• 0212 266 80 98

  • karlilatercume@gmail.com

  • Beşiktaş İstanbul

Kartal Yeminli Tercüme Bürosu

Karlila Tercüme Ltd. Şti. Kartal Yeminli Tercüme Bürosu, İstanbul noter yeminli tercümanları ile yeminli, noter yeminli, öğrenci belgeleri, marka, noter tasdikli, sözleşme, ticari, hukuki, teknik, akademik, noter onaylı, patent, finansal, tıbbi, medikal, yazılı, web sitesi, edebi, deşifre, resmi belgeler, kitap, broşür tercüme, simultane sözlü, çeviri – tercüme hizmeti vermektedir.

Simultane çeviri, sözlü-ardıl çeviri, mahkeme, nikâh, noterlerde, hastane, ticaret odası, Kartal noter yeminli tercümanlık hizmeti verilir.

Kartal Yeminli Tercüme

Terhis Belgesi, kimlik belgesi,  doğum belgesi, Bonservis, uluslararası hukuki sözleşmeler, ihale şartnameleri doktora diploma, Bayilik Sözleşmesi, İrsaliye, rapor, pazarlama raporları, ekspertiz raporları, kaza raporu, denizcilik sözleşmeleri, … Kartal yeminli tercüme bürosu, Kartal yeminli tercüme hizmeti verilir.

Kartal Noter Yeminli Tercüme

Hüviyet, doğum kayıt örneği, ihracat sertifikası, evlilik cüzdanı, faturalar, sertifika, alım satım sözleşmeleri, CE belgesi, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, oda sicil kayıt belgesi,  distribütörlük sözleşmesi, öğrenci belgesi, sertifika, ÖSYM sınav sonuç belgesi, Kartal yeminli tercüme bürosu, Kartal noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Kartal Noter Onaylı Tercüme

Tebligat, apostil (tasdik şerhi), mernis tutanağı, askerlik durum belgesi, ikamet tezkeresi, ehliyet, sürücü belgesi, schengen vizesi başvuru belgeleri, sigorta poliçesi, doğum belgesi, evlat edinme belgeleri, evlenme belgesi, evlilik cüzdanı, bekarlık belgesi, bonservis, vukuatlı nüfus kayıt örneği, Kartal yeminli tercüme bürosu, Kartal noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

Kartal Noter Tasdikli Tercüme

Form A doğum belgesi, uluslararası aile cüzdanı, nüfus cüzdan suret, doğum belgesi, nüfus kayıt örneği, maaş bordrosu, ikametgah belgesi, kaza raporu, sürücü belgesi, pasaport, reçete, sözleşme, ehliyet, evlenme belgesi, hesap ekstresi, evlilik cüzdanı, Kartal yeminli tercüme bürosu, Kartal noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Kartal Gümrük Tercüme

Hayvan sağlığı sertifikası, gözetim belgesi, hata bildirim yazısı, gözetim belgesi, tescil belgesi,  ihracat beyan onayı, çeki listesi, ihracat sertifikası, karantina belgesi,  imalatçı analiz belgesi, helal belgesi, kalite sertifikası, gıda üretim sertifikası, sağlık sertifikası, imalatçı analiz belgesi, Kartal tercüme bürosu, Kartal gümrük tercüme hizmeti verilir.

Kartal Hukuki Tercüme

Hukuki genelgeler, hukuki dilekçe ve yazışmalar, ihbarnameler, ilamlar, ibranameler, kanunlar, mahkeme kararları, sözleşme. Tüm kanun, yönetmelik, yönerge, tüzük ve mevzuat, Bayilik Sözleşmeleri, vekaletnameler, temlikname, Yatırım teşvik belgeleri, Lisans Sözleşmeleri, Kartal tercüme bürosu, Kartal hukuki tercüme hizmeti verilir.

