• 1+(91) 458 654 528

  • mail@example.com

  • 1010 Avenue, NY, USA

Beyoğlu Yeminli Tercüme Bürosu

Beyoğlu Yeminli Tercüme Bürosu, noter yeminli tercümanları ile yeminli, noter yeminli, noter tasdikli, noter onaylı, sözleşme, ticari, hukuki, teknik, akademik, patent, finansal, tıbbi, medikal, deşifre, simultane sözlü, çeviri tercüme hizmeti vermektedir.

Beyoğlu Yeminli Tercüme

Ruhsat, banka hesap cüzdanı, ÖSYM sınav puan belgesi, mahkeme kararı, doğum belgesi, kaza raporu, ikametgah senedi, vergi levhası, nüfus kaydı tercümeleri, ehliyet,  taahhütname, boşanma kararları,  terhis belgesi, kimlik belgesi,  ÖSYM sonuç belgesi, pasaport,  doğum belgesi, bekarlık belgesi, ikametgah belgesi,  ikamet belgesi,  sabıka kaydı belgesi,  Beyoğlu yeminli tercüme bürosu, Beyoğlu yeminli tercüme hizmeti verilir.

Beyoğlu Noter Yeminli Tercüme

Sürücü belgesi, diploma eki, özgeçmiş, formül B evlilik belgesi, formül C ölüm belgesi, doktor raporu, nüfus kayıt örneği, TÜV sertifikaları, lise diploma, lise transkript, uluslararası taahhütler, mernis belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, evlilik cüzdan, yönetim kurulu kararları, banka cüzdanı, ehliyet, Beyoğlu yeminli tercüme bürosu, Beyoğlu noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Beyoğlu Noter Tasdikli Tercüme

Taahhütname, boşanma kararları,  terhis belgesi, kimlik belgesi,  ÖSYM sonuç belgesi, pasaport,  doğum belgesi, bekarlık belgesi, ikametgah belgesi,  ikamet belgesi,  sabıka kaydı belgesi,  geçici mezuniyet belgesi, öğrenci belgesi,  YÖK denklik belgesi, ÖSYM puan belgesi,  şirket faaliyet belgesi,  banka hesap cüzdanı,  doğum belgesi, hastane raporu, tapu,  hasta epikriz raporları, Beyoğlu yeminli tercüme bürosu, Beyoğlu noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Beyoğlu Noter Onaylı Tercüme

Geçici mezuniyet belgesi, öğrenci belgesi,  YÖK denklik belgesi, ÖSYM giriş belgesi,  şirket faaliyet belgesi,  banka hesap cüzdanı,  formül A doğum belgesi, hastane raporu, tapu,  hasta epikriz raporları, sözleşme hukuku, kimlik, hüviyet, imza sirküleri, savcılık kaydı tercümeleri, öğrenci belgesi,… Beyoğlu yeminli tercüme bürosu, Beyoğlu noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

Beyoğlu Tıbbi Tercüme

Uzman doktor raporu, prospektüs, uzman raporları, ilaç patentleri, kozmetikler ve tıbbi ürünlere ait lisans ve patentler, ilaç prospektüs, hasta raporları, tıp cihazları ruhsatlandırma dosyaları, tıp kongre metinleri, prospektüsler, medikal yayınlar, hasta takip notları, bilimsel makaleler, teşhis ve tedavi içeren belgeler, tıbbi ürün broşür, hasta raporları, raporlar, araştırma raporları, ilaç tanıtımları, Beyoğlu tercüme bürosu, Beyoğlu tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Beyoğlu Finansal Tercüme

Teminat mektupları, piyasa incelemeleri, kar-zarar raporları, bilançolar, yatırım ve pazarlama, bankacılık, internet bankacılığı, sigorta ve çeşitli finans konuları, gelir-gider tablosu, irsaliye, mali rapor, gayrimenkul değerleme, maaş dökümü, sigorta poliçeleri, sigorta zeyilnameleri, finans ekonomisi, ihaleler,  karlılık analizleri, pazar araştırmaları, mali tablo, finans işlemleri, Beyoğlu tercüme, Beyoğlu finansal tercüme hizmeti verilir.

