• 1+(91) 458 654 528

  • mail@example.com

  • 1010 Avenue, NY, USA

Başakşehir Yeminli Tercüme Bürosu

Karlila Tercüme Ltd. Şti. Başakşehir Yeminli Tercüme Bürosu, noter yeminli tercümanları ile noter yeminli, noter onaylı, yeminli, noter tasdikli, hukuki, tıbbi, teknik, ticari, finansal, akademik, patent, medikal, öğrenci belgeleri, sözleşme, marka, yazılı, edebi, deşifre, web sitesi, resmi belgeler, kitap, broşür tercüme, simultane sözlü, çeviri – tercüme hizmeti vermektedir.

Simultane çeviri, sözlü-ardıl çeviri, mahkeme, nikâh, noterlerde, hastane, ticaret odası, Başakşehir noter yeminli tercümanlık hizmeti verilir.

Başakşehir Yeminli Tercüme

Doğum kayıt örneği, şirket faaliyet raporları tercüme, rapor, tapu tercüme, patent, vasiyetname, apostil, evlenme belgesi, evlilik cüzdanı, bekarlık belgesi, sözleşme, sürücü belgesi,  şirket tüzüğü, bayilik sözleşmesi, lisans sözleşmesi, evlat edinme belgeleri, evlenme belgesi, ehliyet belgesi, vergi levhası, vukuatlı nüfus kayıt örneği, sertifika, Başakşehir yeminli tercüme bürosu, Başakşehir yeminli tercüme hizmeti verilir.

Başakşehir Noter Yeminli Tercüme

Teşekkür belgesi,  ihale şartnameleri doktora diploma, ekspertiz raporları, kaza raporu, ce belgesi, erasmus belgeleri, bilançolar, sigorta, tapu, kalite sertifikaları, evlilik cüzdanı, faaliyet belgeleri, transkript, fizibilite raporları, araba ruhsatı, denizcilik sözleşmeleri, hüviyet, doğum kayıt örneği, ihracat sertifikası, evlilik cüzdanı, faturalar, sertifika, alım satım sözleşmeleri, Başakşehir yeminli tercüme bürosu, Başakşehir noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Başakşehir Noter Onaylı Tercüme

Boşanma kararı, YÖK denklik belgesi, yasa kanun, banka hesap özeti, formül A bekarlık belgesi, taahhütname, fatura, vatandaşlık belgesi, oturma belgesi, bonservis, evlilik cüzdan, sabıka kaydı, bonservis, resmi gazete, banka hesapları, vukuatlı nüfus kayıt örneği, doğum belgesi (form a), form a, geçici mezuniyet belgesi, hastane raporu, ikamet belgesi,  imza sirküleri, Başakşehir yeminli tercüme bürosu, Başakşehir noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

Başakşehir Noter Tasdikli Tercüme

Genel kurul kararları, pasaport, gelir tabloları, formül A doğum belgesi, bayilik sözleşmeleri, mahkeme belgeleri, gizlilik sözleşmeleri, taahhütname, ölüm belgesi,  ticaret odası belgeleri, vergi levhası, proforma fatura, evlat edinme belgeleri, banka hesap cüzdanı, tapu, diploma, nüfus cüzdanı, bayilik sözleşmesi, irsaliye, evlenme belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği,  sabıka kaydı belgesi, Başakşehir yeminli tercüme bürosu, Başakşehir noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Başakşehir Teknik Tercüme

Makine mühendisliği, otomotiv mühendisliği, maden mühendisliği, metalurji mühendisliği, inşaat mühendisliği, elektrik – elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, harita mühendisliği, imalat mühendisliği, endüstri mühendisliği teknik dökümanları, patent başvuru evrakları, her türlü elektrik, elektronik, mekanik cihaz, makine,  tesis, ekipman, alet, kurulum, çalıştırma, kullanım, bakım, onarım, sökülüm kılavuzları, Başakşehir tercüme bürosu, Başakşehir teknik tercüme hizmeti verilir.

Başakşehir Finansal Tercüme

Varlık yönetimi belgeler, yıllık rapor, sigorta poliçesi, bilanço, finansal rapor, gelir tablosu, bilançolar, nakit akış tablosu, akreditif mektupları, maaş dökümü, yıllık rapor, banka raporları, finansal durum sunumu, rehin sözleşmesi, ssk hizmet dökümü, fon bültenleri, kar-zarar cetvelleri, kredi sözleşmeleri, mali raporlar, menkul kıymet işlemlerine ilişkin belgeler, muhasebe belgeleri, ekonomik veriler, Başakşehir tercüme bürosu, Başakşehir finansal tercüme hizmeti verilir.

Başakşehir Hukuki Tercüme

Hukuki belgeler, beyanname, iş teklifi, vergi hukuku, Yargıtay kararları, Avrupa insan hakları sözleşmeleri,  ihale evrakları,  şirket kuruluşları belgeleri,  hukuki metinler, patent başvuru belgeleri, hukuki sözleşmeler, imza sirkülerleri, vekaletname, vakıf senetleri, distribütörlük sözleşmeleri, patent başvuruları, kanun metinleri, kanun, vekaletnameler, yönetmelik ve mevzuatlar, tutanaklar, Başakşehir tercüme, Başakşehir hukuki tercüme hizmeti verilir.

Başakşehir Ticari Tercüme

Gelir tabloları, genel kurul kararları, gıda üretim sertifikası, gizlilik sözleşmeleri, gümrük giriş ve çıkış beyannameleri, hissedarlar sözleşmesi, ıso belgesi, içerik öğeleri sertifikası, idari şartnameler, ihale şartnameleri ve belgeleri, ihracat sertifikası, oda sicil kaydı, ticari yazışmalar, idari şartnameler, uluslararası sözleşmeler, şirket kuruluş evrakları, şirket tanıtım metinleri, Başakşehir tercüme, Başakşehir ticari tercüme hizmeti verilir.

Başakşehir Tıbbi Tercüme

Tıp makaleleri, hastane web sitesi, tıbbi makaleler, uzman doktor raporu, sağlık kurul raporu, tıp araştırmalar,  epikriz raporu, reçeteler, ilaç ruhsatlandırma başvuruları,  hastane tanıtım metin ve broşürleri, prospektüsler, laboratuvar testleri, medikal cihaz, medikal cihazlara ait kullanma kılavuzları, sağlık sertifikası, tıbbi patentler, tıp kataloglar, tıbbi raporlar, doktor reçeteleri, Başakşehir tercüme bürosu, Başakşehir tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Başakşehir Sözlü Çeviri

Ardıl çeviride tercüman konuşmacının ifadelerinin sonlanmasını bekleyerek ya da gerekli gördüğünde araya girerek iletir. Tercüman iletimi gerçekleştirirken konuşmacının da tercümanı beklemesi gerekmektedir. Başakşehir tercüme bürosu, Başakşehir sözlü çeviri hizmeti verilir.

Başakşehir Yeminli Tercüme Bürosu Fiyatları

* Başakşehir yeminli tercüme fiyatları metnin içeriği (teknik, ticari, finansal, tıbbi, hukuki..), karakter sayısı ve çeviri dillerine göre değişmektedir.

* Başakşehir tercüme fiyatları Boşluksuz 1.000 karakter 1 (bir) sayfa olarak hesaplanmaktadır.

* Başakşehir yeminli tercüme üc