• 0212 266 80 98

  • karlilatercume@gmail.com

  • Beşiktaş İstanbul

Sultangazi Yeminli Tercüme Bürosu

Sultangazi Yeminli Tercüme Bürosu, noter yeminli tercümanları ile noter yeminli, yeminli, noter tasdikli, noter onaylı, hukuki, teknik, sözleşme, ticari, akademik, patent, finansal, tıbbi, medikal, deşifre, simultane sözlü, çeviri tercüme hizmeti vermektedir.

Sultangazi Yeminli Tercüme

Doğum kayıt örneği, sertifika, kimlik, nüfus hüviyet cüzdanı, patent belgeleri, terhis belgesi, pasaport, sabıka kaydı, sağlık raporu, pasaport, nüfus cüzdanı örneği, ikametgah belgesi, hastane heyet raporları, öğrenci belgesi, sertifika, ehliyet, proforma fatura, banka hesap cüzdanı, tapu, reçete, garanti belgesi, Sultangazi yeminli tercüme bürosu, Sultangazi yeminli tercüme hizmeti verilir.

Sultangazi Noter Yeminli Tercüme

Sürücü belgesi, schengen vizesi başvuru belgeleri, sabıka kaydı, bonservis, resmi gazete, firma tanıtım yazısı, mahkeme kararları, banka hesap cüzdanı, tapu, bekarlık belgesi, ön lisans diploma,  transkript, hukuk sözleşmeleri, banka hesapları, patent araştırma raporları, ön lisans diploması, ösym sınav sonuç belgesi, bonservis, fatura, Sultangazi yeminli tercüme bürosu, Sultangazi noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Sultangazi Noter Onaylı Tercüme

Terhis belgesi, doğum belgesi, kimlik belgesi,  ösym sonuç belgesi, pasaport,  geçici mezuniyet belgesi, diploma,   lise transkript, şirket evrakları, sabıka kaydı, bonservis, faaliyet belgesi, ikametgah belgesi, diploma, ıso belgesi, nüfus kayıt örneği, sertifika, araba ruhsat, Sultangazi yeminli tercüme bürosu, Sultangazi noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

Sultangazi Noter Tasdikli Tercüme

Evlilik cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, bayilik sözleşmeleri, mahkeme belgeleri, gizlilik sözleşmeleri, taahhütname, hissedarlar sözleşmesi, sabıka kaydı belgesi,  ticaret sicil gazetesi, ehliyet,  taahhütname, boşanma kararları,  terhis belgesi, hastane raporu, tapu, Sultangazi yeminli tercüme bürosu, Sultangazi noter tasdikli tercüme hizmeti verilir. 

Sultangazi Finansal Tercüme

Ekonomik analiz raporu, bilanço, finansal destek belgesi, finansal belgeler, bilançolar, mali tablolar, mali raporlar, kredi sözleşme, banka hesap özeti, finans evrakları, faaliyet raporu, mevzuat, fatura, sigorta poliçesi, yıllık bilanço raporları, faaliyet raporları, satış raporları, Sultangazi tercüme bürosu, Sultangazi finansal tercüme hizmeti verilir.

Sultangazi Hukuki Tercüme

İhbarname, talimatname, yabancı mevzuat, tapu, genelge, ibraname, kefaletname, ihbarname, vasiyetname, nizamname, zabıtname, muvafakatname, ab mevzuatı, vekaletname, taahhütname, anlaşma, mahkeme kararı, kanun, protokol, ön protokol, mahkeme kararı, gizlilik sözleşmesi, Sultangazi tercüme bürosu, Sultangazi hukuki tercüme hizmeti verilir.

Sultangazi Tıbbi Tercüme

tıp akademik ve bilimsel araştırmalar, incelemeler ve makaleler, tıbbi ürün patentleri ve sağlık sektörünün tüm yazışmaları, dahiliye, diş hekimliği, göğüs hastalıkları, göz, göz hastalıkları, kalp, kalp hastalıkları, anestezi, kardiyoloji, endoskopi, travmatoloji, halk sağlığı, toksikoloji, patoloji, klinik raporları, Epikriz raporu, klinik araştırmalar ve raporlar, Sultangazi tercüme, Sultangazi tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Sultangazi Teknik Tercüme

ISO belgeleri, TSE belgeleri, patent, teknik bültenler, teknik içerikli belgeler, cihazların kullanma kılavuzları, teknik eğitim materyalleri, teknik servis eğitim dökümanları, bakım onarım kitapçık, cihazların bakım kılavuzu, teknik eğitim kitapçıkları, garanti belgeleri, Sultangazi tercüme, Sultangazi teknik tercüme hizmeti verilir.

Sultangazi Gümrük Tercüme

Gıda üretim sertifikası, ata karnesi, analiz sertifikası, CE belgeleri, gümrük beyannamesi, analiz raporu, ATR belgeleri, veterinerlik sertifikası, gümrük giriş ve çıkış beyannameleri,  ATA karnesi,  ATR belgesi,  ISO belgesi,  CE belgesi,  çeki listeleri,  ekspertiz raporları, veterinerlik sağlık belgesi, faturalar,  Sultangazi tercüme bürosu, Sultangazi gümrük tercüme hizmeti verilir.

Sultangazi Film, CD, DVD ve Deşifre Çevirileri

Seminer, konferans, toplantı, film, reklam, dizi filim, tanıtım VCD, CD, DVD, Kaset, Mikrokaset, Mpeg, gibi bilgisayar formatlarında kaydedilmiş görüntülü ve sesli kayıtlarınız deşifre edilir, hedef dilde Word ortamında yazılı hale getirilir. Sultangazi tercüme bürosu, Sultangazi Film, CD, DVD ve Deşifre Çevirileri hizmeti verilir.

Sultangazi Yeminli Tercüme Bürosu Fiyatları

* Sultangazi yeminli tercüme bürosu fiyatları hesaplanan karakter sayısı üzerinden yapılır.

*1 (Bir) standart sayfa birim fiyatı esas alınır. 1 (Bir) Standart sayfa ise boşluksuz 1000 karakterden oluşmaktadır. 1000 karakter altındaki çeviriler 1000 karakter olarak hesaplanır.

* Sultangazi tercüme ücretlerine %18 Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

* Sultangazi yeminli tercüme fiyatları metnin içeriği (teknik, ticari, finansal, tıbbi, hukuki..), karakter sayısı ve çeviri dillerine göre değişmektedir.

* Sultangazi Noter tasdikli tercüme belgelerinde noter tasdik ücreti müşteriye aittir.

Yeminli Tercüme Hizmeti Verdiğimiz Sultangazi Mahalleleri

50. Yıl Mahallesi, Malkoçoğlu Mahallesi, 75. Yıl Mahallesi, Habibler Mahallesi, Cebeci Mahallesi, İsmetpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Uğur Mumcu Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Yayla Mahallesi, Eski Habipler Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, Gazi Mahallesi, Zübeyde Hanım Mahallesi, Sultançiftliği Mahallesi Sultangazi yeminli tercüme bürosu, Sultangazi yeminli tercüme hizmeti verilir.