• 1+(91) 458 654 528

  • mail@example.com

  • 1010 Avenue, NY, USA

Çekmeköy Yeminli Tercüme Bürosu

Çekmeköy Yeminli Tercüme Bürosu, noter yeminli tercümanları ile yeminli, noter tasdikli, noter yeminli, noter onaylı, sözleşme, akademik, patent, finansal, ticari, hukuki, teknik, tıbbi, medikal, deşifre, simultane sözlü, çeviri tercüme hizmeti vermektedir.

Çekmeköy Yeminli Tercüme

Diploma, vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,  boşanma evrakları, evlat edinme belgesi, mahkeme kararları, uluslararası doğum belgesi (Form A), transkript, sabıka kaydı, evlenme belgesi, nüfus cüzdanı sureti, vasiyetname, boşanma kararı, doğum belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı, Çekmeköy yeminli tercüme bürosu, Çekmeköy yeminli tercüme hizmeti verilir.

Çekmeköy Noter Yeminli Tercüme

Tüm dava dosyaları, mahkeme ilamları ve mahkeme yazışmaları, Vekâletnameler, sözleşmeler, mahkeme kararı, nüfus kayıt örnekleri, savcılık belgeleri, sürücü belgeleri, pasaportlar, öğrenim belgeleri (Transcript), diplomalar, resmi mektuplar, pasaport, nüfus cüzdanı, doğum belgesi, Çekmeköy yeminli tercüme bürosu, Çekmeköy noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Çekmeköy Noter Onaylı Tercüme

Hastane Raporu, tapu, hasta epikriz raporları, Sözleşme Hukuku, ikametgah belgesi,  Anlaşma, erasmus belgeleri, bilançolar, sigorta, tapu, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, oda sicil kayıt belgesi,  Distribütörlük Sözleşmesi, Öğrenci Belgesi, Sertifika, ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi, Çekmeköy yeminli tercüme bürosu, Çekmeköy noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

Çekmeköy Noter Tasdikli Tercüme

Yüksek lisans başvuru belgeleri, proforma fatura, ihale şartnamesi, tebligat, apostil, tasdik şerhi, gizlilik sözleşmesi, evlilik cüzdanı tercüme, nüfus cüzdan suret, sicil gazetesi, vekâletname, sağlık raporu tercüme, banka hesap, denklik belgeleri, evlilik cüzdanı, ikametgah belgesi, Çekmeköy yeminli tercüme bürosu, Çekmeköy noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Çekmeköy Hukuki Tercüme

AB mevzuatı, kira kontratları, mevzuatlar, sulh sözleşmeleri, hukuki genel ve özel şartlar, beyannameler, yabancı yargı kararları, temsilcilik sözleşmeleri, mahkeme yazışmaları, dilekçeler, toplantı tutanakları, mülk hukuku, borçlar hukuku, kefalatnameler, mevzuatlar, muvafakatnameler, mütalaalar, sözleşmeler, taahhütnameler, tahkim belgeleri, tebliğler, tüzükler, yönergeler, yönetmelikler, vasiyetnameler, vekaletname, franchise sözleşmesi,  Çekmeköy tercüme bürosu, Çekmeköy hukuki tercüme hizmeti verilir.

Çekmeköy Finansal Tercüme

Finansal belgeler, nakit akış tablosu, fizibilite raporu, banka belgeleri, finansal analiz raporları, fatura, piyasa incelemesi, ekonomi bülteni, finans bülteni, fatura, hisse senetleri, öz sermaye belgeleri, faaliyet raporları,  finansal kiralama dokümanları, banka dekont hesap dökümü, finans bülteni, satış raporu, Çekmeköy tercüme, Çekmeköy finansal tercüme hizmeti verilir.

Çekmeköy Akademik Tercüme

Diploma , ÖSYM sonuç ve yerleştirme belgesi ,öğrenci belgesi ,transkript ,üniversite diploması ,transkript ,kurs bitirme belgeleri ,yüksek lisansüstü başvuru belgeleri ,ödev ,öğrenci kimlik kartı ,makale özeti ,araştırma ,bilimsel ,not döküm belgesi ,öğrenim belgesi ,mezuniyet belgesi , Çekmeköy tercüme, Çekmeköy akademik tercüme hizmeti verilir.

