• 1+(91) 458 654 528

  • mail@example.com

  • 1010 Avenue, NY, USA

Beykoz Yeminli Tercüme Bürosu, noter yeminli tercümanları ile yeminli, noter yeminli, noter tasdikli, noter onaylı, sözleşme, ticari, hukuki, teknik, akademik, patent, finansal, tıbbi, medikal, deşifre, simultane sözlü, çeviri tercüme hizmeti vermektedir.

Beykoz Yeminli Tercüme

İkametgâh belgesi, ehliyet, yüksek lisans başvuru belgeleri, kredi sözleşmesi, ihale dosyaları, vatandaşlık belgesi, terhis belgesi, mahkeme kararları, yerleşim yeri belgesi, kalite belgesi kaza raporu, sürücü belgesi, pasaport, sigorta poliçesi, doğum belgesi, evlat edinme belgeleri, evlenme belgesi, evlilik cüzdanı, ölüm belgesi,  ticaret odası belgeleri, Beykoz yeminli tercüme bürosu, Beykoz yeminli tercüme hizmeti verilir.

Beykoz Noter Yeminli Tercüme

Fatura, diploma,   yüksek lisans diploma,  doktora diploma,  erasmus belgesi, transkript, lise transkript, şirket evrakları, banka hesap özeti, yurtdışı eğitim başvuru belgeleri,  TOEFL belgesi, evlilik cüzdanı,  kira sözleşmesi, aile nüfus kayıt örneği,  ticaret sicil gazetesi, ehliyet,  taahhütname, boşanma kararları,  terhis belgesi, Beykoz yeminli tercüme bürosu, Beykoz noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Beykoz Noter Onaylı Tercüme

Sözleşme, ehliyet, evlenme belgesi, hesap ekstresi, doğum kayıt örneği, sertifika, kimlik, sigorta belgeleri, aile nüfus kayıt örneği, vergi hukuku, ticaret hukuku, oda kayıt sureti, reçete, evlat edinme, şirket ana sözleşmesi, denklik belgesi, diploma, ISO belgesi, kira sözleşmesi, ÖSYM sonuç belgesi, pasaport, doğum belgesi, erasmus belgesi, IELTS belgesi, transkript, uluslararası aile cüzdanı, doğum belgesi.. Beykoz yeminli tercüme bürosu, Beykoz noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

Beykoz Noter Tasdikli Tercüme

Nüfus hüviyet cüzdanı, pasaport, ikametgah senedi, tasdik şerhi, sabıka kaydı, gizlilik sözleşmesi, nüfus kaydı, diploma, öğrenci belgesi, sertifika, sözleşme, ÖSYM sınav sonuç belgesi, sürücü belgesi,  bonservis, fatura, kalite sertifikaları, evlilik cüzdanı, faaliyet belgeleri, transkript, fizibilite raporları, araba ruhsatı, denizcilik sözleşmeleri, hüviyet, doğum kayıt örneği, ihracat sertifikası, evlilik cüzdanı, faturalar, sertifika, alım satım sözleşmeleri, Beykoz yeminli tercüme bürosu, Beykoz noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Beykoz Finansal Tercüme

Faaliyet raporu, satış raporu, banka hesap özeti belgeleri, muhasebe tercümeleri, faaliyet belgesi, fatura, gayrimenkul değerleme, finansal web sitesi, mali tablo, finansal rapor, bilanço, sigorta poliçesi, kredi sözleşme, ticari reklam ve tanıtım projeleri, finansal raporları, satış broşürleri, mali tabloları, sigorta belgeleri, poliçe belgeleri, ekspertiz raporu, denetleme raporu, Beykoz tercüme, Beykoz finansal tercüme hizmeti verilir.

Beykoz Hukuki Tercüme

İbranameler, kanun metinleri, tüzük metinleri, dava dilekçesi, hukuki sözleşmeler, hukuki yazışmalar, mahkeme kararları, kanun, yönetmelik ve mevzuatlar, sanık & tanık ifadeleri, anayasa hukuku, avrupa birliği hukuku, borçlar hukuku, ceza hukuku, deniz hukuku, yabancı mevzuat ve metinler, ab mevzuatı, mahkeme kararları, Yargıtay kararları, yurtdışı istinabe yazışmaları,  yabancı yargı kararları, tezkereler, dilekçeler, sanık ifadeleri, Beykoz tercüme bürosu, Beykoz hukuki tercüme hizmeti verilir.

