• 1+(91) 458 654 528

  • mail@example.com

  • 1010 Avenue, NY, USA

İstanbul Yeminli Tercüme Bürosu

Yeminli Tercüme

Sürücü Belgesi, Ölüm Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Sözleşme, İmza Beyannamesi, Sabıka Kaydı, Evlilik Cüzdan, Pasaport, Mahkeme Kararları, Boşanma Kararları, Erasmus Belgeleri, Medeni Hukuk, Vekaletname, Roma Hukuku, Nüfus Cüzdan, Nüfus Kayıt Örnekleri, Diploma.. İstanbul Yeminli Tercüme hizmeti verilmektedir.

Noter Yeminli Tercüme

Ehliyet, Hesap Ekstresi, Evlilik Cüzdanı, Temyiz Belgesi, Maaş Bordrosu, Transkript, Sabıka Kaydı, Bonservis, Faaliyet Belgesi, İkametgah, Nüfus Kayıt Örneği, Sertifika, Araba Ruhsat, Diploma, Sürücü Belgesi, Mernis Belge.. İstanbul yeminli tercüme bürosu, İstanbul noter yeminli tercüme hizmeti verilmektedir.

Noter Tasdikli Tercüme

Ankara Tercüme Büroları, Ankara Noter Tasdikli Tercüme; Vergi Levhası, Nüfus Kaydı, Sözleşme Hukuku, Kimlik, Hüviyet, İmza Sirküleri, Savcılık Kaydı, ; Ruhsat, Banka Hesap Cüzdanı, ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi, Mahkeme Kararı, Doğum Belgesi, Kaza Raporu, İkametgâh Senedi, Öğrenci Belgesi… İstanbul yeminli tercüme bürosu, İstanbul noter tasdikli tercüme hizmeti verilmektedir.

Noter Onaylı Tercüme

Ankara Tercüme Büroları, Ankara Noter Onaylı Tercüme; Göçmenlik Başvuru, Doğum Kayıt Örneği, Aile Nüfus Kayıt Örneği, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku, Oda Kayıt Sureti Tercüme, Reçete, Evlat Edinme, Evlilik Cüzdanı Tercüme, Nüfus Cüzdan Suret, Sicil Gazetesi, Şirket Faaliyet Raporları Tercüme, Rapor, Tapu Tercüme, Patent, Vasiyetname, Apostil, Vekâletname, Sağlık Raporu…İstanbul yeminli tercüme bürosu, İstanbul yeminli tercüme bürosu, İstanbul Noter Onaylı Tercüme hizmeti verilmektedir.

Simultane Tercüme

Uluslararası Toplantı, Konferans, Konsey Toplantıları, Sunumlar, Seminerler v.b. çok dilli toplantılarda tercih edilir. Simültane tercüme, tercüman mikrofon ve kulaklık olan özel bir kabininde konuşmacının söylediklerini aynı anda hedef dile çevirisini mikrofon aracılığıyla dinleyicilere iletilir. Yeminli tercüme bürosu, İstanbul simultane tercüme hizmeti verilmektedir.

Sözlü Tercüme

Tercüman konuşmacıyı dinledikten sonra konuşmacının ara verdiğinde söylenenleri hedef dile sözlü olarak aktarma hizmetidir. İş görüşmeleri, fabrika toplantıları, seminer sunumları, fabrika gezi ve refakat esansında sözlü tercüme yapılır. İstanbul tercüme bürosu,  İstanbul sözlü tercüme hizmeti verilir.

Web Sitesi Tercüme

Gelişen internet teknoloji ile firmanızın ürünlerini dünyaya hedef pazar dilinde yayınladığınız web sayfanız ile tanıtabilir, müşteri kapasitenizi artırabilirsiniz.

İnternetin web sayfanız ile farklı dilleri konuşan firmalar size çok kolay ulaşacaklardır. Firmanızın internet sitesi İngilizce yayınlaması bile firmanızın popülaritesini artıracaktır. Yeni pazarlara açılabilmeniz için mutlaka yabancı dilde web sitenizi yayınlamanız gerekir. İstanbul tercüme bürosu,  İstanbul Web Sitesi Tercüme hizmeti vermekteyiz.

Teknik Tercüme

Strateji Belgesi, Metalurji Mühendisliği, Telekomünikasyon, Teknik Şartname, Hidrolik Makinaları, Lisans Ve Patent,  Teknik Kitap, Ürün Tescil Belgeleri, İhale, Garanti Belgesi, Mühendislik Dökümanları, Cihaz Tablo Ve Gösterim, TÜV Sertifikası, Teknik Rapor, CE Belgesi, Teknik Şartname, Kapasite Raporu, Kullanma Kılavuzları,.. İstanbul noter yeminli tercüme bürosu, İstanbul teknik tercüme hizmeti verilir.

Hukuki Tercüme

Kanun Ve Yönetmelikler, Sanık İfadeleri, Boşanma Kararı, Kira Sözleşmesi Anlaşmazlıkları, Ticaret Sicil Gazeteleri, Avrupa Birliği Hukuku, Patent Dokümanları, İş Sözleşmesi İle İlgili Uyuşmazlıklar, İş Akitleri, Vekaletname, Mahkeme Kararları, Satış Sözleşmeleri, Tebligat Belgeleri, Mahkeme Kararları, Yabancıların Çalışma İzinleri, İmza Sirkülerleri, Ticari Anlaşmalar… İstanbul tercüme bürosu, İstanbul hukuki tercüme hizmeti verilir.

