• 1+(91) 458 654 528

  • mail@example.com

  • 1010 Avenue, NY, USA

Tuzla Yeminli Tercüme Bürosu

Tuzla Yeminli Tercüme Bürosu, noter yeminli tercümanları ile noter yeminli, noter tasdikli, yeminli, noter onaylı, tıbbi, ticari, hukuki, finansal, sözleşme, teknik, akademik, patent, medikal, deşifre, simultane, sözlü çeviri tercüme hizmeti vermektedir.

Tuzla Yeminli Tercüme

Vekaletname, hasta raporları, Vekaletname, Tescil Belgesi, ruhsat, şirket dergileri, Sicil Gazetesi, sabıka kaydı, lise Transkript, şirket evrakları, hasta raporları, hissedarlar Bonservis, Mahkeme kararı, ISO Belgesi, gelir tablosu, Vasiyetname, taahhütnameler, Tuzla yeminli tercüme bürosu, Tuzla yeminli tercüme hizmeti verilir.

Tuzla Noter Yeminli Tercüme

Yurtdışı üniversite başvuru belgeleri, mernis belgesi, resmi gazeteler, muvafakatname, cv, doktora transkript, temyiz belgesi, savcılık kaydı belgesi, ce belgeleri, mernis evlendirme bildirimi, standart kontrol belgeleri, evlilik cüzdanı, nüfus cüzdanı sureti, Tuzla yeminli tercüme bürosu, Tuzla noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Tuzla Noter Onaylı Tercüme

Pasaport, vukuatlı nüfus kayıt örneği, evlilik cüzdan, yönetim kurulu kararları, banka cüzdanı, sözleşmesi, ÖSYM sınav sonuç belgesi, tapu, bankacılık ve finans raporları, imza sirküleri, kalite belgesi, patent araştırma raporları, hastane raporları, Tuzla yeminli tercüme bürosu, Tuzla noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

Tuzla Noter Tasdikli Tercüme

YÖK denklik belgesi, ÖSYM sonuç belgesi,  Şirket Faaliyet Belgesi,  ikametgâh belgesi, imza sirkülerleri, yüksek lisans diploma,  TOEFL belgesi, evlilik cüzdanı,  sürücü belgesi,  vasiyetname, yurtdışı üniversite başvuru belgeleri, kalite sertifikaları, Tuzla yeminli tercüme bürosu, Tuzla noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Tuzla Tıbbi Tercüme

Tıp ve eczacılık kuruluşlarının tanıtım metin ve broşürleri, medikal ürün ve cihazlara ait lisans ve patentler, medikal cihazlara ilişkin tanıtım broşürleri, bakım ve servis belgeleri, makaleler, tıbbi ürün lisans ve patentleri, ilaç patentleri, tezler araştırmalar, tıbi cihazlar, tıbbi cihazların kullanma klavuzları, hasta bilgiler, Tuzla yeminli tercüme bürosu, Tuzla tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Tuzla Finansal Tercüme

Maaş bordrosu, hisse senedi belgeleri, finansal rapor, finansal evraklar, sigorta poliçeleri, nakit akış tablosu, banka belgeleri, finansal belgeler, banka hesap özeti, değerleme ve denetim raporları, yatırım teşvik belgesi, finansal web sitesi, vadeli işlemlere ilişkin belgeler, gelir-gider tablosu, Tuzla tercüme, Tuzla finansal tercüme hizmeti verilir.

Tuzla Film, CD, DVD ve Deşifre Tercümeleri

Toplantı, seminer, kongre, film, konferans, dizi filim, reklam, tanıtım VCD, CD, DVD, Kaset, Mikrokaset, Mpeg, gibi bilgisayar formatlarında kaydedilmiş görüntülü ve sesli kayıtlarınız deşifre edilir, hedef dilde Word ortamında yazılı hale getirilir. Tuzla tercüme, Tuzla Film, CD, DVD ve Deşifre Tercüme hizmeti verilir.

Tuzla Ticari Tercüme

Toplantı tutanak belgeleri, Ticari Sözleşmeler, Ticaret Sicil Gazeteleri ihale dokümanları, fizibilite araştırmaları ve raporları, bankacılık ve finans belgeleri, şirket toplantı tutanakları, uluslararası taahhütler, yurtdışı ihaleler dökümanları, toplantı tutanakları, Ticaret Sicil Gazetesi, Tuzla tercüme bürosu, Tuzla ticari tercüme hizmeti verilir.

Tuzla Teknik Tercüme

ISO belgesi, hakediş raporu, teknik belgeler, garanti belgesi, ce belgesi, uygunluk sertifikası, uygunluk beyanları, endüstriyel ve teknolojik eğitim dokümanları, ürün katalogları, teknik araştırmalar, elektrik, elektronik, endüstri, enerji, havacılık, inşaat, kimya, makine, mimarlık, mühendislik, otomotiv, tekstil cihazları kullanım kılavuzları, teknik eğitim dokümanları, mühendislik yayınları, Tuzla tercüme bürosu, Tuzla teknik tercüme hizmeti verilir.

Tuzla Hukuki Tercüme

Boşanma kararları, Alım-satım sözleşmeleri, teminat mektupları, ibranameler, kanun metinleri, kira sözleşmeleri, şirket ana sözleşmeleri, genel kurul kararları, kira kontratları, denizcilik sözleşmeleri, taşeron sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, distribütörlük sözleşmeleri, Tuzla hukuki tercüme hizmeti verilir.

Tuzla Gümrük Tercüme

Ekspertiz raporu, fatura, hayvan sağlığı sertifikası, gözetim belgesi, hata bildirim yazısı, menşe şahadetnamesi, manifesto, bedelsiz faturalar, ihracat sertifikası,  uygunluk beyanı, faturalar,  bedelli faturalar, sağlık sertifikası, gözetim belgesi, ce belgesi, çeki listesi, dağıtım raporu, gıda üretim sertifikası, Tuzla tercüme bürosu, Tuzla gümrük tercüme hizmeti verilir.

Tuzla Yeminli Tercüme Bürosu Fiyatları

*Tuzla yeminli tercüme bürosu fiyatları hesaplanan karakter sayısı üzerinden yapılır.

*1 (Bir) standart sayfa birim fiyatı esas alınır. 1 (Bir) Standart sayfa ise boşluksuz 1000 karakterden oluşmaktadır. 1000 karakter altındaki çeviriler 1000 karakter olarak hesaplanır.

*Tuzla tercüme ücretlerine %18 Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

*Tuzla yeminli tercüme fiyatları metnin içeriği (teknik, ticari, finansal, tıbbi, hukuki..), karakter sayısı ve çeviri dillerine göre değişmektedir.<