• 1+(91) 458 654 528

  • mail@example.com

  • 1010 Avenue, NY, USA

Sarıyer Yeminli Tercüme Bürosu

Karlila Tercüme Ltd. Şti. Sarıyer Yeminli Tercüme Bürosu, İstanbul noter yeminli tercümanları ile yeminli, noter yeminli, patent, finansal, tıbbi, öğrenci belgeleri, sözleşme, ticari, hukuki, teknik, marka, noter tasdikli, akademik, noter onaylı, medikal, yazılı, web sitesi, edebi, deşifre, resmi belgeler, kitap, broşür tercüme, simultane sözlü, çeviri – tercüme hizmeti vermektedir.

Simultane çeviri, sözlü-ardıl çeviri, mahkeme, nikâh, noterlerde, hastane, ticaret odası, Sarıyer noter yeminli tercümanlık hizmeti verilir.

Sarıyer Yeminli Tercüme

Nüfus Kayıt Örneği, Sertifika, Araba Ruhsat, Diploma, Ehliyet, Boşanma Kararı, Yasa Kanun, Bekarlık Belgesi, İmza Sirküleri, Tapu Senedi, Nüfus Cüzdanı, Sicil Gazetesi, Hesap Ekstresi, Evlilik Cüzdanı, Temyiz Belgesi, Maaş Bordrosu, Transkript, Sürücü Belgesi, Mernis Belgesi, Sarıyer yeminli tercüme bürosu, Sarıyer yeminli tercüme hizmeti verilir.

Sarıyer Noter Yeminli Tercüme

Denizcilik sözleşmeleri, hüviyet, doğum kayıt örneği, İhracat Sertifikası, evlilik cüzdanı, faturalar, sertifika, Alım satım sözleşmeleri, sürücü belgesi, muhasebe raporları ve tabloları, doğum belgesi, ISO Belgesi, banka hesap ekstresi, idari şartnameler, teşekkür belgesi,  ihale şartnameleri, Sarıyer yeminli tercüme bürosu, Sarıyer noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Sarıyer Noter Onaylı Tercüme

Doktora diploma, ekspertiz raporları, kaza raporu, CE Belgesi, erasmus belgeleri, bilançolar, sigorta, tapu, Kimlik, nüfus kayıt örneği, Banka Hesap Özeti, yurtdışı eğitim başvuru belgeleri,  TOEFL Belgesi, evlilik cüzdanı,  Kira Sözleşmesi, aile nüfus kayıt örneği, diploma, transkript, fatura, evlilik cüzdanı, Sarıyer yeminli tercüme bürosu, Sarıyer noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

Sarıyer Noter Tasdikli Tercüme

Mernis Belgesi, Resmi Gazeteler, Muvafakatname, Cv, doktora transkript, Temyiz Belgesi, Savcılık Kaydı belgesi, CE Belgeleri, Mernis evlendirme bildirimi, Vekaletname, Tescil Belgesi, ruhsat, şirket dergileri, Sicil Gazetesi, sabıka kaydı, lise Transkript, şirket evrakları, Sarıyer yeminli tercüme bürosu, Sarıyer noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Sarıyer Gümrük Tercüme

Paketleme listesi, serbest satış sertifikası, tescil belgesi, düzeltme yazısı, ihracat beyan onayı, ihracat sertifikası, şahadetnameler, gümrük sertifikaları, gümrük beyannameleri, ağırlık listesi, kalite sertifikası, sigorta belgeleri, ihracat sertifikası,  konşimento, menşei belgesi, ISO belgeleri, Sarıyer tercüme bürosu, Sarıyer gümrük tercüme hizmeti verilir.

Sarıyer Hukuki Tercüme

Boşanma kararları, mahkeme kararları, mahkeme evrakları, hukuki sözleşmeler, dava dilekçeleri, mahkeme kararları, vekaletnameler, sanık ve tanık ifadeleri, tutanaklar, hukuki yazışmalar, dilekçeler, başvuru yazıları, tutanaklar, idari şartnameler, hukuki şartnameler, imza sirkülerleri, ticaret gazetesi, faaliyet belgeleri, Sarıyer tercüme bürosu, Sarıyer hukuki tercüme hizmeti verilir.

