Rami Yeni Mahallesi, Yeşilpınar Mahallesi, Eyüp tercüme bürosu, Eyüp yeminli tercüme hizmeti verilir.