• 0212 266 80 98

  • karlilatercume@gmail.com

  • Beşiktaş İstanbul

Şişli Yeminli Tercüme Bürosu

Şişli Yeminli Tercüme Bürosu, noter yeminli tercümanları ile yeminli, noter tasdikli, noter yeminli, noter onaylı, sözleşme, tıbbi, ticari, hukuki, teknik, akademik, patent, finansal, medikal, deşifre, simultane sözlü, çeviri tercüme hizmeti vermektedir.

Şişli Yeminli Tercüme

İhracat Sertifikası, evlilik cüzdanı, faturalar, sertifika, Alım satım sözleşmeleri, sürücü belgesi, Sabıka Kaydı, Sağlık Raporu, doktora diploma, ekspertiz raporları, transkript, fizibilite raporları, hasta epikriz raporları, banka hesap ekstresi, erasmus belgeleri, vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,  mahkeme kararları, gizlilik sözleşmeleri, taahhütname, Sabıka Kaydı belgesi, Şişli yeminli tercüme bürosu, Şişli yeminli tercüme hizmeti verilir.

Şişli Noter Yeminli Tercüme

İdari şartnameler, teşekkür belgesi,  denklik belgesi, pasaport, yasa kanun, bekarlık belgesi, imza sirküleri, tapu senedi, nüfus cüzdanı, formül a doğum belgesi, kalite sertifikaları, ölüm belgesi, mahkeme kararı, ihale şartnameleri, uluslararası doğum belgesi (form a), sabıka kaydı, evlenme belgesi, alım satım sözleşmeleri, Şişli yeminli tercüme bürosu, Şişli noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Şişli Noter Onaylı Tercüme

Eğitim sertifikaları, bonservis, uyruk değiştirme belgesi, ce belgesi,  nakliye evrakları, tapu senedi, boşanma evrakları, sürücü belgesi, diploma eki, özgeçmiş, formül b evlilik belgesi, formül c ölüm belgesi, doktor raporu, fatura, mahkeme kararı, doğum belgesi, taahhütname, boşanma kararları,  formül a doğum belgesi, ticaret sicil gazetesi, oda sicil kayıt belgesi,  distribütörlük sözleşmesi, Şişli yeminli tercüme bürosu, Şişli noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

Şişli Noter Tasdikli Tercüme

Kaza Raporu, Kimlik, Hüviyet, Hastane Raporu, tapu, hasta epikriz raporları, Sözleşme Hukuku, ikametgah belgesi,  Anlaşma, erasmus belgeleri, bilançolar, sigorta, tapu, Ehliyet, Doğum Belgesi, boşanma kararı,  doktora diploma,  CE belgesi, Öğrenci Belgesi, Sertifika, ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi, bayilik sözleşmeleri, mahkeme belgeleri, ön lisans diploma, Şişli yeminli tercüme bürosu, Şişli noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Şişli Teknik Tercüme

Makina ve cihazların kullanım kılavuzları, kalite belgeleri,  makine, inşaat, otomotiv, elektrik, elektronik, tekstil, gemicilik, telekomünikasyon, bilgi teknolojileri, kimya, kozmetik, kurulum, kullanım, bakım ve tamir kılavuzları, teknik analiz raporları, kataloglar & broşürler, eğitim dokümanları, teknik rapor, teknik ve idari şartnameler, cihazların onarım kılavuzu, CE, ISO uygunluk belgeleri, teknik eğitim kılavuzu, Şişli tercüme, Şişli teknik tercüme hizmeti verilir.

Şişli Hukuki Tercüme

Tanık ifadeleri, dava dilekçeleri,  tebligat belgeleri,  patent evrakları, lisans evrakları, kefaletnameler, sulh sözleşmeleri, hukuk felsefesi, idare hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, kamu hukuku, medeni hukuk, mülk hukuku, sözleşme hukuku, şirketler hukuku, ticaret hukuku, uluslarası kamu hukuku, vergi hukuku, dava dilekçeleri,  boşanma kararları, Şişli tercüme bürosu, Şişli hukuki tercüme hizmeti verilir.

Şişli Finansal Tercüme

Hisse senedi belgeleri, finansal rapor, finansal evraklar, sigorta poliçeleri, finansal kiralama dokümanları, banka dekont hesap dökümü, mali raporlar, kredi sözleşme, banka hesap özeti, finans evrakları, faaliyet raporu, ssk hizmet dökümü, yatırım teşvik belgesi, maaş bordrosu, ariyet sözleşmesi, faaliyet raporu, yıllık rapor, nakit akışı tabloları, yıllık rapor, gelir-gider tablosu, Şişli tercüme bürosu, Şişli finansal tercüme hizmeti verilir.