Beykoz Ticari Tercüme

Kredi sözleşmeleri, denizcilik sözleşmesi, distribütörlük sözleşmesi, uluslararası sözleşmeler, temsilcilik, distribütörlük sözleşmeleri, patent sözleşmeleri, teminat mektupları, idari şartnameler, ticaret sicil gazeteleri, fizibilite raporları, mali raporlar, toplantı tutanakları, alım satım sözleşmesi, Beykoz tercüme bürosu, Beykoz ticari tercüme hizmeti verilir.

Beykoz Tıbbi Tercüme

Uzman raporları, tıbbi teşhis ve tedavi cihazları, hasta bilgiler, hastane raporu,  farmakoloji ile ilgili olarak klinik deneyler, bilimsel çalışma, tıbbi kitaplar, tıbbi cihazlarla ilgili kullanım kılavuzları, tıp broşürler, biyokimyasal araştırmalar, medikal ürün patent, tıp makaleler, adli tıp raporu, tedavi, tıbbi aletler, tıbbi ürün lisans ve patentleri, bitkisel ürünlerle ilgili yayın ve broşürler, analiz raporları, Beykoz tercüme, Beykoz tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Beykoz Sözlü Çeviri

İş toplantısı, uluslararası fuar ve geziler, iş seyahatleri sırasında çevirmenlik, basın toplantıları,  yurtdışı misafirlerinizi havaalanında karşılama-uğurlama refakat hizmetleri, konuşma ve anlama yeteneğine sahip sözlü tercümanlarımız ile yapılmaktadır.

Beykoz tercüme bürosu, Beykoz sözlü çeviri hizmeti verilir.

Beykoz Gümrük Tercüme

Gümrük belgeleri, gıda üretim sertifikası, ATA karnesi, analiz sertifikası, ATR belgesi, gümrük beyannamesi, gümrük çıkış beyannamesi, hata bildirim yazısı, hayvan sağlığı sertifikası, içerik öğeleri sertifikası, bitki sağlık sertifikası, CE belgesi, çeki listesi, dağıtım raporu, dağıtım ve satış belgesi, Beykoz tercüme bürosu, Beykoz gümrük tercüme hizmeti verilir.

Beykoz Yeminli Tercüme Bürosu Fiyatları

*Beykoz yeminli tercüme bürosu fiyatları hesaplanan karakter sayısı üzerinden yapılır.

*1 (Bir) standart sayfa birim fiyatı esas alınır. 1 (Bir) Standart sayfa ise boşluksuz 1000 karakterden oluşmaktadır. 1000 karakter altındaki çeviriler 1000 karakter olarak hesaplanır.

*Beykoz tercüme ücretlerine %18 Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

*Beykoz yeminli tercüme fiyatları metnin içeriği (teknik, ticari, finansal, tıbbi, hukuki..), karakter sayısı ve çeviri dillerine göre değişmektedir.

*Beykoz Noter tasdikli tercüme belgelerinde noter tasdik ücreti müşteriye aittir.

Yeminli Tercüme Hizmeti Verdiğimiz Beykoz Mahalleleri

Bozhane Mahallesi, Öğümce Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Mahmutşevketpaşa Mahallesi, İncirköy Mahallesi, Kavacık Mahallesi, Çamlıbahçe Mahallesi, Anadolu Hisarı Mahallesi, Ortaçeşme Mahallesi, Anadolu Kavağı Mahallesi, Gümüşsuyu Mahallesi, Acarlar Mahallesi, Çengeldere Mahallesi, Akbaba Mahallesi, Alibahadır Mahallesi, Kılıçlı Mahallesi, Göztepe Mahallesi, Kanlıca Mahallesi, Çiftlik Mahallesi, İshaklı Mahallesi, Görele Mahallesi, Elmalı Mahallesi, Çiğdem Mahallesi, Fatih Mahallesi, Göllü Mahallesi, Riva Mahallesi, Çubuklu Mahallesi, Anadolufeneri Mahallesi, Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Baklacı Mahallesi, Dereseki Mahallesi, Tokatköy Mahallesi, Merkez Mahallesi, Göksu Mahallesi, Kaynarca Mahallesi, Poyrazköy Mahallesi, Örnekköy Mahallesi, Soğuksu Mahallesi, Paşabahçe Mahallesi, Yalıköy Mahallesi, Paşamandıra Mahallesi, Yavuz Selim Mahallesi, Polonezköy Mahallesi, Yeni Mahalle Mahallesi, Zerzavatçı Mahallesi, Beykoz yeminli tercüme bürosu, Beykoz yeminli tercüme hizmeti verilir.