• 1+(91) 458 654 528

  • mail@example.com

  • 1010 Avenue, NY, USA

Çatalca Yeminli Tercüme Bürosu

Çatalca Yeminli Tercüme Bürosu, noter yeminli tercümanları ile yeminli, noter yeminli, noter tasdikli, noter onaylı, sözleşme, ticari, hukuki, teknik, akademik, patent, finansal, tıbbi, medikal, deşifre, simultane sözlü, çeviri tercüme hizmeti vermektedir.

Çatalca Yeminli Tercüme

Kimlik tercümesi, nüfus kayıt örneği tercümesi, diploma tercümesi, transkript tercümesi, fatura tercümesi, evlilik cüzdanı tercümesi, mahkeme kararı tercümesi, ikametgah tercümesi, adli sicil kaydı tercümesi, patent tercümesi, ölüm belgesi tercümesi, terhis belgesi tercümesi, pasaport tercümesi, sabıka kaydı tercümesi, sağlık raporu tercümesi.. ,  Çatalca yeminli tercüme bürosu, Çatalca yeminli tercüme hizmeti verilir.

Çatalca Noter Yeminli Tercüme

Kimlik belgesi,  ÖSYM sonuç belgesi, pasaport,  doğum belgesi, ikametgah belgesi,  ikamet belgesi,  sabıka kaydı belgesi,  geçici mezuniyet belgesi, öğrenci belgesi,  YÖK denklik belgesi, ÖSYM giriş belgesi,  şirket faaliyet belgesi,  banka hesap cüzdanı,  hastane raporu, tapu,  hasta epikriz raporları, Çatalca yeminli tercüme bürosu, Çatalca noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Çatalca Noter Onaylı Tercüme

Boşanma kararı, yasa kanun, formül A bekarlık belgesi, imza sirküleri, tapu senedi, nüfus cüzdanı,  ticaret sicil gazetesi, vekaletname, evlilik cüzdanı, CE belgesi,  denklik belgesi, diploma, ISO belgesi, uluslararası aile cüzdanı, doğum belgesi, Çatalca yeminli tercüme bürosu, Çatalca noter onaylı tercüme hizmeti verilir.

Çatalca Noter Tasdikli Tercüme

Sabıka kaydı, bonservis, faaliyet belgesi, ikametgah, nüfus kayıt örneği, sertifika, askerlik terhis belgesi, doktor raporu, hasta bilgileri, araba ruhsat, diploma, ehliyet, hesap ekstresi, evlilik cüzdanı, temyiz belgesi, maaş bordrosu, transkript, sürücü belgesi, mernis belgesi.. Çatalca yeminli tercüme bürosu, Çatalca noter tasdikli tercüme hizmeti verilir.

Çatalca Finansal Tercüme

Denetleme raporu, bütçe, fon izahnamesi, rehin sözleşmesi, irsaliye, bilanço, ekspertiz raporu, mali tablo, finansal rapor, menkul kıymet işlemleri, kar-zarar raporları, yıllık raporlar, nakit akış tablosu, hisse senetleri dokümanları, finansal raporlar, sigorta zeyilnameleri, maaş bordroları, şirket finansal raporları, mali raporlar, ekonomik raporlar, hisse senedi bilgileri, sigorta poliçeleri, Çatalca tercüme bürosu, Çatalca finansal tercüme hizmeti verilir.

Çatalca Hukuki Tercüme

Vekaletler, yasal anlaşmalar, hukuki belgeler, mahkeme belgeleri hukuki, ihale dosyaları hukuki, patent başvuruları hukuki, iş teklifi hukuki, distribütörlük hukuki, bayilik hukuki, sulh hukuki, mahkeme kararı, distribütörlük sözleşmesi, boşanma kararı, patent sözleşmesi, bayilik sözleşmesi, Çatalca tercüme bürosu, Çatalca hukuki tercüme hizmeti verilir.

