• 1+(91) 458 654 528

  • mail@example.com

  • 1010 Avenue, NY, USA

Kadıköy Yeminli Tercüme Bürosu

Karlila Tercüme Ltd. Şti. Kadıköy Yeminli Tercüme Bürosu noter yeminli tercüman kadrosuyla yeminli, noter yeminli, noter onaylı, noter tasdikli, tıbbi, medikal, hukuki, teknik, ticari, akademik, finansal, marka, patent, web sitesi, yazılı, sözleşme, resmi belgeler, öğrenci belgeleri, web sitesi, kitap, broşür tercüme, deşifre, edebi, sözlü, simultane çeviri hizmeti vermektedir.

Simultane çeviri, sözlü-ardıl çeviri, nikâh, mahkeme, ticaret odası, hastane, noter yeminli tercümanlık hizmeti verilir.

Kadıköy Yeminli Tercüme Bürosu Tercüme Hizmetleri

Kadıköy Yeminli Tercüme

Pasaport, boşanma kararı, tapu, sabıka kaydı, yerleşim yeri, muvafakatname, nüfus kayıt örneği, doğum belgesi, evlilik cüzdanı, mernis evlendirme bildirimi, sigorta, poliçe, aşı kartı, aile nüfus kayıt örneği… Kadıköy yeminli tercüme bürosu, Kadıköy yeminli tercüme hizmeti verilir.

Kadıköy Noter Yeminli Tercüme

Diploma, transkript, mahkeme kararı, maaş bordro, ikametgah belgesi, vekaletname, taahhütname, askerlik terhis belgesi, eğitim sertifikaları, mezuniyet belgesi, yüksek lisans diploma, doktora diploma.. Kadıköy yeminli tercüme bürosu, Kadıköy noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Kadıköy Noter Onaylı Tercüme

İyi hal kâğıdı, doktor raporu, lise diploma, lise transkript, lise mezuniyet belgesi, TOEFL, IELTS belgesi, CV, formül A doğum belgesi, ölüm raporu, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri… Kadıköy yeminli tercüme bürosu, Kadıköy noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

 Kadıköy Noter Tasdikli Tercüme

Kimlik, pasaport, diploma eki, öğrenci belgesi, yurtdışı üniversite belgeleri, formül B evlilik belgesi, formül C ölüm belgesi, ATO belgesi, faaliyet belgesi, doktora diploması… Kadıköy tercüme bürosu, Kadıköy noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Kadıköy Gümrük Tercüme

Hayvan sağlığı sertifikası, gıda üretim sertifikası, ekspertiz raporu, ce belgesi, dağıtım ve satış belgesi, fatura, hata bildirim yazısı, proforma fatura, ISO belgesi, kalite sertifikası, karantina belgesi, menşei sertifikası,  konşimento, paketleme listesi, orijinal fatura, sağlık sertifikası, manifesto… Kadıköy yeminli tercüme bürosu, Kadıköy gümrük tercüme hizmeti verilir.

Kadıköy Hukuki Tercüme

Boşanma kararları, ibraname, sözleşmeler, patent başvuruları hukuki kararlar, ihale dosyaları, kefaletname, temlikname, beyannameler, kanun ve yönetmelikler, mahkeme kararları, vekaletnameler, hukuki yazışmalar…Kadıköy tercüme bürosu, Kadıköy hukuki tercüme hizmeti verilir.

Kadıköy Ticari Tercüme

İmza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, idari şartnameler, acentelik ve temsilcilik anlaşmaları, şirket faaliyet raporları, bilançolar, ticari anlaşmalar, genel kurur kararı, distribütörlük, acentelik ve temsilcilik anlaşmaları, mukaveleler, ticari belgeler, ihale şartnamesi, fatura… Kadıköy yeminli tercüme bürosu, Kadıköy ticari tercüme hizmeti verilir.

Kadıköy Tıbbi Tercüme

Uzman doktor raporu, epikriz raporu, hastane tanıtım metin ve broşürleri, hasta bilgileri, klinik rapor, araştırma ve makaleler, göz hastalıkları, kardiyoloji, mikrobiyoloji, ortopedi ve travmatoloji raporları, tıbbi ürün lisans ve patentleri, tip inceleme sertifikaları, medikal cihazların belgeleri, tıp kitapçıkları… Kadıköy tercüme bürosu, Kadıköy tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Kadıköy Finansal Tercüme

Yaklaşık maliyet hesapları, fizibilite raporu, ekonomik veri, finans bülteni, fatura, mali tablo, finansal rapor, bilanço, sigorta poliçesi, kredi sözleşme, satış raporu, rehin sözleşmesi, sponsorluk anlaşması…. Kadıköy yeminli tercüme bürosu, Kadıköy finansal tercüme hizmeti verilir.

Kadıköy Teknik Tercüme

Teknik katalog, teknik broşür, makale, TSE – ISO-CE belgesi, teknik projeler, teknik ihale şartname, elektronik cihazlar kullanma kılavuzları, teknik şartnameler, inşaat makinaları, tekstil makinaları, üretim makinaları bakım kılavuzları… Kadıköy yeminli tercüme bürosu, Kadıköy teknik tercüme hizmeti verilir.

Kadıköy Deşifre Çeviri

Konferans, seminer, kongre ve çok dilli toplantılar gibi organizasyonların CD, VCD, DVD, BETACAM, DVCAM, DİVX, VHS kaset ses kayıtlarının deşifre edilerek Word yazılı doküman haline getirilmesidir.

Deşifre edilen Word metnin müşterilerin istedikleri dile çeviri yapılmasıdır. Kadıköy yeminli tercüme bürosu tüm dillerde deşifre çeviri hizmeti vermektedir.

Kadıköy Sözlü Çeviri

Sözlü çeviri konuşmacının söylediklerinin diğer bir dilde dinleyicilere aktarıldığı çeviri türüdür.

Yabancı konukların havaalanı karşılanması, gezilerine eşlik edilmesi, uluslararası fuar ve geziler, şirket toplantıları… Kadıköy tercüme bürosu tüm dillerde sözlü çeviri hizmeti vermektedir.

Noter, mahkemeler, karakol ifadeleri, nikâh dairelerinde sözlü çevirmenlik hizmeti verilir.

Kadıköy Yeminli Tercüme Bürosu Fiyatları

*Kadıköy yeminli tercüme fiyatları metnin içeriği (hukuki, ticari, finansal, teknik, tıbbi..), karakter sayısı, çeviri dillerine göre değişmektedir.

* Kadıköy yeminli çeviri ücretleri Boşluksuz 1.000 karakter 1 (bir) sayfa olarak hesaplanmaktadır. Boşluksuz 1.000 karakterin altında olan çeviriler 1 (bir) sayfa olarak kabul edilmektedir.

* Kadıköy yeminli tercüme ücretlerine KDV dâhil değildir.

* Noter tasdikli tercüme belgelerinde noter tasdik ücreti müşteriye aittir.

Kadıköy Yeminli Tercüme

Kadıköy Noter Yeminli Tercüme

Kadıköy Noter Onaylı Tercüme

Kadıköy Noter Tasdikli Tercüme