Çekmeköy Teknik Tercüme

Otomotiv mühendisliği, maden mühendisliği, metalurji mühendisliği, inşaat mühendisliği, elektrik elktronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, harita mühendisliği, imalat mühendisliği, endüstri mühendisliği teknik dökümanları, patent başvuru evrakları, her türlü elektrik, elektronik, mekanik cihaz, makine,  tesis, ekipman, alet, kurulum, çalıştırma, kullanım, bakım, onarım kılavuzları, teknik eğitim kitapçıkları, garanti belgeleri, ıso belgeleri, tse belgeleri, patent, teknik bültenler, teknik içerikli belgeler, Çekmeköy tercüme bürosu, Çekmeköy teknik tercüme hizmeti verilir.

Çekmeköy Gümrük Tercüme

Gümrük sertifikaları, gümrük beyannameleri, ağırlık listesi, kalite sertifikası, manifesto, uygunluk beyanı, ata karnesi, karantina belgesi, koli listesi, konşimento, ATR belgesi, çeki listesi, dağıtım ve satış belgesi, TÜV sertifikası, dioksin sertifikası, konşimentolar, Çekmeköy tercüme bürosu, Çekmeköy gümrük tercüme hizmeti verilir.

Çekmeköy Tıbbi Tercüme

Doktor raporları, dahiliye, diş hekimliği, göğüs hastalıkları, göz, göz hastalıkları, kalp, kalp hastalıkları, anestezi, kardiyoloji, endoskopi, travmatoloji, halk sağlığı, toksikoloji, patoloji, klinik raporları, epikriz raporu, hasta bilgileri, tıp makaleleri,  tıp uzmanlık tezleri, uzman doktor raporu, hastane broşürleri ve katalogları, Çekmeköy tercüme bürosu, Çekmeköy tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Çekmeköy Deşifre Çeviri

Her dilde ve konuda toplantı, seminer, konferans, reklam, belgesel dizi, film, görsel ve işitsel içerikler, kaset, mini kaset, DVD, CD, VCD formatında kaydedilmiş mültimedya içeriğin deşifre edilerek Word, Pdf halinde müşterilerimize teslim ettiğimiz Çekmeköy deşifre çeviri hizmetimizdir.

Çekmeköy Sözlü Çeviri

İş toplantıları, seminer, konferans, mahkemeler, iş görüşmesi, yabancı konuk karşılama, yabancılara tapu satışları, yabancıların vekalet işleri, yabancıların taahhütname işlerinde noter tercümanlarımız ile Çekmeköy sözlü çeviri hizmeti vermekteyiz.

Çekmeköy Yeminli Tercüme Bürosu Fiyatları

*Çekmeköy yeminli tercüme bürosu fiyatları hesaplanan karakter sayısı üzerinden yapılır.

*1 (Bir) standart sayfa birim fiyatı esas alınır. 1 (Bir) Standart sayfa ise boşluksuz 1000 karakterden oluşmaktadır. 1000 karakter altındaki çeviriler 1000 karakter olarak hesaplanır.

*Çekmeköy tercüme ücretlerine %18 Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

*Çekmeköy yeminli tercüme fiyatları metnin içeriği (teknik, ticari, finansal, tıbbi, hukuki..), karakter sayısı ve çeviri dillerine göre değişmektedir.

*Çekmeköy Noter tasdikli tercüme belgelerinde noter tasdik ücreti müşteriye aittir.

Yeminli Tercüme Hizmeti Verdiğimiz Çekmeköy Mahalleleri

 

Mimar Sinan Mahallesi, Sultançiftliği Mahallesi, Reşadiye Mahallesi, Ömerli Mahallesi, Taşdelen Mahallesi Alemdağ Mahallesi, Aydınlar Mahallesi, Kirazlıdere Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hüseyinli Mahallesi, Çamlık Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Çatalmeşe Mahallesi, Güngören Mahallesi, Ekşioğlu Mahallesi, Nişantepe Mahallesi, Koçullu Mahallesi, Sırapınar Mahallesi, Mehmet Akif Mahallesi, Merkez Mahallesi, Soğukpınar Mahallesi,  Çekmeköy tercüme bürosu, Çekmeköy yeminli tercüme hizmeti verilir.