Ticari Tercüme

Taşeron Sözleşmesi, İrsaliye, İş Yazışmaları, Bayilik Sözleşmesi, İdari Şartname, İhale Şartnamesi, Kredi Sözleşmesi, Kuruluş Mukavelesi, Lisans Sözleşmesi, Sipariş Teyidi, Sipariş Yazısı, Bilanço, Nakit Akış Tablosu, Teminat Mektubu, Temsilcilik Sözleşmesi, ISO Belgesi, Yetkilendirme Belgesi, Franchise Sözleşmesi, Yönetim Kurulu Kararı, İstanbul tercüme bürosu, İstanbul ticar tercüme hizmeti verilir.

Finansal Tercüme

Fon İzahnamesi, Ekonomik Analiz,  Fizibilite Raporu, Finansal Analiz, Ariyet Sözleşmesi, Fatura, Yatırım Analizleri, Kredi Sözleşme, Mali Tablo, Faaliyet Raporu, Finansal Rapor, Bilanço, Hakediş Raporları, Ekonomi Verileri, Sigorta Poliçesi, Gelir Tablosu, Ekonomi Haberleri, Gelir-Gider Tablosu, İrsaliye… İstanbul yeminli tercüme bürosu, İstanbul finansal tercüme hizmeti verilir.

Patent Tercüme

Ankara Tercüme Büroları, Patent ; Patent Başvurusu, Patentlerin, Lisans Sözleşmeleri, İstem, Fikri Ve Sinai Haklar, Patent Tarifname, Patent- Faydalı Model Metinleri.. İstanbul tercüme bürosu, İstanbul Patent tercüme hizmeti verilmektedir.

Film, CD, DVD Deşifre

Ankara Tercüme Büroları, Film, CD, DVD Deşifre; Dizi Filim, Toplantı, Film, Seminer, Reklam, Promosyon, Konferans, Tanıtım DVD, VCD, CD, Kaset, formatlarında kaydedilmiş görüntülü ve sesli kayıtları yazılı metin halinde deşifre edilir, hedef dilde Word ortamında yazılı hale getirilir. İstanbul tercüme bürosu, İstanbul Film, CD, DVD Deşifre hizmeti verilmektedir.

Tıbbi Tercüme

Tıp Cihazları Ruhsatlandırma Dosyaları, Tıp Kongre Metinleri, Prospektüsler, Medikal Yayınlar, Hasta Takip Notları, Bilimsel Makaleler, Teşhis Ve Tedavi İçeren Belgeler, Tıbbi Ürün Broşür, Hasta Raporları, Raporlar, Araştırma Raporları, İlaç Tanıtımları, Tıbbi Metinler, İlaç Tescil Belgeleri, Tıp Cihazları, Tıbbi Makaleler, Klinik Raporlar, Tıp Broşürler, Medikal Araç-Gereç, Hasta Bilgileri, Sağlık Raporu… İstanbul tercüme bürosu, İstanbul tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Gümrük Belgeleri Tercüme

Ekspertiz Raporu, İhracat Beyan Onayı, İhracat Sertifikası, Kabul Beyannamesi, Kalite Sertifikası, Karantina Belgesi, Kargo Manifestosu, Konşimento, Sağlık Sertifikası, Menşe Şehadetnamesi, Onay Sertifikası, Paketleme Listesi, Pazarlama Raporu, Satış Raporu, Sigorta Poliçesi, Standart Kontrol Belgesi… İstanbul tercüme bürosu, İstanbul gümrük belgeleri tercüme hizmeti verilir.

İstanbul noter yeminli tercüme fiyatları

İstanbul noter yeminli tercüme fiyatları, çevirisi yapılan hedef dil üzerinden hesaplanır. 1000 karakter 1 sayfa tercüme olarak hesaplanır. 1000 karakterden az ise yine 1 sayfa tercüme olarak kabul edilir.  dahil değildir. İstanbul noter yeminli tercüme fiyatları noter tasdik ücretleri dahil değildir.

İSTANBUL YEMİNLİ TERCÜME BÜROSU

Adalar Yeminli Tercüme Bürosu

Arnavutköy Yeminli Tercüme Bürosu

Ataşehir Yeminli Tercüme Bürosu

Avcılar Yeminli Tercüme Bürosu

Bağcılar Yeminli Tercüme Bürosu

Bahçelievler Yeminli Tercüme Bürosu

Bakırköy Yeminli Tercüme Bürosu

Başakşehir Yeminli Tercüme Bürosu

Bayrampaşa Yeminli Tercüme Bürosu

Beşiktaş Yeminli Tercüme Bürosu

Beylikdüzü Yeminli Tercüme Bürosu

Beyoğlu Yeminli Tercüme Bürosu

Büyükçekmece Yeminli Tercüme Bürosu

Beykoz Yeminli Tercüme Bürosu

Çatalca Yeminli Tercüme Bürosu

Çekmeköy Yeminli Tercüme Bürosu

Esenler Yeminli Tercüme Bürosu

Esenyurt Yeminli Tercüme Bürosu

Eyüp Yeminli Tercüme Bürosu

Fatih Yeminli Tercüme Bürosu

Gaziosmanpaşa Yeminli Tercüme Bürosu

Güngören Yeminli Tercüme Bürosu

Kadıköy Yeminli Tercüme Bürosu

Kağıthane Yeminli Tercüme Bürosu

Kartal Yeminli Tercüme Bürosu

Küçükçekmece Yeminli Tercüme Bürosu

Maltepe Yeminli Tercüme Bürosu

Pendik Yeminli Tercüme Bürosu

Sancaktepe Yeminli Tercüme Bürosu

Sarıyer Yeminli Tercüme Bürosu

Silivri Yeminli Tercüme Bürosu

Sultanbeyli Yeminli Tercüme Bürosu