Sarıyer Ticari Tercüme

Taahhütnameler, distribütörlük sözleşmesi, işletme belgesi, imza sirküleri, genel kurul kararı, şirket dergileri, şirket içi eğitim belgeleri, mümessillik belgesi, distribütörlük sözleşmeleri, patent sözleşmeleri, teminat mektupları, idari şartnameler, ticaret sicil gazeteleri, Sarıyer tercüme, Sarıyer ticari tercüme hizmeti verilir.

Sarıyer Tıbbi Tercüme

Tıbbi Araştırmalar ve Tezler, Makaleler, Doktor-klinik raporları, Sağlık kurulu teşhis ve raporları, Patentler ve Lisanslar, Hasta Raporları, Farmakoloji ile ilgili klinik deneyler, Laboratuvar Testleri, Prospektüsler, – Reçeteler, Tıbbi malzeme ve cihazlarla ilgili kullanım kılavuzları, Sarıyer tercüme bürosu, Sarıyer tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Sarıyer Finansal Tercüme

Mali tablo, finansal rapor, bilanço, sigorta poliçesi, kredi sözleşme, ticari reklam ve tanıtım projeleri, finansal raporları, mali raporlar, hisse senedi bilgileri, şirket defterleri, ekonomi bülteni, bilanço, mali rapor, finans bülteni, banka hesap hareketleri, finansal analizler,  Sarıyer tercüme, Sarıyer finansal tercüme hizmeti verilir.

Sarıyer Teknik Tercüme

Garanti belgeleri, patent dosyaları, inşaat ve mimarlık projeleri kalite dokümanları, inşaat ve mimarlık projeleri, kullanım kılavuzları, kalibrasyon dokümanları, patent dosyaları, cihaz bilgi dokümanları, şartnameler, kullanım kılavuzları, standardizasyon dokümanları, fizibilite raporları, Sarıyer tercüme, Sarıyer teknik tercüme hizmeti verilir.

Sarıyer Deşifre Çeviri

Kongre, seminer, konferans ve çok dilli toplantılar gibi organizasyonların BETACAM, CD, VCD, DVD, VHS kaset DVCAM, DİVX, ses kayıtlarının deşifre edilerek Word yazılı doküman haline getirilmesidir.

Sarıyer Tercüme Bürosu tüm dillerde Sarıyer deşifre çeviri hizmeti vermektedir.

Sarıyer Sözlü Çeviri

İş gezileri, iş yemekleri, basın toplantıları ve açılışlarda, yabancı konuklarınız ile yapılan iş görüşmeleri ve toplantılar, tüm dillerde sözlü çeviri hizmeti veriyoruz, Sarıyer Tercüme Bürosu, Sarıyer sözlü çeviri hizmeti verilmektedir.

Nikâh daireleri, noterlerde gayrimenkul alım-satım işleri, karakol ifadeleri, mahkemeler, tüm dillerde Sarıyer sözlü çevirmenlik hizmeti verilir.

Sarıyer Yeminli Tercüme Bürosu Fiyatları

*Sarıyer yeminli tercüme fiyatları metnin içeriği (teknik, ticari, finansal, tıbbi, hukuki..), karakter sayısı ve çeviri dillerine göre değişmektedir.

* Boşluksuz 1.000 karakter 1 (bir) sayfa olarak hesaplanmaktadır.

* Sarıyer yeminli tercüme ücretlerine KDV dâhil değildir.

* Sarıyer noter tasdikli tercüme belgelerinde noter tasdik ücreti müşteriye aittir.

Yeminli Tercüme Hizmeti Verdiğimiz Sarıyer Mahalleleri

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Ayazağa Mahallesi, Çamlıtepe Mahallesi, Bahçeköy Kemer Mahallesi, Demirciköy Mahallesi, Bahçeköy Merkez Mahallesi, Emirgan Mahallesi, Bahçeköy Yeni Mahallesi, Baltalim