• 0212 266 80 98

  • karlilatercume@gmail.com

  • Beşiktaş İstanbul

Adalar Yeminli Tercüme Bürosu

Karlila Tercüme Ltd. Şti. Adalar Yeminli Tercüme Bürosu, İstanbul noter yeminli tercümanları ile yeminli, noter yeminli, noter tasdikli, noter onaylı, sözleşme, ticari, hukuki, teknik, akademik, patent, finansal, tıbbi, medikal, öğrenci belgeleri, marka, yazılı, web sitesi, resmi belgeler, kitap, broşür tercüme, edebi, deşifre, simultane sözlü, çeviri – tercüme hizmeti vermektedir.

Simultane çeviri, sözlü-ardıl çeviri, mahkeme, nikâh, noterlerde, hastane, ticaret odası, noter yeminli tercümanlık hizmeti verilir.

Adalar Yeminli Tercüme Bürosu Hizmetleri

Adalar Yeminli Tercüme

Nüfus hüviyet cüzdanı, pasaport, ikametgah senedi, tasdik şerhi, sabıka kaydı, gizlilik sözleşmesi, nüfus kaydı, diploma, öğrenci belgesi, sertifika, sözleşme, ÖSYM sınav sonuç belgesi, sürücü belgesi,  bonservis, fatura, ölüm belgesi,  ticaret odası belgeleri, vergi levhası, proforma fatura, evlat edinme belgeleri, banka hesap cüzdanı, tapu, diploma, nüfus cüzdanı, bayilik sözleşmesi, irsaliye, evlenme belgesi, vukuatlı nüfus kağıt örneği,  sabıka kaydı belgesi… adalar yeminli tercüme bürosu, Adalar yeminli tercüme bürosu, Adalar yeminli tercüme hizmeti verilir.

Adalar Noter Yeminli Tercüme

Genel kurul kararları, pasaport, gelir tabloları, formül a doğum belgesi, bayilik sözleşmeleri, mahkeme belgeleri, gizlilik sözleşmeleri, taahhütname, hissedarlar sözleşmesi, ikametgâh belgesi, imza sirkülerleri, heyet raporu, distribütörlük sözleşmeleri, sürücü belgesi, muhasebe raporları ve tabloları, doğum belgesi, ıso belgesi, banka hesap ekstresi, idari şartnameler… Adalar yeminli tercüme bürosu, Adalar noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Adalar Noter Onaylı Tercüme

Mahkeme kararı, lisans anlaşmaları ve sözleşmeleri, nüfus kayıt örneği, kimlik, temsilcilik sözleşmeleri, öğrenci belgesi, Standart Kontrol Belgeleri, pasaport, Nüfus Cüzdanı, vekaletname, muhasebe tabloları, reçete, Ticari raporlar, rapor, sözleşme, taşeronluk sözleşmeleri, ISO Belgesi, gelir tablosu, taahhütnameler, Eğitim sertifikaları, bonservis, CE Belgesi,  nakliye evrakları, Tapu Senedi, finansal raporlar… Adalar yeminli tercüme bürosu, Adalar noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

 Adalar Noter Tasdikli Tercüme

Sürücü belgesi, diploma eki, özgeçmiş, formül B evlilik belgesi, formül C ölüm belgesi, Doktor Raporu, Nüfus kayıt örneği, TÜV Sertifikaları, lise diploma, lise transkript, uluslararası taahhütler, Mernis Belgesi, Vukuatlı nüfus kayıt örneği, Evlilik Cüzdan, Yönetim Kurulu Kararları, Banka Cüzdanı, Ehliyet, Cv, doktora transkript, Temyiz Belgesi, Savcılık Kaydı belgesi, CE Belgeleri, Göçmenlik Başvuru belgeleri, yeminli beyanlar, öğrenci belgesi, ön lisans diploma… Adalar yeminli tercüme bürosu, Adalar noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Adalar Gümrük Tercüme

Analiz Raporu, Kaza tutanakları, Bitki Sağlık Sertifikası, CE belgesi, ATR Belgesi, kaza – hasar raporları, Analiz Sertifikası, içerik ögeleri sertifikası, gümrük giriş ve çıkış beyannameleri,  Hayvan Sağlığı Sertifikası, konşimento,  Karantina Belgesi, ATA karnesi, Gıda Üretim Sertifikası, çeki listesi, Dağıtım ve Satış Belgesi, gıda üretim sertifikası,  imalatçı analiz belgesi, ekspertiz raporları, Hata Bildirim Yazısı, test raporu, kalite sertifikaları,  Ağırlık Listesi, ticari fatura, Tır Karneleri, içerik belgeleri… Adalar tercüme bürosu, Adalar gümrük tercüme hizmeti verilir.