Kartal Ticari Tercüme

İmza sirkülerleri, ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgeleri, vergi levhası, ihale şartnameleri, distribütörlük sözleşmeleri, bayilik sözleşmesi, alım satım sözleşmeleri, analiz sertifikaları, basın haberleri ve bültenleri, bayilik sözleşmeleri, bilançolar, broşürler, Kartal tercüme, Kartal ticari tercüme hizmeti verilir.

Kartal Tıbbi Tercüme

Hasta takip notları, tıbbî cihaz ve araç, tıbbi araştırma ve makaleler, sağlık sektörü broşür, ameliyat raporu, tıbbi makaleler, tıp ve eczacılık kuruluşlarının tanıtım metin ve broşürleri, bilimsel raporlar, prospektüsler, tahlil sonuçları, tıbbi cihaz patent, uzman raporları, Kartal tercüme bürosu, Kartal tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Kartal Finansal Tercüme

Banka dekont hesap dökümü, yaklaşık maliyet tabloları, finansal durum sunum, nakit akış tablosu, akreditif mektupları, maaş dökümü, yıllık rapor, banka raporları, finansal durum sunumu, rehin sözleşmesi, SSK hizmet dökümü, fon bültenleri, kar-zarar cetvelleri, kredi sözleşmeleri, Kartal tercüme, Kartal finansal tercüme hizmeti verilir.

Kartal Teknik Tercüme

Her türlü makine, teçhizat, ekipman ve cihazların bakım, onarım ve kullanma kılavuzları, teknik evraklar, garanti kitapçıkları, makine ve cihazların broşürleri, teknik servis ve bakım kitapçıkları,  kullanım kılavuzları, teknik eğitim belgeleri, teknik broşürler, Kartal tercüme, Kartal teknik tercüme hizmeti verilir.

Kartal Deşifre Çeviri

Seminer, konferans, kongre ve çok dilli toplantılar gibi organizasyonların CD, VCD, DVD, BETACAM, VHS kaset DVCAM, DİVX, ses kayıtlarının deşifre edilerek Word yazılı doküman haline getirilmesidir.

Kartal Tercüme Bürosu tüm dillerde Kartal deşifre çeviri hizmeti vermektedir.

Kartal Sözlü Çeviri

İş yemekleri, yabancı konuklarınız ile yapılan iş görüşmeleri ve toplantılar, iş gezileri, basın toplantıları ve açılışlarda, tüm dillerde sözlü çeviri hizmeti veriyoruz, Kartal Tercüme Bürosu, Kartal sözlü çeviri hizmeti verilmektedir.

Nikâh daireleri, noterlerde gayrimenkul alım-satım işleri, karakol ifadeleri, mahkemeler, tüm dillerde Kartal sözlü çevirmenlik hizmeti verilir.

Kartal Yeminli Tercüme Bürosu Fiyatları

*Kartal yeminli tercüme fiyatları metnin içeriği (teknik, ticari, finansal, tıbbi, hukuki..), karakter sayısı ve çeviri dillerine göre değişmektedir.

* Boşluksuz 1.000 karakter 1 (bir) sayfa olarak hesaplanmaktadır.

* Kartal yeminli tercüme ücretlerine KDV dâhil değildir.

* Kartal noter tasdikli tercüme belgelerinde noter tasdik ücreti müşteriye aittir.

Yeminli Tercüme Hizmeti Verdiğimiz Kartal Mahalleleri

Gümüşpınar Mahallesi, Yakacık Yeni Mahallesi, Atalar Mahallesi, Karlıktepe Mahallesi, Cevizli Mahallesi, Kordonboyu Mahallesi, Yalı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Orhantepe Mahallesi, Çavuşoğlu Mahallesi, Orta Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Petrol İş Mahallesi, Yunus Mahallesi, Yakacık Çarşı Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yukarı Mahallesi, Soğanlık Yeni Mahallesi, Uğur Mumcu Mahallesi, Topselvi Mahallesi, Kartal yeminli tercüme bürosu Kartal yeminli tercüme hizmeti verilir.