Çatalca Tıbbi Tercüme

Biyokimya araştırmaları, klinik deney, laboratuvar testleri, tıp kataloglar, laboratuvar testleri, medikal cihaz, medikal cihazlara ait kullanma kılavuzları, sağlık sertifikası, tıbbi patentler, tıp kataloglar, tıbbi raporlar, reçeteler, tıp kitapları, tıp ve medikal ürünler, sağlık kurul raporu, uzman raporu, ameliyat raporları, medikal ve sağlık ürünleri, Çatalca tercüme, Çatalca tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Çatalca Teknik Tercüme

Kataloglar ve broşürler, patent, lisans, teknik kitapçık, teknik eğitim, teknik belge,  garanti kitapçıkları, kullanma kılavuzu, makine, yeterlilik belgesi, bakım onarım kitapçık ve kılavuzları, uzman raporu, endüstri mühendisliği, harita mühendisliği, üretim lisansı, elektronik alet kılavuzu, Çatalca tercüme, Çatalca teknik tercüme hizmeti verilir.

Çatalca Gümrük Tercüme

Satış raporu, sigorta poliçesi, standart kontrol belgesi, uygunluk beyanı, uygunluk sertifikası, uyumluluk sertifikası, üretici sertifikası, üretim proses sertifikası, ürün etiketleri, ürün listesi, veterinerlik sağlık sertifikası, yeterlilik belgesi tercümeleri.. Çatalca tercüme bürosu, Çatalca gümrük tercüme hizmeti verilir.

Çatalca Film, CD, DVD ve Deşifre Çevirileri

Toplantı, film, seminer, reklam, konferans, dizi filim, tanıtım DVD, VCD, CD, Kaset, Mikrokaset, Mpeg, gibi bilgisayar formatlarında kaydedilmiş görüntülü ve sesli kayıtlarınız deşifre edilir, hedef dilde Word ortamında tazılı hale getirilir. Çatalca tercüme bürosu, Çatalca Film, CD, DVD ve Deşifre Çevirileri hizmeti verilir.

Çatalca Yeminli Tercüme Bürosu Fiyatları

* Çatalca yeminli tercüme bürosu fiyatları hesaplanan karakter sayısı üzerinden yapılır.

*1 (Bir) standart sayfa birim fiyatı esas alınır. 1 (Bir) Standart sayfa ise boşluksuz 1000 karakterden oluşmaktadır. 1000 karakter altındaki çeviriler 1000 karakter olarak hesaplanır.

* Çatalca tercüme ücretlerine %18 Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

* Çatalca yeminli tercüme fiyatları metnin içeriği (teknik, ticari, finansal, tıbbi, hukuki..), karakter sayısı ve çeviri dillerine göre değişmektedir.

* Çatalca Noter tasdikli tercüme belgelerinde noter tasdik ücreti müşteriye aittir.

Yeminli Tercüme Hizmeti Verdiğimiz Çatalca Mahalleleri

Atatürk Mahallesi, Aydınlar Mahallesi, Akalan Mahallesi, Celepköy Mahallesi, Fatih Mahallesi, Kestanelik Mahallesi, Bahşayiş Mahallesi, Ferhatpaşa Mahallesi, Belgrat Mahallesi, Karamandere Mahallesi, Dağyenice Mahallesi, Gökçeali Mahallesi, Elbasan Mahallesi, Yazlık Mahallesi, Çiftlikköy Mahallesi, Gümüşpınar Mahallesi, Karacaköy Merkez Mahallesi, Yaylacık Mahallesi, Çanakça Mahallesi, Hallaçlı Mahallesi, Kaleiçi Mahallesi, Yalıköy Mahallesi, Çakıl Mahallesi, Hisarbeyli Mahallesi, Başak Mahallesi, İzzettin Mahallesi, Subaşı Mahallesi, İhsaniye Mahallesi, Kabakça Mahallesi, Örcünlü Mahallesi, İnceğiz Mahallesi, Kalfa Mahallesi, Ovayenice Mahallesi, Kızılcaali Mahallesi, Oklalı Mahallesi, Muratbey Merkez Mahallesi, Ormanlı Mahallesi, Nakkaş Mahallesi, Örencik Mahallesi, Çatalça yeminli tercüme bürosu, Çatalça yeminli tercüme hizmeti verilir.