• 1+(91) 458 654 528

  • mail@example.com

  • 1010 Avenue, NY, USA

Beylikdüzü Yeminli Tercüme Bürosu

Beylikdüzü Yeminli Tercüme Bürosu, noter yeminli tercümanları ile yeminli, noter yeminli, noter tasdikli, noter onaylı, sözleşme, ticari, hukuki, teknik, akademik, patent, finansal, tıbbi, medikal, deşifre, simultane sözlü, çeviri tercüme hizmeti vermektedir.

Beylikdüzü Yeminli Tercüme

Nüfus cüzdanı, tapu, reçete, garanti belgesi, şirket sözleşmeleri, ihale dosyaları, bankacılık ve finans raporları, pasaport, kimlik, diploma, doğum belgesi, sabıka kaydı vukuatlı nüfus cüzdanı örneği, ikametgah belgesi, transkript, kalite belgesi, patent, araştırma raporları, hastane raporları, genel raporlar ve buna benzer belgelerin tercümeleri, konusunda uzman ve noterden yemin zaptı belgeli tercümanlar tarafından yapılır. Beylikdüzü yeminli tercüme bürosu, Beylikdüzü yeminli tercüme hizmeti verilir.

Beylikdüzü Noter Yeminli Tercüme

Nüfus Hüviyet Cüzdanı, Pasaport, İkametgah Senedi, Sabıka Kaydı, Nüfus Kaydı, Diploma, Öğrenci Belgesi, Sertifika, ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi, Bonservis, Fatura, Proforma Fatura, Banka Hesap Cüzdanı, Tapu, Reçete, Garanti belgesi, Şirket sözleşmeleri, ihale dosyaları, Yasal sorumluluk gerektiren tercüme hizmetimizdir. Beylikdüzü yeminli tercüme bürosu, Beylikdüzü noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Beylikdüzü Noter Tasdikli Tercüme

Mahkeme kararı, lisans anlaşmaları ve sözleşmeleri, nüfus kayıt örneği, kimlik, temsilcilik sözleşmeleri, öğrenci belgesi, CE belgesi,  nakliye evrakları, tapu standart kontrol belgeleri, pasaport, nüfus cüzdanı, vekaletname, muhasebe tabloları, reçete, ticari raporlar, rapor, sözleşme, taşeronluk sözleşmeleri, ISO belgesi, gelir tablosu, taahhütnameler, eğitim sertifikaları, bonservis, Beylikdüzü yeminli tercüme bürosu, Beylikdüzü noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Beylikdüzü Noter Onaylı Tercüme

Yüksek lisans başvuru belgeleri, proforma fatura, ihale şartnamesi, tebligat, apostil, tasdik şerhi, gizlilik sözleşmesi, evlilik cüzdanı tercüme, nüfus cüzdan suret, sicil gazetesi, vekâletname, sağlık raporu tercüme, banka hesap, denklik belgeleri, Beylikdüzü yeminli tercüme bürosu, Beylikdüzü noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

Beylikdüzü Teknik Tercüme

Makina ve cihazların kullanım kılavuzları, kalite belgeleri,  makine, inşaat, otomotiv, elektrik, elektronik, tekstil, gemicilik, telekomünikasyon, bilgi teknolojileri, kimya, kozmetik, kurulum, kullanım, bakım ve tamir kılavuzları, teknik analiz raporları, kataloglar & broşürler, eğitim dokümanları, teknik rapor, teknik ve idari şartnameler, cihazların onarım kılavuzu, CE, ISO uygunluk belgeleri, teknik eğitim kılavuzu, Beylikdüzü tercüme, Beylikdüzü teknik tercüme hizmeti verilir.

Beylikdüzü Hukuki Tercüme

Tanık ifadeleri, dava dilekçeleri,  tebligat belgeleri,  patent evrakları, lisans evrakları, kefaletnameler, sulh sözleşmeleri, hukuk felsefesi, idare hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, kamu hukuku, medeni hukuk, mülk hukuku, sözleşme hukuku, şirketler hukuku, ticaret hukuku, uluslarası kamu hukuku, vergi hukuku, dava dilekçeleri,  boşanma kararları, Beylikdüzü tercüme bürosu, Beylikdüzü hukuki tercüme hizmeti verilir.