Beyoğlu Film, CD, DVD ve Deşifre Tercümeleri

Toplantı, seminer, film, konferans, dizi filim, reklam, tanıtım DVD, VCD, CD, Kaset, Mikrokaset, Mpeg, gibi bilgisayar formatlarında kaydedilmiş görüntülü ve sesli kayıtlarınız deşifre edilir, hedef dilde Word ortamında tazılı hale getirilir.

Beyoğlu Ticari Tercüme

Yetkilendirme Belgesi, Franchise Sözleşmesi, Yönetim Kurulu Kararı, Ticaret Gazeteleri, Ticari Fatura, TÜV Sertifikaları, Faaliyet Belgesi, Kartvizit, Katalog, Kira Kontratı, Kira Sözleşmesi,  Genel Kurul Karar, Gizlilik Sözleşmesi, Proforma Fatura, Bayilik Sözleşmesi Tercümeleri.. Beyoğlu tercüme bürosu, Beyoğlu ticari tercüme hizmeti verilir.

Beyoğlu Teknik Tercüme

Teknik rapor, CE belgesi, kullanım kılavuzları, TSE belgesi, deney, teknik şartname, kapasite raporu, kullanma kılavuzları, hakediş raporu, ihale dosyaları, teknik teklif dosyaları, katalog, elektrikli alet kılavuzu, teknik metin, kalite belgesi, elektrikli – elektronik alet cihaz, uygunluk sertifikası, laboratuvar sistemleri, teknik broşürler, eylem planı, sanayici belgesi, iş makineleri tescil belgesi, inşaat mühendisliği, otomotiv, metro ve raylı sistemler, üretici sertifikası, şirket kurulum evrakları, Beyoğlu tercüme, Beyoğlu teknik tercüme hizmeti verilir.

Beyoğlu Hukuki Tercüme

Mahkeme evrakları, vergi hukuku, vekaletnameler, sanık ve tanık ifadeleri, ibraname, ihale dosyaları, hukuki kararlar, kefaletname, muvafakatname, patent, hukuki sözleşmeler, şartnameler, uluslararası taahhütname, genelgeler, mevzuatlar, hukuki evraklar, hukuki tebliğler, yönetmelik ve mevzuatlar, sanık ifadeleri, ilamlar, tebligat belgeleri,  patent & lisans evrakları, Beyoğlu tercüme, Beyoğlu hukuki tercüme hizmeti verilir.

Beyoğlu Gümrük Tercüme

Kalite sertifikası, karantina belgesi, menşei belgesi, düzeltme yazısı, içerik belgeleri, analiz sertifikası, gümrük işlemleri hizmet sözleşmesi, analiz raporu, sigorta, ISO belgesi, kaza raporları, menşei sertifikası, tır karneleri, gümrük beyannamesi, ağırlık listesi, konşimento, hasar raporları, Beyoğlu tercüme bürosu, Beyoğlu gümrük tercüme hizmeti verilir.

Beyoğlu Yeminli Tercüme Bürosu Fiyatları

*Beyoğlu yeminli tercüme bürosu fiyatları hesaplanan karakter sayısı üzerinden yapılır.

*1 (Bir) standart sayfa birim fiyatı esas alınır. 1 (Bir) Standart sayfa ise boşluksuz 1000 karakterden oluşmaktadır. 1000 karakter altındaki çeviriler 1000 karakter olarak hesaplanır.

*Beyoğlu tercüme ücretlerine %18 Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

*Beyoğlu yeminli tercüme fiyatları metnin içeriği (teknik, ticari, finansal, tıbbi, hukuki..), karakter sayısı ve çeviri dillerine göre değişmektedir.

*Beyoğlu Noter tasdikli tercüme belgelerinde noter tasdik ücreti müşteriye aittir.

Yeminli Tercüme Hizmeti Verdiğimiz Beyoğlu Mahalleleri

Bülbül Mahallesi, Arap Cami Mahallesi, Cihangir Mahallesi, Asmalı Mescit Mahallesi, Camiikebir Mahallesi, Bostan Mahallesi, Bedrettin Mahallesi, Çatma Mescit Mahallesi, Bereketzade Mahallesi, Çukur Mahallesi, Fetihtepe Mahallesi, Emekyemez Mahallesi, Firuzağa Mahallesi, Evliya Çelebi Mahallesi, Hüseyinağa Mahallesi, Halıcıoğlu Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Hacımimi Mahalle