Adalar Hukuki Tercüme

Boşanma kararları, ibranameler, ibraname, alım-satım sözleşmeleri, hukuki sözleşmeler, tüzük metinleri, vekaletnameler, genelgeler, patent başvuruları, kanun metinleri, kanun, vekaletnameler, yönetmelik ve mevzuatlar, kira sözleşmeleri, kanun ve yönetmelikler, hukuki kararlar, işçi- işveren sözleşmeleri, yönetmelikler, iş sözleşmesi ile ilgili uyuşmazlıklar, lisans sözleşmeleri, yönergeler, ihale dosyaları, hissedarlar sözleşmesi, sanık ve tanık ifadeleri, teminat mektupları,… Adalar tercüme bürosu, Adalar hukuki tercüme hizmeti verilir.

Adalar Ticari Tercüme

Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası, uluslararası taahhütler, ticari teklifler, idari şartnameler, firma tanıtım yazıları, genel kurul kararı, acentelik ve temsilcilik anlaşmaları, distribütörlük anlaşmaları, yönetim kurulu kararları, taahhüt belgeleri, şirket faaliyet raporları, , bilançolar, ticari anlaşmalar, temsilcilik anlaşmaları, yurtdışı ihale şartnamesi,.. Adalar tercüme, Adalar ticari tercüme hizmeti verilir.

Adalar Tıbbi Tercüme

Tıbbi makaleler, uzman doktor raporu, sağlık kurul raporu, tıp Araştırmalar,  epikriz raporu, reçeteler, İlaç Ruhsatlandırma Başvuruları,  hastane tanıtım metin ve broşürleri, Prospektüsler, ilaç prospektüsleri, hasta bilgileri, laboratuvar sonuçları, Araştırma Raporları,  klinik rapor, hasta bilgiler medikal ve sağlık ürünleri,  tıp tezler araştırmalar.. Adalar tercüme bürosu, Adalar tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Adalar Finansal Tercüme

Yaklaşık maliyet hesapları, finansal belgeler, nakit akış tablosu, fizibilite raporu, banka belgeleri, finansal analiz raporları, fatura, piyasa incelemesi, ekonomi bülteni, bilanço, mali rapor, finans bülteni, gelir-gider tablosu, banka hesap özeti, mali tablo, finans işlemleri, hisse senedi belgeleri, finansal rapor, finansal evraklar…Adalar tercüme, Adalar finansal tercüme hizmeti verilir.

Adalar Teknik Tercüme

Teknik makale, makine, motor, hidrolik, pnömatik, tıbbı cihazlar, medikal aletler, kimya, elektronik cihazlar, otomobil, otomasyon, deniz ulaşım araçları kullanım kılavuzları, TSE – ISO- CE belgeleri, hava ulaşım araçları, kaldırma ve iletme makineleri, teknik broşür, kullanım kılavuzu, inşaat makineleri, tarım makinalari tekstil makineleri, Teknik İhale dökümanları… Adalar tercüme bürosu, Adalar teknik tercüme hizmeti verilir.

Adalar Deşifre Çeviri

Seminer, konferans, kongre ve çok dilli toplantılar gibi organizasyonların BETACAM, CD, VCD, DVD, VHS kaset DVCAM, DİVX, ses kayıtlarının deşifre edilerek Word yazılı doküman haline getirilmesidir.

Adalar Tercüme Bürosu tüm dillerde Adalar deşifre çeviri hizmeti vermektedir.

Adalar Sözlü Çeviri

Yabancı konuklarınız ile yapılan iş görüşmeleri ve toplantılar, iş yemekleri, iş gezileri, basın toplantıları ve açılışlarda, tüm dillerde sözlü çeviri hizmeti veriyoruz, Adalar Tercüme Bürosu, Adalar sözlü çeviri hizmeti verilmektedir.

Nikâh daireleri, noterlerde gayrimenkul alım-satım işleri, karakol ifadeleri, mahkemeler, tüm dillerde Adalar sözlü çevirmenlik hizmeti verilir.

Adalar Yeminli Tercüme Bürosu Fiyatları

*Adalar yeminli tercüme fiyatları metnin içeriği (teknik, ticari, finansal, tıbbi, hukuki..), karakter sayısı ve çeviri dillerine göre değişmektedir.

* Boşluksuz 1.000 karakter 1 (bir) sayfa olarak hesaplanmaktadır.

* Adalar yeminli tercüme ücretlerine KDV dâhil değildir.

* Adalar noter tasdikli tercüme belgelerinde noter tasdik ücreti müşteriye aittir.

Yeminli Tercüme Hizmeti Verdiğimiz Adalar Mahalleleri

Burgazadası Mahallesi, Heybeliada Mahallesi, Kınalıada Mahallesi, Maden Mahallesi, Nizam Mahallesi… Adalar Tercüme, Adalar yeminli tercüme bürosu Adalar yeminli tercüme hizmeti verilir.