Şişli Sözlü Tercüme

Konuşmacı birkaç cümleden sonra ara vererek, tercümanın o ana kadar aldığı notları tercüme ederek aktarmasına imkân verir. Sözlü tercüme, özel donanım gerektirmediği ve eşzamanlı tercümeye nazaran daha uygun fiyatlı olduğu için küçük iş toplantıları, naterde evlilik taahhütleri, gayrimenkul alım-satım işleri, karakol sorguları, duruşmalarda verilen ifadeler için sözlü çeviri yapılır. Şişli tercüme bürosu, Şişli sözlü tercüme hizmeti verilir.

Şişli Tıbbi Tercüme

Tıbbî araç – gereç, ilaç patentleri, bilimsel makaleler, tıbbi cihaz teknik şartname, tıp tezler araştırmalar, tıp araştırma raporları, tıp cihazlar, klinik rapor, tanı, tıbbi cihazların kullanma kılavuzları, tıbbi cihaz kataloğu, eczacılık, klinik rapor, ilaç katalogları, tıp sertifikaları, medikal yayın, sağlık raporları, tıbbi makaleler ve araştırma yazıları, lisans ve ilaç patentleri, patent başvuruları, Şişli tercüme bürosu, Şişli tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Şişli Gümrük Tercüme

Düzeltme yazısı, ek bildirim yazı, ekspertiz raporu, ihracat beyan onayı, ihracat sertifikası, kabul beyannamesi, kalite sertifikası, karantina belgesi, kargo manifestosu, konşimento, sağlık sertifikası, menşe şehadetnamesi, onay sertifikası, paketleme listesi, pazarlama raporu, Şişli yeminli tercüme bürosu, Şişli gümrük tercüme hizmeti verilir.

Şişli Ticari Tercüme

İmza sirküleri, şirket ana sözleşmesi, taşeron sözleşmesi, irsaliye, iş yazışmaları, bayilik sözleşmesi, idari şartname, ihale şartnamesi, kredi sözleşmesi, kuruluş mukavelesi, lisans sözleşmesi, sipariş teyidi, sipariş yazısı, bilanço, nakit akış tablosu, teminat mektubu, temsilcilik sözleşmesi, Şişli tercüme bürosu, Şişli ticari tercüme hizmeti verilir.

Şişli Film, CD, DVD ve Deşifre Tercümeleri

Toplantı, film, seminer, reklam, konferans, dizi filim, tanıtım DVD, VCD, CD, Kaset, Mikrokaset, Mpeg, gibi bilgisayar formatlarında kaydedilmiş görüntülü ve sesli kayıtlarınız deşifre edilir, hedef dilde Word ortamında yazılı hale getirilir. Şişli yeminli tercüme bürosu, Şişli Film, CD, DVD ve deşifre tercümeleri hizmeti verilir.

Şişli Yeminli Tercüme Bürosu Fiyatları

*Şişli yeminli tercüme bürosu fiyatları hesaplanan karakter sayısı üzerinden yapılır.

*1 (Bir) standart sayfa birim fiyatı esas alınır. 1 (Bir) Standart sayfa ise boşluksuz 1000 karakterden oluşmaktadır. 1000 karakter altındaki çeviriler 1000 karakter olarak hesaplanır.

*Şişli tercüme ücretlerine %18 Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

*Şişli yeminli tercüme fiyatları metnin içeriği (teknik, ticari, finansal, tıbbi, hukuki..), karakter sayısı ve çeviri dillerine göre değişmektedir.

*Şişli Noter tasdikli tercüme belgelerinde noter tasdik ücreti müşteriye aittir.

Yeminli Tercüme Hizmeti Verdiğimiz Şişli Mahalleleri

Cumhuriyet Mahallesi, 19 Mayıs Mahallesi, Duatepe Mahallesi, Bozkurt Mahallesi, Feriköy Mahallesi, Eskişehir Mahallesi, Fulya Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Gülbahar Mahallesi, Ergenekon Mahallesi, Halaskargazi Mahallesi, Merkez Mahallesi, Halide Edip Adıvar Mahallesi, Meşrutiyet Mahallesi, Halil Rıfat Paşa Mahallesi, Mecidiyeköy Mahallesi, Yayla Mahallesi, Harbiye Mahallesi, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, Teşvikiye Mahallesi, İnönü Mahallesi, Kuştepe Mahallesi, Paşa Mahallesi, İzzet Paşa Mahallesi, Kaptanpaşa Mahallesi, Şişli yeminli tercüme bürosu, Şişli yeminli tercüme hizmeti verilir.