Beylikdüzü Finansal Tercüme

Hisse senedi belgeleri, finansal rapor, finansal evraklar, sigorta poliçeleri, finansal kiralama dokümanları, banka dekont hesap dökümü, mali raporlar, kredi sözleşme, banka hesap özeti, finans evrakları, faaliyet raporu, ssk hizmet dökümü, yatırım teşvik belgesi, maaş bordrosu, ariyet sözleşmesi, faaliyet raporu, yıllık rapor, nakit akışı tabloları, yıllık rapor, gelir-gider tablosu, Beylikdüzü tercüme bürosu, Beylikdüzü finansal tercüme hizmeti verilir.

Beylikdüzü Sözlü Tercüme

Konuşmacı birkaç cümleden sonra ara vererek, tercümanın o ana kadar aldığı notları tercüme ederek aktarmasına imkân verir. Sözlü tercüme, özel donanım gerektirmediği ve eşzamanlı tercümeye nazaran daha uygun fiyatlı olduğu için küçük iş toplantıları, naterde evlilik taahhütleri, gayrimenkul alım-satım işleri, karakol sorguları, duruşmalarda verilen ifadeler için sözlü çeviri yapılır. Beylikdüzü tercüme bürosu, Beylikdüzü sözlü tercüme hizmeti verilir.

Beylikdüzü Tıbbi Tercüme

Tıbbî araç – gereç, ilaç patentleri, bilimsel makaleler, tıbbi cihaz teknik şartname, tıp tezler araştırmalar, tıp araştırma raporları, tıp cihazlar, klinik rapor, tanı, tıbbi cihazların kullanma kılavuzları, tıbbi cihaz kataloğu, eczacılık, klinik rapor, ilaç katalogları, tıp sertifikaları, medikal yayın, sağlık raporları, tıbbi makaleler ve araştırma yazıları, lisans ve ilaç patentleri, patent başvuruları,,, Beylikdüzü tercüme bürosu, Beylikdüzü tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Beylikdüzü Gümrük tercüme

Düzeltme yazısı, ek bildirim yazı, ekspertiz raporu, ihracat beyan onayı, ihracat sertifikası, kabul beyannamesi, kalite sertifikası, karantina belgesi, kargo manifestosu, konşimento, sağlık sertifikası, menşe şehadetnamesi, onay sertifikası, paketleme listesi, pazarlama raporu, Beylikdüzü yeminli tercüme bürosu, Beylikdüzü gümrük tercüme hizmeti verilir.

Beylikdüzü Ticari Tercüme

İmza sirküleri, şirket ana sözleşmesi, taşeron sözleşmesi, irsaliye, iş yazışmaları, bayilik sözleşmesi, idari şartname, ihale şartnamesi, kredi sözleşmesi, kuruluş mukavelesi, lisans sözleşmesi, sipariş teyidi, sipariş yazısı, bilanço, nakit akış tablosu, teminat mektubu, temsilcilik sözleşmesi, Beylikdüzü tercüme, Beylikdüzü ticari tercüme hizmeti verilir.

Beylikdüzü Film, CD, DVD ve Deşifre Tercümeleri

Toplantı, film, seminer, reklam, konferans, dizi filim, tanıtım DVD, VCD, CD, Kaset, Mikrokaset, Mpeg, gibi bilgisayar formatlarında kaydedilmiş görüntülü ve sesli kayıtlarınız deşifre edilir, hedef dilde Word ortamında yazılı hale getirilir.

Beylikdüzü yeminli Tercüme Bürosu Fiyatları

*Beylikdüzü yeminli tercüme bürosu fiyatları hesaplanan karakter sayısı üzerinden yapılır.

*1 (Bir) standart sayfa birim fiyatı esas alınır. 1 (Bir) Standart sayfa ise boşluksuz 1000 karakterden oluşmaktadır. 1000 karakter altındaki çeviriler 1000 karakter olarak hesaplanır.

*Beylikdüzü tercüme ücretlerine %18 Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

*Beylikdüzü yeminli tercüme fiyatları metnin içeriği (tek